Go to Home > Türkiye - Kurumlar > Ufuk Üniversitesi

Bilgi

UFUK ÜNİVERSİTESİ

Ufuk Üniversitesi; 18 Aralık 1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4488 sayılı Kanun ile Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere Yükseköğretim Kurulu'nun 01.05.2002 tarih ve 13.30.0.EÖB.0.00.00.03.06.05-954/09006 sayılı izin yazıları ile 2002-2003 eğitim - öğretim yılında eğitim - öğretime başlamıştır.

Üniversitenin Kurucu Vakfı olan Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı 1972 yılında kurulmuştur. Vakıf Senedinin üçüncü maddesinde Vakfın Amacı bölümünde belirtilen "Trafik, iş, spor ve diğer kazaların, afet ve felaketlerin önlenmesi ve bunların sonucu meydana gelen yaralanma ve hastalıklar için acil, tıbbi ve sosyal yardımın, rehabilitasyon hizmetleri yapılması ve bu konularda işbirliği yapmak üzere Yüksek Öğretim kurumları dahil okullar açarak ihtiyaç duyulan her türlü elemanın yetiştirilmesi, lüzumlu araç ve gereçlerin sağlanması, bunlara ilişkin eğitim kurs ve seminerlerle diğer bilimsel faaliyetlerin yapılması için ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapma" gibi nedenlerle kurulduğu için bu konularda eğitim, araştırma ve hizmet sunması öngörülmüştür.

Üniversite açmadaki temel düşüncelerimiz Vakıf Senedindeki ana çerçeve içinde özellikle toplumumuzu öncelikle ilgilendiren kaza, felaket, bedensel ve ruhsal sorunlara karşı önleyici, koruyucu ve tedavi edici ilke ve yöntemleri saptamak, bu konularda halkımızı yönlendirecek sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinin bilincini, metodolojisini, diğer ülkeler, devlet kurumları ve bireyler arası ilişki ve davranışların yönlendirilmesi ve bu konularda yeterli ve yetkili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaca yönelik olarak da Tıp, Hukuk, Eğitim, Fen-Edebiyat (İstatistik-Psikoloji), İktisadi ve İdari Bilimler (İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-Uluslararası Ticaret) Fakülte ve bölümleri ile bunları tamamlayan Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Enstitüler kuruluş kanunumuzda yer almıştır.

Üniversitemizde her öğrencinin kendi alanındaki çalışmaları çağdaş düzeyde izleyebilmesini sağlamak ve her türlü yayını, çalışmayı ve internet ağından yararlanabilmesi için İngilizce dilini öğrenmesi öngörülmüştür. Bir yıllık hazırlık sınıfından sonra kendi seçtiği dalda daha iyi yetişebilmesi için mesleki ek yabancı dil programları uygulanmaktadır.

Mevcut  kütüphaneler ve her öğrencinin bilgisayar öğrenmesi için mevcut bilgisayar laboratuvarları öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Her fakülte veya öğretim birimi içinde en az %15 e kadar burslu öğrencinin yıllık kayıt ücreti olan kısım alınmamaktadır. Bu burs karşılığı, Üniversitemize verilen Prof. Dr. Ufuk EGE UYGUR Fonundan ve üniversite olanaklarımızdan sağlanmaktadır.

Üniversitemizde internet üzerinden eğitim yapma araç ve gereçleri sağlanmıştır.

Tıp Fakültesi için Balgat'ta 120 yataklı Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi hizmete girmiştir.

EĞİTİM BİRİMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ufuk Üniversitesi Eğitim Birimleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlarına İlişkin Hükümleri'ne tabi olmak üzere, 18 Aralık 1999 Tarih ve 23910 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4488 sayılı Kanun gereği kurulan Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında aşağıdaki birimlerle eğitime başlamıştır.
 • Tıp Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İşletme Bölümü
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Uluslararası Ticaret Bölümü
 • Fen Edebiyat Fakültesi
  • İstatistik Bölümü
  • Psikoloji Bölümü
 • Eğitim Fakültesi
  • İngilizce Öğretmenliği
 • Hemşirelik Yüksekokulu 
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Anestezi  Bölümü
  • Ambulans ve Acil Bakım Bölümü
  • Fizik Tedavi Bölümü
  • Tıbbi Laboratuar Bölümü
 • Hazırlık (Programı) SınıfıKuruma ait programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |