Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşul Yüksek Lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olması gerekir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından,Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır.
 • Program tanımları
  Günlük hayat içerisinde çok sık duyduğumuz ama anlamlandırmakta zorlandığımız bazı kavramlar üzerine yeniden düşünmeyi hedefleyen sosyoloji yönelimli bir programdır.

  Hızlı bir dönüşüm halinde olan Türkiye toplumunu anlamak için toplumbilimlerinin bize sağladığı düşünsel donanıma ihtiyaç vardır. Program, günümüz Türkiye’sinin sorunlarına yüzeysel kanaatlerle yaklaşmak yerine daha analitik ve çok boyutlu bir  yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Doç.Dr.Ali ERGUR

  Program Koordinatörü
  Yrd.Doç.Dr.İpek MERÇİL

  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr. Barlas TOLAN
  Doç.Dr. Ali ERGUR


  Ders Programı

  Ders Adı                                                           Kredi       Seçmeli/Zorunlu     Dönem

  Postmodern Dinsellikler
                                  2+0              Zorunlu          1. Dönem

  Araştırma Yöntemleri                                     3+0              Zorunlu          1. Dönem

  Doğu Batı Tartışmaları                                    2+0              Zorunlu         1. Dönem

  Türkiye’nin Toplumsal Yapıları  
                       3+0              Zorunlu         1. Dönem

  Islam ve Kamusal Alan
                                     2+0              Zorunlu         1. Dönem

  Türkiye’de Suç ve Suçluluk
                              3+0              Zorunlu         1. Dönem

  Dönem Projesi
                                                  0+0              Zorunlu         2. Dönem

  Kadınlık, Erkeklik,Cinsel Kimlikler ve Aşk      2+0              Zorunlu         2. Dönem

  Göç, Göçmenlik Durumu ve Öteki                   3+0              Zorunlu         2. Dönem

  Toplumsal Değişimin Dinamikleri                    2+0              Zorunlu        2. Dönem

  Toplumsal Dönüşümün Ekonomik Boyutları    2+0              Zorunlu        2. Dönem

  Post Kolonial Teori ve Türk Öznelliği              3+0              Zorunlu        2. Dönem

  Kadın Araştırmaları
                                           3+0              Zorunlu        2. Dönem

Sosyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |