Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek Lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olması gerekir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından,Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır.
 • Program tanımları
  Boyutları giderek büyüyen ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimlerin hukuku doğrudan etkilediği ve yeni hukuk disiplinlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Klasik Özel Hukuk-Kamu Hukuku ayırımının ötesine taşan yeni hukuki sorunların çözümü bütüncül bir bakış açısını ve kapsamlı bilgi birikimini gerektirmektedir. Diğer yandan, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler hukukun rehberliğine giderek daha fazla ihtiyaç hissetmektedirler. Bu bilgiler ışığında, Ekonomi Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı işletmelerin ihtiyaç duydukları bilgi birikimine ve mesleki rehberlik niteliğine sahip genç hukukçuların yetiştirilmesini hedeflemektedir.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Yalçın ÇAKALIR

  Program Koordinatörü
  Doç.Dr.İlhan YILMAZ

  Öğretim Üyeleri

  Prof. Dr.Yalçın ÇAKALIR
  Prof. Dr.Ziya AKINCI  
  Doç.Dr. Erdoğan BÜLBÜL 
  Prof.Dr. Hakan ÜZELTÜRK
  Doç.Dr. İlhan YILMAZ


  Ders Adı                                                                 Kredi     Seçmeli/Zorunlu     Dönem

  Avrupa Sorumluluk Hukuku                                  3+0              Seçmeli         1. Dönem

  Hukuk Muhasebe İlişkileri                                     3+0             Seçmeli         1. Dönem

  Kara Para Aklanması                                             3+0              Seçmeli         1. Dönem

  Deniz Ticareti Hukuku Uygulamaları                    3+0              Seçmeli         1. Dönem

  Vergi Hukuku Problemlerinin Çözümü
  I                3+0              Seçmeli        1. Dönem

  Uluslararası Ticari Tahkim
                                     3+0              seçmeli         1. Dönem

  Ekonomik Kamu Hukuku
                                         3+0              Seçmeli        1. Dönem

  Avrupa Birliği Sosyal Hukuku ve
  Türk İş Hukuku
                                                        3+0              Seçmeli        1. Dönem

  Limited Şirketler                                                    3+0               Seçmeli        1. Dönem

  Kefalet ve Bağımsız Garanti Sözleşmeleri            3+0              Seçmeli         1. Dönem

  Proje                                                                       0+0              Zorunlu         2. Dönem

  Sermaye Piyasası Hukuku                                     3+0              Seçmeli         2. Dönem

  Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu
                       3+0              Seçmeli         2. Dönem

  Ticari Ceza Hukuku                                                3+0               seçmeli         2. Dönem

  Uluslararası Yatırım Hukuku                                 3+0               Seçmeli         2. Dönem

  Taşıma Hukuku Uygulamaları                                3+0               Seçmeli        2. Dönem

  Vergi Hukuku Problemlerinin Çözümü II               3+0               Seçmeli        2. Dönem

  AB Hukuku ve Karşılaştırmalı
  İş Hukuku Uygulamaları
                                          3+0              Seçmeli          2. Dönem

  Tüketicinin Korunması                                            3+0              Seçmeli          2. Dönem

  Spor Hukuku II                                                       3+0              Seçmeli          2. Dönem
Finans hukuku ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |