Bankacılık Hukuku Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bankacılık Hukuku Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek Lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olması gerekir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından,Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır.
 • Program tanımları
  Program, bankacılık işlemleri ve bu işlemlerin hukuksal yönü alanında yüksek bilgi birikimine sahip uygulamacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ileri düzeyde bilimsel ve metodolojik yetilerle donatılacak mezunlarımızın uygulamacılar arasında ayrıcalıklı bir yer elde edecekleri düşünülmektedir. Programda aynı zamanda dünyada son dönemde öne çıkan bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve bunların hukuki boyutları da ele alınacak, bu sayede mezunların, ülkemizi de yakından etkileyen uluslararası gelişmelerden haberdar kılınmaları sağlanacaktır.

  Bankacılık Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programının dili Türkçe dir. Bu tercih başlıca iki nedenden kaynaklanmaktadır. Öncelikle, program Türk bankacılık hukuku alanında bilgi sahibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İkinci neden ise özellikle uygulamacılara yönelik olan bu programa daha geniş bir katılım sağlamaktır.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr. Yalçın ÇAKALIR

  Program Koordinatörü
  Doç.Dr.Hakan ÜZELTÜRK

  Öğretim Üyeleri

  Prof. Dr. Ahmet KİRMAN
  Prof. Dr. Atilla ALTOP
  Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
  Prof. Dr. Hamdi YASAMAN
  Prof. Dr. Nami BARLAS
  Prof. Dr. Seza REİSOĞLU
  Prof. Dr. Yalçın ÇAKALIR
  Prof.Dr.Hakan ÜZELTÜRK
  Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL

  Ders Programı

  Ders Adı                                              Kredi      Seçmeli/Zorunlu      Dönem

  Banka Teminat Sözleşmeleri              3+0            Zorunlu           1. Dönem

  Sermaye Piyasası Hukuku                  3+0            Zorunlu           1. Dönem

  Banka Hukuku
                                       3+0           Zorunlu           1. Dönem

  Finansal Sistem ve Vergilendirme      3+0            Zorunlu           1. Dönem

  Bankacılıkta Takip İşlemleri               3+0            Zorunlu           1. Dönem

  Dönem Projesi                                     3+0            Zorunlu           2. Dönem

  Banka Kredi Sözleşmeleri                   3+0            Zorunlu           2. Dönem

  Uluslararası Ticari İşlemler                3+0            Zorunlu           2. Dönem

  Uluslararası Vergi Hukuku
                   3+0            Zorunlu           2. Dönem

  Ekonomik Suçlar                                  3+0            Zorunlu          2. Dönem

  Deniz Ticaret İşlemleri                        3+0            Zorunlu          2. Dönem


Finans hukuku ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |