Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından, Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır. 4-Yüksek Lisans Programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları
  Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, teorik, stratejik/bölgesel (özellikle Avrupa Birliği) temalarında uzmanlaşmak isteyen öğrenci adaylarına yönelik oluşturulmuştur. Öğrencilerin analitik çözümleme yeteneğini geliştirmek amacıyla programda metod önceliği bulunmaktadır ve bölgesel çalışmalar ve kurumsal incelemelerde öğrencilerin derinleşmeleri mümkün olabilmektedir.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Beril DEDEOĞLU

  Program Koordinatörü
  Prof.Dr.Erhan BÜYÜKAKINCI

  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr.Bekir KARLIĞA Prof.Dr. Beril DEDEOĞLU
  Prof.Dr.Ercüment TEZCAN
  Prof.Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI
  Doç.Dr. Füsun TÜRKMEN
  Yrd.Doç.Dr. Ali Faik DEMİR
  Yrd.Doç.Dr. Selcan SERDAROĞLU


  Ders Adı                                                                          Kredi      Seçmeli/Zorunlu    Dönem

  Araştırma Teknikleri ve Yöntem Konferansı
  (Seminer Dersi)                                     
                          0+0            Zorunlu         1. Dönem

  Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Politika             3+0            Zorunlu         1. Dönem

  Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Yaklaşımları             3+0            Zorunlu         1. Dönem

  Avrupa Bütünleşme Tarihi                                              3+0            Zorunlu         1. Dönem

  Orta Asya ve Kafkaslarda Uluslar veStrateji                3+0            Seçmeli         1. Dönem

  Uluslararası Krizler                                                         3+0           Seçmeli         1. Dönem

  Latin Amerika’da Kalkınma Modelleri                             3+0           Seçmeli         1. Dönem

  Türkiye'nin Dış Politika ve Güvenlik Sorunları              3+0            Zorunlu        2. Dönem

  Uluslararası Olguların Teorik Etüdü                               3+0            Zorunlu        2. Dönem

  Ortadoğu ve Arap Dünyası’nda Politikalar ve Strateji  3+0            Seçmeli        2. Dönem

  Olaylar ve Doktrinlerle Amerikan Dış Politikası            3+0            Seçmeli        2. Dönem

  AB’nin Dış İlişkileri                                                          3+0            Seçmeli        2. Dönem

  Uluslararası ekonomi diplomasisi                                   3+0            Seçmeli        2. Dönem

  AB-Türkiye İlişkileri                                                        3+0            Seçmeli        2. Dönem


Uluslararası i̇lişkiler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |