Kamu Hukuku Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Hukuku Doktora Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü, lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS)'den en az 60 ve Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gereklidir. 4- Doktora programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir doktora programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları

  Üniversitemizde, niteliklerine uygun olduğu ölçüde gerek yabancı dille gerekse Türkçe verilen derslere öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak, Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edecek yetkin hukukçular yetiştirilmesine çalışılmaktadır. Böyle bir hedefi olan hukuk eğitiminde bütünlüğün sağlanması, lisans ve yüksek lisans programlarının, aynı esaslar çerçevesinde düzenlenen doktora programı ile tamamlanmasına bağlıdır. Bu programlarda belirli ve özel konularda derinlemesine bir inceleme yapma ve bu alanda uzmanlaşma hedeflenmektedir. Böylelikle doktora çalışmalarının, ulusal ve uluslararası nitelik taşıyan bir akademik ortamda gerçekleştirebilmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin ulusal ve uluslararası güncel hukuk konularını inceleyeceği doktora dersleri Türk ve yabancı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bağlantılı olduğumuz yabancı üniversitelerde araştırma yapma ve doktora programlarına katılma olanakları geliştirilmektedir.Türk hukukunun uluslararası alanda tanıtımı için doktora tezlerinin Türkçe yanında yabancı dilde de yazılması özendirilerek, bağlantılı olduğumuz yabancı üniversitelerin işbirliğiyle yurtdışında yayınlanmalarına çalışılmaktadır.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.İlber ORTAYLI

  Program Koordinatörü
  Doç.Dr.Hakan ÜZELTÜRK
  .
  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr. Alain BOCKEL
  Prof.Dr. Celal ERKUT
  Prof.Dr. İlber ORTAYLI
  Prof.Dr. Pierre Henri BOLLE
  Doç.Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
  Doç.Dr. Emre ÖKTEM
  Prof.Dr. Hakan ÜZELTÜRK
  Doç.Dr. Melike BATUR YAMANER
  Doç.Dr. Ümit KOCASAKAL


  Ders Programı

  Ders Adı                                                       Kredi     Seçmeli/Zorunlu         Dönem

  Üç Kitap (Tez) İncelemesi I                           2+0          Zorunlu                1.Dönem

  Détention Pénale, Rénitentiaires et
  Sauvegarde des Droits de l'Homme             2+0         Zorunlu                1.Dönem

  İnsan Haklarının Kuramsal Temelleri            2+0          Zorunlu                1.Dönem

  Le Droit Constitutionnel européen              2+0          Zorunlu               1.Dönem

  Mükellef Hakları                                           2+0         Seçmeli                1.Dönem
   
  Lozan'dan Günümüze
  Uluslararası Hukukta Azınlıklar                    2+0          Seçmeli                 1.Dönem

  Le Parlement                                              2+0         Zorunlu                 2.Dönem

  Osmanlı Hukuk Tarihi                                   2+0         Zorunlu                 2.Dönem

  Üç Kitap (Tez) İncelemesi II                        2+0         Zorunlu                 2.Dönem

  La Politique Criminelle                                 2+0          Zorunlu                2.Dönem

  Seminer                                                       0+0         Zorunlu                2.Dönem

  Mukayeseli Hukukta ve
  Türk Hukukunda Terörle Mücadele              2+0         Seçmeli                2.Dönem

  Uluslararası ve Bölgesel İnsan Hakları
  Denetim Mekanizmalarının Kararlarında
  İfade Özgürlüğü                                          2+0         Seçmeli                 2.Dönem

Kamu hukuku ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |