Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Okan Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tuzla - İstanbul

 • Program tanımları
  Programın Amacı

  Günümüzde uluslararası ilişkiler geleneksel siyaset bilimin ve devletlerarası diplomasinin sınırlarını aşmış, ekonomik ve ticari ilişkiler uluslararası alanda daha da önem kazanmıştır. Ortadoğu ile Avrasya bölgelerinin kalbinde yer alan, Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde olan ülkemizde uluslararası ilişkilerin bu değişen dinamiklerini anlayan ve sorgulayabilen iyi yetişmiş bireylere ihtiyaç vardır. Bu programın amacı uluslararası ilişkilerde ekonomi, siyaset ve diplomasinin bağlantılarını bilerek profesyonel yaşamda bu bağlamda düşünebilen, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, tercih ettiği bir yabancı dilde de derdini anlatabilen profesyoneller yetiştirmektir.

  Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

  Ders Programı
  1. YARIYIL    
  Uluslararası Ekonomi Politik  
  Diplomasinin Dinamikleri
  KarşılaştırmalıYabancı Ekonomiler
  Uluslararası İlişkilerin Temel Kitapları

  2. YARIYIL    
  Uluslararası İlişkilerde Yönetişim Sorunları
  Kültürlerarası Müzakere ve Diplomasi
  Seçmeli Ders

  3. YARIYIL    
  Güncel Uluslararası Sorunlar
  IER Proje
  Seçmeli Ders I
  Seçmeli Ders II

  SEÇMELİ DERSLER
  Uluslararası Ekonomik Organizasyonlar
  Uluslararası İş Hukuku
  Şirket Yönetişimi
  Uluslararası Finans
  AB ve Rekabet Hukuku
  AB Kurumları ve Politikaları
  Genişleyen Avrupa ve Kültür
  Avrupa Birliği
  Komşu Ülkeler
  Ortadoğu’da Kurumlar ve Politikalar
  Avrasya ve Balkanlarda Kurumlar ve Politikalar
  Türkiye’nin Komşu Ülkelerle İlişkileri   

  Ders İçerikleri

  IER 511 Uluslararası Ekonomi Politik 
  Korumacı ekonomi politikaları/ Pazar ekonomisi/ GATT Anlaşmaları/ Bölgesel Ekonomik Anlaşmalar/ Uluslarötesi Şirketler ve ticaret politikaları/ Dünya Ticaret Örgütü'nde yeni sorunlar.

  IER 513 Diplomasinin Dinamikleri
  Güç ve Güç Kaynakları/Politik Hareketler/ Kültürel Hareketler/ Ekonomik Baskılar ve Destekler/ Diplomatik Strateji/ Diplomatik Taktik ve Manevralar/ Diplomatik Müzakere/ Bir Diplomatın Yetenekleri  

  IER 515 Karşılaştırmalı Yabancı Ekonomiler
  Gelişmiş Pazar Ekonomileri (Japonya, İsveç, Almanya)/ Geçiş Ekonomileri (Rusya, Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri, Balkanlar)/ Çin ekonomisi/ Alternatif Ekonomiler (İran, Hindistan)/ Karışık Ekonomiler ( Meksika, Güney Kore)  

  IER 517 Uluslararası İlişkilerin Temel Kitapları
  Realizm(Thucydides, Machievelli, Hobbes, Rousseau)/ Liberalizm(Locke, Bentham, Smith, Schumpeter, Kant) / Sosyalizm(Marx, Engels) / Uluslararası Paylaşım

  IER 521 Uluslararası İlişkilerde Yönetişim Sorunları
  Küreselleşme/ Küreselleşmenin Yönetişim Üzerindeki Etkileri/ Önemli Teoriler/ Küreselleşmeye karşı Küresel-Yerelleşme/ Yönetişim Sorunlarından Davalar (Fikri Mülkiyet Hakları, Para Aklama, Uluslararası Finansal Piyasalar) 

  IER 523 Kültürlerarası Müzakere ve Diplomasi
  Müzakere/ Kültürler arası Farklar ve Kültürlerarası Müzakere/ Arabuluculuk/ Değişik Kültürlerde Arabuluculuk/ Pazarlık/ Ticari İşlerde Pazarlık/ Farklı Kültürlerde Para ve Pazarlık

  IER 531 Güncel Uluslararası Sorunlar
  Küresel Ağlar ve Uluslarötesi Gruplar/ Hükümet Dışı Organizasyonlar/ Küresel Finans ve Uluslararası Ticaret/ Doğayı Koruma ve Hava Kirliliği/ Sağlık/ İnsan Hakları/ İsçi Hakları/ İç güvenlik 

  SEÇMELİ DERSLER

  IER 533 Uluslararası Ekonomik Organizasyonlar
  Küresel İhtiyaçlar ve Uluslararası Organizasyonlar/ Devletlerin Kooperasyonuna Değişik Bakışlar/ Uluslararası Organizasyonlar ve Çalışmaları/ Günümüzdeki Önemli Uluslararası Organizasyonlar/ / Dünya Bankası Grubu (IBRD, IFC, IDA, MIGA)/ IMF/ OECD/ WTO

  EMBA 579 Şirket Yönetişimi
  Şirket Yapısının Oluşturulması / Şirketin Amacı / Hissedarlar / Yönetim: Performans / Uluslararası Yönetişim / Krizdeki Şirketler

  EMBA 591 Uluslararası İşletme Hukuku
  Kurumsal Yapı / Dünya Ticaret Örgütü / Gümrükler, Tarifeler / Damping, Anti-damping, Sübvansiyonlar / Uluslararası Ticari Sözleşmeler / Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri / Akreditif İşlemleri / Yabancı Yatırımlar / Teknoloji Transferi /  Uyuşmazlık Çözüm Yolları; Tahkim, Alternatif Çözüm Yolları

  EMBA 587 AB ve Rekabet Hukuku
  Rekabet Hukukunun İlkeleri / Amerikan Rekabet Hukuku ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku karşılaştırması  / İlgili Pazar / Rekabeti bozucu anlaşmalar, kararlar ve uyumlu eylemler / Dikey anlaşmalar, yatay anlaşmalar / Muafiyetler / Hakim durum, hakim durumun kötüye kullanılması / Birleşme ve devirler

  IER 535 Avrupa Birliği'nde Kurumlar ve Politikalar
  Avrupa Entegrasyonunu Anlamak/ Ekonomik ve Parasal Birlik/ Ortak Tarım Politikası/ Rekabet, Endüstri, Araştırma Geliştirme Politikaları/ Sosyal Politikalar/ Güvenlik/ İnsan Haklari, Özgürlük, Adalet Politikaları 

  IER 537 Genişleyen Avrupa ve Kültür
  Eski Avrupa ve yeni Avrupa/ Avrupa Birliği'nin Genişleme Politikaları ve Kültürel Söylemler/ Eski Avrupa'nın Genişlemeye Bakışı/ Yeni Avrupalılar/ Avrupa Birliği'ne Aday Ülkeler 

  IER 539 Ortadoğu'da Kurumlar ve Politikalar
  Ortadoğu'nun Haritasını Çizmek/ Emperyalizmden Modernizasyona/ Sivil Toplum/ Güvenlik/ Doğu Arap Ülkeleri/ Batı Arap Ülkeleri/ İsrail, Türkiye ve İran/ Körfez Ülkeleri

  IER 541 Avrasya ve Balkanlarda Kurumlar ve Politikalar
  Avrasya'nın Haritasını Çizmek/ Komünizmden Modernizasyona/ Sivil Toplum/ Güvenlik/ Balkanlar/ Soğuk Savaştan Avrupa Birliğine/ Sivil Toplum/ Güvenlik/ Küresel Dengeler

  IER 543 Türkiye'nin Komşu Ülkelerle İlişkileri 
  Türkiye'nin Komşuluğu/ Türkiye'nin Arap Dünyasıyla İlişkileri/ İran ve İsrail ile İlişkiler ve bunun Türkiye Ortadoğu Politikasına Yansımaları/ Türkiye'nin Eski Sovyet Cumhuriyetleriyle İlişkileri/ Bölgesel ve Küresel Bir Güç olarak Türkiye

Uluslararası İlişkiler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |