Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Küçükçekmece - İstanbul - İstanbul Arel Üniversitesi - I371

Home>Yüksek Lisans Programları>Psikoloji>Küçükçekmece>Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Küçükçekmece - İstanbul
 
Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
İstanbul Arel Üniversitesi

Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Küçükçekmece - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
* Zorunlu Alanlar

Telefon ya da e-posta yoluyla ücretsiz bilgi almak istiyorum.

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Eğer Educaedu Business S.L.’nin kullanım koşulları ve gizlilik politikasını kabul ediyorsanız, bu seçeneği seçiniz.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Psikoloji Yüksek Lisans Programları:
Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Küçükçekmece - İstanbul Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Küçükçekmece - İstanbul
Program Tanımları:
Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Psikoloji Bölümü, lisans düzeyinde verdiği Lisans Programı (Undergraduate Program) yanında, 2009-2010 öğretim yılı başından itibaren MA (‘Master of Arts’) Yüksek Lisans Programı’nı da başlatmaktadır. Bu programın amacı, öğrencilere seçtikleri alanlarda kuramsal ve uygulamalı en son gelişmeleri tanıtarak, onları bu alanlardaki bilgi ve becerilerle donatmak, öğrencileri uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi ve becerileri kullanmaya ve uygulamalı araştırmalara hazırlamaktır. Yüksek Lisans Programı, bir yandan doktora programına geçecek adaylara akademik nitelikli TEZLİ program sunarken, öte yandan doktora programına geçmeyecek adayların Genel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, ve Klinik Psikoloji alanlarından birinde uzmanlık becerisi kazanmaları amacıyla planlanmıştır. 
Buna göre, Yüksek Lisans Programı, ‘Tezli’ ve ‘Tezsiz’ olmak üzere iki ayrı program olarak yürütülür:
  • TEZLİ program , akademik nitelikli ve Doktora’ya devam edebilecek öğrencilere yöneliktir; dört zorunlu ve dört seçmeli dersin yanında, her dönem haftada iki saatlik ve kredisiz ‘tez hazırlığı’ Semineri’nin  tamamlanmasından sonra, bir danışman denetiminde uygulamalı tez hazırlanmas ve sunulmasını gerektirir.
  • TEZSİZ program , seçilecek alanda uzmanlık kazanarak mesleğini uygulamada yürütecek olan öğrencilere yöneliktir; beş zorunlu ve beş seçmeli dersle birlikte, bir danışman denetiminde ‘dönem projesi’nin hazırlanarak sunulmasını gerektirir.
Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders), kredisiz seminer ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Lisansüstü dersleri İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsü'nde aşağıdaki saatlerde yapılacaktır:
Hafta içi 18,30 – 21,30
Cumartesi 10.00 – 16.00


Program Dersleri

1. Yarıyıl
İleri Araştırma Yöntemleri ve Tasarımı    
İleri Sosyal İstatistik Teknikleri     
Seçmeli    
Seçmeli    

2. Yarıyıl
Son Yıllarda Psikolojide (İleri Düzeyde) Kritik Gelişmeler    
Psikolojiye Yön Veren Temel Kuramlar ve Bunlara İlişkin Araştırmalar    
Seçmeli    
Seçmeli    
Seminer    

3. ve  4. Yarıyıl
Tez     (Tez çalışması kredisiz olup (ulusal kredi sistemi) danışman denetiminde  üçüncü ve dördüncü yarıyılda yapılır. )   
   
SEÇMELİ DERSLER

[**] Hem ‘Genel Psikoloji’ uzmanlık alanını seçen, hem öbür dört uzmanlık alanını seçen TEZSİZ öğrencileriçin olduğu gibi, TEZLİ öğrencilerin de ‘SEÇMELİ’ dersleri ‘ORTAK’ listesi

Genel Psikoloji
İleri Deneysel (Experimental) Psikoloji    
Zeka ve Zeka Testleri ile İlgili Son Gelişmeler    
Çevre ve Davranış Alanında Son Gelişmeler     
Psikolojide Bilgisayar Uygulamaları     
Toplumlar/Topluluklar (Community)  Psikolojisi     
İleri Bilişsel-Kavramsal Psikoloji     
Kişilik ve Kişilik Ölçümleri: Son Gelişmeler     
Motivasyon ve Duygu: Son Gelişmeler     
Test ve Ölçek Geliştirme     
Kültürel Psikoloji ve Kültür İlişkileri     

Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisinde Temel Araştırmalar     
Uygulamalı Gelişme Psikolojisi: Sosyal ve Duygusal Konular     
Davranışın Psikofizyolojik Temelleri    
Sosyal Zihinsel ve Bilişsel Gelişme     
Yeniyetmede Gelişmeler: Kuramlar, Problemler ve Uygulama     
Yetişkin Psikopatolojisi    
Gelişim Psikolojisinde Özel Konular    
Çocuk Gelişiminde Ölçme ve Değerlendirme Testleri     
Dil ve Kavram Gelişiminde Kritik Gelişmeler     
Yaşlılık Psikolojisi ve Sorunları     

Sosyal Psikoloji
Sosyal Psikolojide Son Kritik Gelişmeler ve Sorunlar     
Uygulamalı Sosyal Psikoloji     
Tutumlar, Tutum Değişmeleri ve Ölçülmeleri     
Sosyal Kimlik, Çoğunluk-Azınlık İlişkileri ve Çatışma     
İletişim ve Medyanın Sosyal Psikolojisi     
Sosyal Uyum Psikolojisi ve Sosyal Sonuçları     
Gruplar, Grup Süreçleri, Sosyal Gruplar     
Bireylerarası İlişkilerin Sosyal Psikolojisi     
Deneysel Sosyal Psikolojide Güncel Gelişmeler     
Sosyal Psikolojide Seçilmiş / Özel Konular ve Sorunlar     

Endüstri ve Örgüt Psikoloji
Endüstriyel ve Örgütsel Psikolojide Son Gelişmeler
Örgütte/Çalışma Yaşamında İnsan Faktörü     
Örgütsel Davranış ve Yönetimi     
Yönetim Psikolojisi: Yönetici, Yönetim Sistemleri ve Verimlilik     
Mesleki Danışmanlık ve Kariyer Gelişmesi     
Personel Seçim Sistemleri:Testler ve Mülakat Teknikleri     
İleri İş Analizi ve Performans Değerlemesi     
Liderlik ve Motivasyon     
İnsan Kaynakları Yönetimi     
Mesleki Eğitim ve Değerlendirme     

Klinik Psikoloji
Klinik Psikoloji Konuları, Sorunları Yaklaşımlar
Davranışın Psikofizyolojik Temelleri     
Uygulamalı Klinik Psikolojisi     
Çocukluk ve Ergenlik Psikopatolojisi     
Psikoterapi Yaklaşımları     
Araştırmalarla Psikopatolojik Gelişme     
Cinsiyet Psikolojisi     
Yetişkin Psikopatolojisi     
Bilişsel-Davranışsal Terapiler     
Psikopatolojinin Kültürel ve Sosyal Etkenleri     

Psikoloji ile ilgili diğer programlar: