İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI / İŞLETME ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Cavide UYARGİL
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cavide UYARGİL
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       İK PLANLAMASI VE SEÇİM

  Ders İçeriği:

  İnsan kaynakları Planlaması ve İşgören Temin ve Seçimi: Anlam,Kapsam ve Önemi / İnsan Kaynakları Planlaması Süreci / İşgücü İhtiyacının Belirlenmesi:Global ve Ayrıntılı yöntemler / İş Analizleri ve İş Tanımları-İş Gerekleri / İstatistiksel yöntemler / İşyükü analizleri / İşgücü (devamsızlık ve İşgücü devir) analizleri / Diğer Yöntemler: Oran analizi, kadro(yer) planlaması... / İşgücü arzı analizleri / İşgücü/Beceri Envanterleri, yedekleme Şemaları /İşgücü Arz ve Talebini Dengeleme Yöntemleri / İşgören Aday Temini / İç ve Dış Kaynaklardan Aday temin yöntemleri / İşgö
  ren Seçim Süreci / Başvuru Formları / Test ve Sınav / Seçim Mülakatları / Referans Kontrolü / Seçim Kararı / İşe Yerleştirme.
   
  2.       ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

  Ders İçeriği:            
  Endüstri devrimi / Endüstri ilişkilerinin teorik sorunları / Endüstri ilişkileri ve toplu pazarlık / Endüstri ilişkilerinde yeni eğilimler / Türkiye'de endüstri ilişkilerinin gelişimi / Türkiye'de endüstri ilişki sisteminin genel görünümü / Toplu iş hukukumuz: Sendikalar Kanunu ve Grev ve Lokavt Kanunu.

  3.      
  BİREYSEL İŞ HUKUKU

  Ders İçeriği:

  İş hukukunun temel kavramları ve ilkeleri / Bireysel düzeyde işçi  işveren ilişkileri / Hizmet sözleşmesi: Tanımı, içeriği ve türleri / Hizmet sözleşmesinden doğan borçlar / Hizmet sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi; İş Güvencesi, İhbar ve Kıdem Tazminatı / İşin düzenlenmesi ile ilgili iş kanunu hükümleri: Çalışma süreleri, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil, yıllık ücretli izin
   
  4.       PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ
  Ders İçeriği:

  Performans modern insan kaynakları yönetimindeki önemi, amaçları ve kullanım alanları / Performans değerlendirme yöntemleri / Performans değerlendirme uygulamalarında karşılaşılan başlıca sorunlar / Değerlendiricilerden kaynaklanan başlıca hatalar / Sistemden kaynaklanan sorunlar / Değerlendirme mülakatlarının etkinliği / Performans değerlendirmede güncel yaklaşımlar / Yetkinliklere dayalı performans değerlendirme / 360 derece değerlendirme / Kariyer yönetiminin içerdiği başlıca faaliyetler / Günümüz yönetim uygulamalarından kariyer yönetiminin değişen özellikleri
   
  5.       ÜCRET YÖNETİMİ
  Ders İçeriği:

  İş değerlemeye giriş ve kavramlar / İş değerleme tanımı, yapısı, ücret yapısı ve ücret düzeyi / İş değerleme ön çalışmaları / Amaç ve yararları / İş değerleme yöntemleri / Sıralama, sınıflama, faktör karşılaştırması, puan yöntemi / İş analizleri / İş analizi yöntem ve teknikleri / İş tanımı ve iş niteliği / İş değerleme sürecinde karşılaşılan sorunlar / Endüstri düzeyinde iş değerleme uygulaması / İş değerleme, ücret ve performans ilişkisi / Ücret kavramı-Ücret ve çeşitli ücret tanımları / Ücret teorileri / Ücretin saptanması-Ücret oluşumu / Ücret yapısı / Ücret basamak ve braketleri / Ücret tatmini-Ücret tatminini açıklayan teoriler / Ücret sistemleri / Zaman ücretleri / Özendirici ücretler-İşletme boyutunda özendirici sistemler / Asgari ücret ve asgari ücretin saptanması / Ücret ve maaş kavramları arasındaki fark / Maaş sistemini etkileyen faktörler / Ücret denetimi, ücret - verimlilik ilişkisi.
   
  6.       SEMİNER

  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Bu programın amacı; bireyleri, işletmeleri ve toplumu etkileyen önemli bir fonksiyon olan insan kaynakları yönetimi ile ilgili, öğrencilerin algılarını güçlendirmektir. Günümüzde tüm yöneticiler, işletmelerinde insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinden sorumludurlar. Modern işletmelerde insan kaynaklarının ne kadar önemli olduğu bu program çerçevesinde ele alınacak kavramlar, faaliyetler, programlar ve teknikler aracılığıyla öğrencilere anlatılacaktır. İş analizi, seçme, yerleştirme, ücret yönetimi, performans değerleme vb. konuların uygulama açısından da ele alınması ile, öğrencilere insan kaynakları yönetimi becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır.  
             
  İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi kuruluşundan itibaren, önceleri Personel Yönetimi sonraki yıllarda İnsan Kaynakları Yönetimi konusuna lisans, yüksek lisans, doktora programlarında özel bir önem vermektedir. Personel Yönetimi kürsüsü fakültenin 1968'de kuruluşunda Türkiye'deki üniversitelerde bu konuda oluşturulan ilk birim olarak dikkati çekmiş, daha sonraki yıllarda ise faaliyetlerini İnsan Kaynakları Anabilim Dalı olarak sürdürmeye başlamıştır.
             
  İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora programları, üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 1977-1978 döneminde Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans ve Doktora Programları adı altında başlatılan bu programların dersleri ve içerikleri, geçen süre zarfında gerek işletmecilik eğitimindeki gelişmeler, gerekse çalışma yaşamının ihtiyaçlarına uygun olarak, sürekli olarak yeniden düzenlenmiş ve bu gelişmeler doğrultusunda   yüksek lisans ve doktora programları  "İnsan Kaynakları Yönetimi" adı altında eğitim vermeye başlamıştır.
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
   
              İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans / Doktora programlarından mezun olanlar gerek kamu gerek özel sektör işletmelerindeki insan kaynakları bölümlerinde görev alabilirler.
   

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |