İnsan Kaynakları Yönetimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İnsan Kaynakları Yönetimi Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI / İŞLETME ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   DOKTORA
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Cavide UYARGİL
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cavide UYARGİL
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR

  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  Ders İçeriği:

  Rekabetçi İK stratejileri ve Şirket stratejisi ile ilişkisi / Stratejik İK planlama ve ilgili uygulamalar / İK'nin fonksiyonel olarak etkinliği / İK faaliyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi / İK işlevinin örgütsel performans üzerindeki etkileri
   
  2.       KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
  Ders İçeriği:  
             
  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Türkiye / 4857 sayılı İş Kanunu ve AB Uygulamaları / Türk İş Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu / Avrupa İş Hukukundaki İş Güvencesi / AB'de Esnek Çalışma Sistemleri ve Türkiye'deki Uygulamaları / AB'de Sosyal Diyalog / AB'de Endüstri İlişkileri ve Avrupa Çalışma Konseyleri / AB ve Türk Hukukunda Sosyal Diyalog ve İşçilerin Yönetime Katılması / AB'de İşçi Sendikaları ve Toplu Sözleşme Sistemleri
   
   
  3.       İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
  Ders İçeriği:
               
  İş güvenliği kavramı / İş kazalarının nedenleri ve araştırılması / Meslek hastalıkları / İş güvenliğinin yasal çerçevesi / İş güvenliğinin örgütlenmesi /   İş güvenliği araştırmaları.
   
  4.       İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER
  Ders İçeriği:

  Yönetim ve İnsan Kaynakları yönetimine ilişkin teori ve Yaklaşımlar / Stratejik İnsan Kaynakları yönetimi / Uluslararası İKY / Farklılıkların Yönetimi (Diversity management) / İKY ve Eşit Davranma ilkesi / Yetkinliklere Dayalı İKY / Esnek Çalışma ve İKY / Örgüt Kültürü ve İKY / Aile işletmeleri ve Küçük-Orta boy işletmelerde İKY / Ulusal ve Uluslararası Çalışma Mevzuatında Güncel gelişmeler / Diğer Güncel Konular: Örgütsel yıldırma (mobbying), Örgütsel Vatandaşlık, Kişiye dayalı Ücret yapıları, Kamu personel sistemi,İş güvencesi...
   
  5.       SEMİNER

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |