Kamu Hukuku Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Hukuku Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   DOKTORA
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı:
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. M. Semih GEMALMAZ
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI / HUKUK FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. M. Semih GEMALMAZ
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Tankut Cenkel
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   1. AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ ETKİSİ İLE TÜRK İDARE TEŞKİLATININ YAPISINDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞMELER I
   1. AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ ETKİSİ İLE TÜRK İDARE TEŞKİLATININ YAPISINDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞMELER II
   1. KADINLARA KARŞI HER BİÇİMİYLE AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ I
   1. AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ ETKİSİ İLE TÜRK İDARE TEŞKİLATININ YAPISINDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞMELER II
   1. ÜNİTER VE FEDERAL SİYASAL SİSTEMLER II
   1. ÜNİTER VE FEDERAL SİYASAL SİSTEMLER II
   1. KARŞILAŞTIRMALI MODERN VE KLASİK HUKUK METODOLOJİSİ
   1. YCMK.'NDA MÜDAFİİN HUKUKSAL KONUMU I
   1. YCMK.'NDA MÜDAFİİN HUKUKSAL KONUMU II
   1. İDARİ YARGILAMA - MEDENİ YARGILAMA HUKUKU İLİŞKİSİ I
   1. İDARİ YARGILAMA - MEDENİ YARGILAMA HUKUKU İLİŞKİSİ II
   1. VİKTİMOLOJİ VE MAĞDUR HAKLARI I
   1. VİKTİMOLOJİ VE MAĞDUR HAKLARI II
   

  KAMU HUKUKU DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

  VİKTİMOLOJİ VE MAĞDUR HAKLARI 1

  Dersin amacı, mağdur haklarının modern dünyada insan hakları anlayışının etkisiyle gelişmesinin incelenmesidir. Dersin içeriğini, mağdur tipolojisi, bunun suç nedenleri ile olan bağlantısı, suç öncesi ve sonrası mağdurun korunması oluşturmaktadır.
   
  VİKTİMOLOJİ VE MAĞDUR HAKLARI 2
  Dersin amacı, mağdur haklarının modern dünyada insan hakları anlayışının etkisiyle gelişmesinin incelenmesidir. Dersin içeriğini, mağdur tipolojisi, bunun suç nedenleri ile olan bağlantısı, suç öncesi ve sonrası mağdurun korunması oluşturmaktadır.
   
  YENİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA MÜDAFİİN HUKUKSAL KONUMU 1
  Müdafiin hukuksal konumu Türk Ceza Hukuku doktrininde tartışmalı bir konudur. Müdafiin sanığın temsilcisi, sanığın hukuki yardımcısı ya da bağımsız bir konumu olduğu ileri sürülmüştür. Bu bağlamda yeni Ceza Muhakemesi Kanunundaki yeni düzenlemeler bu derste incelenmektedir.
   
  YENİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA MÜDAFİİN HUKUKSAL KONUMU 2
  Müdafiin hukuksal konumu Türk Ceza Hukuku doktrininde tartışmalı bir konudur. Müdafiin sanığın temsilcisi, sanığın hukuki yardımcısı ya da bağımsız bir konumu olduğu ileri sürülmüştür. Bu bağlamda yeni Ceza Muhakemesi Kanunundaki yeni düzenlemeler bu derste incelenmektedir.
   
  OSMANLI ÖRFİ HUKUKU
  Derste, Osmanlı politik kuruluşları ve hukuk düzenlemelerinin Osmanlı toplum düzenindeki görünümüyle bağlantılarının incelenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca hukuk uygulaması çerçevesinde İslam Hukuku ve Laik Hukuk arasındaki bağlantı, Osmanlı hukuk uygulamasındaki İslam Hukuku sistemi ve gerçek devlet düzeni arasındaki uzlaşma konuları da incelenmektedir.
   
  TOPLUMSAL YAPI VE HUKUK
  Dersin amacı, toplumsal yapı ve idari uyuşmazlıklar arasındaki bağlantının irdelenmesidir. Toplumsal sistemler, yapısal özellikleri, basit toplumlardan daha karmaşık olanlara doğru sosyal evrim içerisinde incelenebilir. İlkel (basit) toplumlar üzerinde yoğunlaşan "Toplumsal yapı ve hukuk" dersleri genellikle etnolojistler tarafından çalışılmaktadır.
   
  ÜNİTER VE FEDERAL SİSTEMLER 1
  Dersin amacı, öğrenciyi temel olarak üniter , federal ve konfederal sistemler konusunda geliştirmektir. Dersin içeriği; üniter , federal ve konfederal sistemlerin hukuki açıdan karşılaştırılması; federal teoriler, federal ve üniter sistemlerin temel prensipleri; federalizm ve ülkeselliktir.
   
  ÜNİTER VE FEDERAL SİSTEMLER 2
  Ders, üniter ve federal sistemlerdeki kurumsal yapılar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Dersin içeriği, üniter ve federal sistemlerin kurumsal yapısı; federalizm, üniter sistem ve demokrasi; federalizm ve ayrılma hakkı; bölgesel üniter sistemlerdir (İtalya, ispanya).
   
  SEMİNER DERSİ
  Bilimsel araştırmanın temelini oluşturan bilimsel paradigmalar , metotlar ve eğilimler incelenmektedir. Bilimsel eserlerdeki kesin görünüm, başlangıç niteliğindeki soru ve teorilerden doğrulanmış bilimsel verilere doğru izlenecek bir yol ile gösterilmekte ve konferans ve derslerde tartışılmaktadır.
   

Hukuk (türler) ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |