Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek Lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olması gerekir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından,Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır.
 • Program tanımları
  Ülkemizin Avrupa Birliği ile bütünleşme çabalarının yoğunlaştığı günümüzde, söz konusu kurumsal ilişkiler, disiplinlerarası niteliğiyle birçok alanda akademik ve profesyonel açılardan seçenekler sunmaktadır. İstanbul gibi Ortadoğu ve Balkanların ortasında yer alan, genel olarak Doğu ve Batı kültürleri arasındaki konumuyla ön plana çıkan kentimizin böylesi bir disiplinlerarası bir alanda gerek akademik, gerekse profesyonel amaçlı eğitim programlarına gereksinimi bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında, Anabilim Dalımız bünyesinde “Avrupa Birliği” başlığı altında tezsiz bir yüksek lisans programı oluşturulmuştur.

  Programın eğitim dili Türkçe'dir.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Beril DEDEOĞLU

  Program Koordinatörü
  Prof.Dr.Erhan BÜYÜKAKINCI
  .
  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr. Beril DEDEOĞLU
  Prof.Dr.Ercüment TEZCAN
  Prof.Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI
  Doç.Dr. Füsun TÜRKMEN
  Yrd.Doç.Dr. Ali Faik DEMİR
  Yrd.Doç.Dr. Selcan SERDAROĞLU


  Ders Programı

  1. sınıf

  Ders Adı                                                             Kredi     Seçmeli/Zorunlu      Dönem

  Avrupa Birliği Ekonomisi                                     3+0             Zorunlu           1. Dönem

  Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku                          3+0             Zorunlu           1. Dönem

  AB Genişleme Politikaları                                    3+0              Zorunlu           1. Dönem

  Kesin Hüküm                                                      1+1             Seçmeli           1. Dönem

  AB’de Rekabet Hukuku                                       3+0              Zorunlu          2. Dönem

  Avrupa Bütünleşme Tarihi                                  3+0              Zorunlu          2. Dönem

  Avrupa ve İnsan Hakları                                     3+0              Zorunlu          2. Dönem

  2. sınıf

  Ders Adı                                                             Kredi     Seçmeli/Zorunlu        Dönem

  Dönem Projesi                                                   0+0            Zorunlu            1. Dönem

  AB’de Serbest Dolaşım                                      3+0            Zorunlu            1. Dönem

  Doğu Avrupa ve Balkan Politikaları                    3+0            Zorunlu            1. Dönem

  Dönem Projesi                                                   0+0            Zorunlu            2. Dönem

  AB’nin Dış İlişkileri                                              3+0            Zorunlu            2. Dönem

  AB-Türkiye İlişkileri ve Müktesebat Uyumu        3+0            Zorunlu            2. DönemAvrupa çalışmaları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |