Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında, hukuk lisans öğrenimi sırasında edinilen bilgiler pekiştirilmekte; bunun yanı sıra, gittikçe farklılaşan insan dünyasında sürekli olarak artan gereksinimleri karşılamak üzere üretilen yeni bilgiler bir dinamizm içinde öğrenenlerin dikkatine sunulmaktadır. Teknolojinin son derece hızlı bir biçimde gelişmesi, Avrupa Birliğine uyum süreci ve etkisini bütün dünyada hissettiren küreselleşme gibi etkenler   her alanda olduğu gibi, hukuk alanında da sürekli yeniliklerin ve değişikliklerin kendini göstermesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı aracılığıyla, evrensel etik ilkeler göz ardı edilmeksizin, ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların belirlenmesi yoluna gidilmekte; öğrencilere sorunların çözümünde ihtiyaç duyulan çokdisiplinli bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.


  Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programında yer alan dersleri şöyle sıralayabiliriz: 

  Güz Yarıyılı
  · İmar Hukuku
  · Anayasa Yargısı
  · Polis ve Hukuk
  · Türk Vergi Sistemi
  · Uluslararası Antlaşma Yöntemleri
  · Hukukta Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  · Ekonomik Suçlar
  · Anayasanın Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
  Bahar Yarıyılı
  · İdari Sözleşmeler
  · AİHM Kararları Işığında İnsan Hakları
  · İnternet Üzerinden İşlenen Suçlar
  · Vergi Politikaları
  · Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları
  · Ekonomik Suçlar II
  · Suç Genel Teorisi 
  Hukuk Lisansı Olmayanlar için Bilimsel Hazırlık Programı:  
  · Anayasa Hukuku
  · Medeni Hukuku
  · İdare Hukuku
  · Ceza Genel Hukuku
  · Borçlar Genel Hukuku 
  Akademik Kadro:
  Prof. Dr. Ayferi GÖZE
  Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI
  Prof. Dr. Aydın AYBAY
  Prof. Dr. A. Ülkü AZRAK
  Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR*
  Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM
  Prof. Dr. Devrim ULUCAN
  Prof. Dr. Feridun YENİSEY*
  Prof. Dr. Hamdi YILMAZ
  Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN
  Prof. Dr. Ferit Hakan BAYKAL
  Doç. Dr. Ayşe NUHOĞLU*
  Doç. Dr. Korkut KANADOĞLU*
  Doç. Dr. Sibel ÖZEL*
  Doç. Dr. Hamide ZAFER*
  Yrd. Doç. Dr. Emre GÖKYAYLA
  Yrd. Doç. Dr. Taylan Özgür KİRAZ
  Yrd. Doç. Dr. Engin ÜNSAL
  * Görevlendirmeyle gelen öğretim üyeleri

Kamu Hukuku ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |