Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşul Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından, Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır. 4-Yüksek Lisans Programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları
  Kamu Hukuku alanında bilgilerini derinleştirmek ve izleyen aşamalarda doktora yapmak amacıyla araştırma teknik ve yöntemlerini öğrenmek isteyen öğrenciler katılırlar.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.İlber ORTAYLI

  Program Koordinatörü
  Doç.Dr.Hakan ÜZELTÜRK

  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr. Alain BOCKEL
  Prof.Dr.Celal ERKUT
  Prof.Dr. Pierre Henri BOLLE
  Doç.Dr.Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
  Doç.Dr.Emre ÖKTEM
  Doç.Dr. Erdoğan BÜLBÜL
  Prof.Dr. Hakan ÜZELTÜRK
  Doç.Dr.Melike BATUR YAMANER
  Doç.Dr. Ümit KOCASAKAL
  Yrd.Doç.Dr.Eric SALES
  Yrd.Doç.Dr. Şule ÖZSOY


  Ders Programı


  Ders Adı                                                            Kredi     Seçmeli/Zorunlu     Dönem

  Détention Pénale, Rénitentiaires et
  Sauvegarde des Droits de l'Homme
                 2+0           Zorunlu     1. Dönem

  Hükümet Sistemleri                                         2+0            Zorunlu     1. Dönem

  Le droit constitutionnel européen                   2+0            Zorunlu     1. Dönem

  İdari İşlemler                                                   2+0           Seçmeli     1. Dönem

  Rasyonalizm'den Postmoderniszm'e               2+0           Seçmeli     1. Dönem

  İnanç Özgürlüğünün Uluslararası Boyutları    2+0           Seçmeli     1. Dönem

  Ekonomik Suçlar Bağlamında
  Kara Para Aklama ile Mücadele
                         2+0          Seçmeli     1. Dönem

  İnanç Özgürlüğünün Uluslararası Boyutları     1+1          Seçmeli     1. Dönem

  Seminer
                                                              0+0          Zorunlu     2. Dönem

  Le Parlement                                                     2+0          Zorunlu     2. Dönem

  İdari Yargılama Hukuku                                   2+0           Zorunlu     2. Dönem

  La Politique Criminelle                                     2+0           Zorunlu     2. Dönem

  Avrupa Birliği Vergi Sistemi                             2+0           Seçmeli     2. Dönem

  La Constitution Européenne
                               2+0          Seçmeli     2. Dönem

  Uluslar arası Hukuk ve Terörizm                      2+0          Seçmeli     2. Dönem

  Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması        2+0          Seçmeli     2. Dönem

Kamu hukuku ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |