Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Gelişim Psikolojisi
  Günümüzde insan faktörünün yeniden anımsanmasından ve insanlar arasındaki ilişkilerin artmasından, üstelik buna ek olarak çeşitlenmesinden dolayı, insanı tanımak bir bakıma daha da zorlaşmıştır. Gelişim Psikolojisinin biyolojik ve kültürel olana dayalı ve duyarlı saptamaları insanı ortak yapısal özellikleriyle anlamayı amaçlamaktadır.  Gelişim psikologları doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar uzanan yaşam sürecinde insan gelişiminin evreleri üzerinde çalışırlar. Gelişim psikologları yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilidirler ve buna ek olarak, insan gelişimindeki ortak paydalar, ortak nitelikler; ayrıca kültürel ve bireysel farklılıklar konusunda uzmanlaşırlar.

  Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı  öğrenenlere, insanın gelişim süreci içerisinde bilişsel, psikososyal, ahlaki ve kişilik yapılarına ilişkin değişiklikleri saptama  ve bu bilgileri gündelik yaşama aktarma, bu yolla da her yaş grubundaki insanı daha iyi anlama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı; Fen-Edebiyat Fakültelerinin ya da Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji Bölümünden, Eğitim Fakültelerine bağlı Eğitim Bilimleri Bölümünün Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programından veyahut da  Çocuk Gelişimi Bölümlerinden mezun olanların başvurabilecekleri bir yüksek lisans programıdır. Yüksek Lisans Programına kabul koşulları Lisansüstü Yönetmeliğimizde yazıldığı gibidir.

  Programdan mezun olanlar, okul ortamlarında ve huzur evlerinde çalışabilirler. Daha ayrıntılı bir anlatımla, bu alanda yüksek lisans derecesi alanlar kreş ve gündüz bakımevlerinde, okulöncesi eğitim veren diğer kurumlarda, hastane ve kliniklerde gelişim psikoloğu olarak çalışabilirler. Huzurevleri ve diğer merkezlerdeki yaşlıların belirlenen hedeflere yönlendirilmeleri, yetiştirme yurdu ve bakımevlerinde ergen ve gençlere uygulanan programların değerlendirilmesi türünden faaliyetleri de yürütürler. Bilindiği gibi, bu bağlamdaki kurumsallaşma, gelecek yıllarda ülkemizin nüfus özelliklerinden dolayı hızla artacaktır. Bu nedenle, gelişim psikolojisi alanında uzmanlaşmış olanlara büyük ihtiyaç duyulacaktır. Maltepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümünün zengin deneyimini, bu alanda yüksek lisans çalışması yapmak isteyenlerin hizmetine sunmaktadır.

  GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI


  I.Yarıyıl (GÜZ)
  Araştırma Yöntemleri (z)
  Gelişim Kuramları I (z)
  Kültürel Psikoloji   (s)
  Rehabilitasyon Psikolojisi-Çocukluk (s)
  Bilişsel Süreçler (s)
  Gelişim Farklılığının Nedenleri ve Rehabilitasyon Psikolojisi (s)
  Gelişimin Değerlendirilmesi (s)

  II. Yarıyıl (BAHAR)
  İleri İstatistik (z)
  Seminer (z)
  Gelişim Kuramları II (z)
  Farklı Gelişen Çocuklara Erken Müdahale Uygulamaları (s)
  Gelişimsel Nöropsikoloji (s)
  Çocuk Psikopatolojisi(s)

  Akademik Kadro:
  Prof. Dr. Nermin ÇELEN
  Doç. Dr. İlyas GÖZ
  Yrd. Doç. Dr.  Hale AKSUNA ERGENÇ
  Yrd. Doç. Dr.  Nilgün ÖNGİDER
  Yrd. Doç. Dr. Aynur GÜMÜŞ
  Yrd. Doç. Dr.  Cem KİRAZOĞLU
  Uzm. Dr. Bülent MADİ
  * Görevlendirmeyle gelen öğretim elemanları    

Gelişim Psikolojisi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |