Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Arel Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  Psikoloji Yüksek Lisans Programı

  Psikoloji Bölümü, lisans düzeyinde verdiği Lisans Programı (Undergraduate Program) yanında, 2009-2010 öğretim yılı başından itibaren MA (‘Master of Arts’) Yüksek Lisans Programı’nı da başlatmaktadır. Bu programın amacı, öğrencilere seçtikleri alanlarda kuramsal ve uygulamalı en son gelişmeleri tanıtarak, onları bu alanlardaki bilgi ve becerilerle donatmak, öğrencileri uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi ve becerileri kullanmaya ve uygulamalı araştırmalara hazırlamaktır. Yüksek Lisans Programı, bir yandan doktora programına geçecek adaylara akademik nitelikli TEZLİ program sunarken, öte yandan doktora programına geçmeyecek adayların Genel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, ve Klinik Psikoloji alanlarından birinde uzmanlık becerisi kazanmaları amacıyla planlanmıştır. 
  Buna göre, Yüksek Lisans Programı, ‘Tezli’ ve ‘Tezsiz’ olmak üzere iki ayrı program olarak yürütülür:
  • TEZLİ program , akademik nitelikli ve Doktora’ya devam edebilecek öğrencilere yöneliktir; dört zorunlu ve dört seçmeli dersin yanında, her dönem haftada iki saatlik ve kredisiz ‘tez hazırlığı’ Semineri’nin  tamamlanmasından sonra, bir danışman denetiminde uygulamalı tez hazırlanmas ve sunulmasını gerektirir.
  • TEZSİZ program , seçilecek alanda uzmanlık kazanarak mesleğini uygulamada yürütecek olan öğrencilere yöneliktir; beş zorunlu ve beş seçmeli dersle birlikte, bir danışman denetiminde ‘dönem projesi’nin hazırlanarak sunulmasını gerektirir.
  Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders), kredisiz seminer ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

  Lisansüstü dersleri İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsü'nde aşağıdaki saatlerde yapılacaktır:
  Hafta içi 18,30 – 21,30
  Cumartesi 10.00 – 16.00


  Program Dersleri

  1. Yarıyıl
  İleri Araştırma Yöntemleri ve Tasarımı    
  İleri Sosyal İstatistik Teknikleri     
  Seçmeli    
  Seçmeli    

  2. Yarıyıl
  Son Yıllarda Psikolojide (İleri Düzeyde) Kritik Gelişmeler    
  Psikolojiye Yön Veren Temel Kuramlar ve Bunlara İlişkin Araştırmalar    
  Seçmeli    
  Seçmeli    
  Seminer    

  3. ve  4. Yarıyıl
  Tez     (Tez çalışması kredisiz olup (ulusal kredi sistemi) danışman denetiminde  üçüncü ve dördüncü yarıyılda yapılır. )   
     
  SEÇMELİ DERSLER

  [**] Hem ‘Genel Psikoloji’ uzmanlık alanını seçen, hem öbür dört uzmanlık alanını seçen TEZSİZ öğrencileriçin olduğu gibi, TEZLİ öğrencilerin de ‘SEÇMELİ’ dersleri ‘ORTAK’ listesi

  Genel Psikoloji
  İleri Deneysel (Experimental) Psikoloji    
  Zeka ve Zeka Testleri ile İlgili Son Gelişmeler    
  Çevre ve Davranış Alanında Son Gelişmeler     
  Psikolojide Bilgisayar Uygulamaları     
  Toplumlar/Topluluklar (Community)  Psikolojisi     
  İleri Bilişsel-Kavramsal Psikoloji     
  Kişilik ve Kişilik Ölçümleri: Son Gelişmeler     
  Motivasyon ve Duygu: Son Gelişmeler     
  Test ve Ölçek Geliştirme     
  Kültürel Psikoloji ve Kültür İlişkileri     

  Gelişim Psikolojisi
  Gelişim Psikolojisinde Temel Araştırmalar     
  Uygulamalı Gelişme Psikolojisi: Sosyal ve Duygusal Konular     
  Davranışın Psikofizyolojik Temelleri    
  Sosyal Zihinsel ve Bilişsel Gelişme     
  Yeniyetmede Gelişmeler: Kuramlar, Problemler ve Uygulama     
  Yetişkin Psikopatolojisi    
  Gelişim Psikolojisinde Özel Konular    
  Çocuk Gelişiminde Ölçme ve Değerlendirme Testleri     
  Dil ve Kavram Gelişiminde Kritik Gelişmeler     
  Yaşlılık Psikolojisi ve Sorunları     

  Sosyal Psikoloji
  Sosyal Psikolojide Son Kritik Gelişmeler ve Sorunlar     
  Uygulamalı Sosyal Psikoloji     
  Tutumlar, Tutum Değişmeleri ve Ölçülmeleri     
  Sosyal Kimlik, Çoğunluk-Azınlık İlişkileri ve Çatışma     
  İletişim ve Medyanın Sosyal Psikolojisi     
  Sosyal Uyum Psikolojisi ve Sosyal Sonuçları     
  Gruplar, Grup Süreçleri, Sosyal Gruplar     
  Bireylerarası İlişkilerin Sosyal Psikolojisi     
  Deneysel Sosyal Psikolojide Güncel Gelişmeler     
  Sosyal Psikolojide Seçilmiş / Özel Konular ve Sorunlar     

  Endüstri ve Örgüt Psikoloji
  Endüstriyel ve Örgütsel Psikolojide Son Gelişmeler
  Örgütte/Çalışma Yaşamında İnsan Faktörü     
  Örgütsel Davranış ve Yönetimi     
  Yönetim Psikolojisi: Yönetici, Yönetim Sistemleri ve Verimlilik     
  Mesleki Danışmanlık ve Kariyer Gelişmesi     
  Personel Seçim Sistemleri:Testler ve Mülakat Teknikleri     
  İleri İş Analizi ve Performans Değerlemesi     
  Liderlik ve Motivasyon     
  İnsan Kaynakları Yönetimi     
  Mesleki Eğitim ve Değerlendirme     

  Klinik Psikoloji
  Klinik Psikoloji Konuları, Sorunları Yaklaşımlar
  Davranışın Psikofizyolojik Temelleri     
  Uygulamalı Klinik Psikolojisi     
  Çocukluk ve Ergenlik Psikopatolojisi     
  Psikoterapi Yaklaşımları     
  Araştırmalarla Psikopatolojik Gelişme     
  Cinsiyet Psikolojisi     
  Yetişkin Psikopatolojisi     
  Bilişsel-Davranışsal Terapiler     
  Psikopatolojinin Kültürel ve Sosyal Etkenleri     

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |