Sinema ve Medya Araştırmaları

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sinema ve Medya Araştırmaları - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Sinema, Medya ve Kültür Araştırmaları Doktora Programı’na yapılan başvurular aşağıda listelenen ölçütlerle değerlendirilecektir: * Lisans ve yüksek lisans diploması ya da mezuniyet belgesi * Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alınmış bütün dersleri ve notları gösteren belge (transcript) * İki adet referans mektubu * Güncel özgeçmiş * Yüksek lisans tezi veya projesinin bir örneği * Aday tarafından kaleme alınmış doktora çalışmasını neden yapmak istediğini, amacını ve planladığı çalışmasını anlatan en fazla 1500 kelimelik bir yazı * Adayların ALES’ten Sözel 60’ın üzerinde ya da GRE’den sözel 350 ve sayısal 550; GMAT 650 üzerinde puan almaları (lisans programından başvuranlar için ALES 70 puan) * İngilizce dil yeterliliği için: TOEFL’dan en az 79 (IBT), 213 (CBT) ve 550 (PBT), IELTS’den en az 6.5, ÜDS ‘den 65 puan ya da Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Seviye Tespit Sınavı'ndan 65 puan almaları gerekir. * İletişim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından aday öğrenciler mülakata alınırlar. Doktora programına öğrencinin kabul edilmesi için, aday öğrencinin ilgili puan türünde yeterli ALES puanı, transkript, diploma (veya mezuniyet belgesi), ALES (veya GRE, GMAT) sınavı sonuç belgesi, en az biri akademik olmak üzere en az iki referans mektubu, erkek adaylar askerlik izin belgesini ve mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren belgeyi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne bizzat sunmaları gerekir.
 • Program tanımları
  Bu doktora programı ülkemizde sinema, medya ve kültür araştırmaları alanında akademik ve kuramsal çalışmaları güçlendirmek ve bu çalışmaların bilimsel araştırma yöntemleriyle üretilmesini amaçlamaktadır. Dünyada sinema, medya ve kültür çalışmaları akademik disiplinler olarak oldukça yeni disiplinler olmalarından ötürü özleri itibariyle farklı disiplinlerden gelen bilgi birikimlerine dayanan ve çok disiplinli ve karşılaştırmalı bilimsel araştırmaya dayanan bir yapıdadırlar.
  Bahçeşehir Sinema ve Medya Araştırmaları Doktora Programı, ulusal düzeyde sinema, medya ve kültür alanlarında uzmanlaşmak isteyen adaylara sosyal ve beşeri bilimler temelli bir çerçeve sunmayı ve bu alandaki programların çoğalması için önayak olmayı amaçlamaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki öğretim elemanlarıyla doktora adaylarının çalışmalarını bütünleştirmeyi hedefleyen ve öğretim dili Türkçe ve İngilizce olacak olan bu program, uluslararası araştırma ve çalışmalarla da desteklenecek ve uluslararası arenada bu konularda artan bilgiye katkıda bulunmaya çalışacaktır.

  Programın Yapısı, Zorunlu ve Seçmeli Dersler

  Sinema ve Medya Araştırmaları doktora programı dört akademik yıldan oluşur. Öğrenciler dördü zorunlu ve dördü seçmeli olmak üzere toplam sekiz dersi (Her bir ders 3 kredidir ve toplam en az 24 kredilik ders alınması gerekir) tamamladıktan sonra Doktora Yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlilikten sonraysa öğrenciler önce tez çalışma konularını bir öneri olarak sundukları Doktora Tez Önerisi jurisinden geçerler ve tezlerini de kalan süre içinde tamamlayarak doktora programını bitirmeye hak kazanırlar.

  Doktora çalışması kapsamında hazırlanan tezin, tamamen özgün olması, akademik bilgi birikimine yenilik getirerek ya da bir bilimsel yöntemi özgün bir biçimde belirli bir alana uygulayarak bilimsel katkıda bulunması ya da farklı yöntemleri karşılaştırmalı bir biçimde ele alarak bilginin farklı modellerle sınanması niteliklerinden birisini taşıması gerekir. 

  Bilimsel Hazırlık Programı

  Yüksek lisansı farklı disiplinlerden olan öğrenciler için başvurdukları doktora programına uyumlarını sağlamak amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bu program kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi yüksek lisans programlarında bulunan aşağıdaki derslerin en az dördünün alınması zorunludur. Bu temel derslerin hangilerinin öğrenci tarafından alınacağı öğrencinin doktora danışmanı tarafından belirlenir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğimizde belirtildiği üzere bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az B notu ile tamamlaması gerekir.

  Bilimsel Hazırlık Programı Ders Listesi

  Research Methods I
  Theory of Film and Television
  History of Narrative Film
  Popular Culture
  Reseacrh Methods II
  Documentary Production
  Turkish Cinema
  Sociology of Culture and Arts


  DERS PROGRAMI

  Theories of Cinema, Media and Culture I    
  Theories of Cinema, Media, and Culture II    
  Historical and Social Research    
  Critique and the Analysis Methods And Practices    
  The History of Media and Culture in Turkey    
  Special Topics On Movements and Directors    
  Cinema and Gender    
  Film Studies In Turkey    
  Interactive Fiction and Networked Media    
  History Of Art And The Media    
  Media Technologies    
  Comparative Research: Time And Space    
  History of Photographic Images    
  Cinema and Technology    
  Visual Culture    
  Directed Study in Advanced Media Studies    
  Scientific Journalism    
  Design Policy    
  Television Journalism    
  Internet Journalism    
  Entertainment Media Research    
  PHD DISSERTATION

  Ders İçerikleri

  Theories of Cinema, Media and Culture I
  We aim to establish the theoretical framework which stems from and stems against the heritage of Enlightenment and discuss the application methodologies of different theoretical perspectives onto scientific research and studies. In the first part of the course, we will concentrate on some of the paradigms, especially critical thought and theories, which stretch from the late 19th century to the 20th century.

  Theories of Cinema, Media, and Culture II
  This course aims to enable the students to possess the necessary theoretical framework in the spheres of cinema, media and culture and present the application methodologies of different theoretical perspectives onto scientific research and studies. In the second part of the course, certain theoretical and philosophical approaches from structuralism and post-structuralism will be discussed. These include psychoanalysis, popular culture studies and postmodernism.

  Historical and Social Research
  In this course, the students will see different study and analysis methodologies frequently used in cinema, media and cultural research. Different cases of academic analysis ranging from empirical social science methodologies to critical ones will be presented with examples. In the course, the students will cover certain scientific texts from the spheres of cinema, media ve culture and produce various texts in areas where they want to specialize. At the end of the course, they will prepare an application based on a theoretical approach of their own choice.

  Critique and the Analysis Methods And Practices
  Today, we are bombarded with messages and texts through the media and visual products in daily life. However, to what degree can we understand or interpret and analyze these messages and texts which we face for short or long durations? This course aims to make meaning out of and analyze these texts while explaining their cultural qualities, contexts and intentions and to produce analysis and criticism texts.


  The History of Media and Culture in Turkey
  This course is about the history of visual and cultural texts in the late Ottoman period and the Republican Turkey. Cultural perception and production in the late Ottoman period expresses Westernization and modernization proposals on one hand and is covered with the Ottoman identity on the other hand. In the Republican Turkey, the establishment of the nation-state and the Atatürk reforms caused a reconstruction in the cultural identity. The transformation of the national identity, visual texts and media products will also be included in the topics covered in the course.

  Special Topics On Movements and Directors
  This course will discuss the historical and social dimensions of cinema through the cinematic representation of societies, reflections of social movements in cinema, cinematic differences between societies and the reflection of the daily life on cinema and concentrate on major directors.

  Cinema and Gender
  The reflection of gender-related issues on cinema will be covered in this course. The course will start with an introduction of the problematization of looking and spectatorship processes in film theory starting from Metz and will cover psychoanalytical and feminist approaches which are in interaction with each other. Recent tendencies heavily felt especially within feminist approaches in the recent years will be the focal point of the course.

  Film Studies In Turkey
  This course will trace cinema studies in Turkey through the research, study and theoretical texts of academicians working on cinema in Turkish universities from the 1970s onto today. It will cover not only the changes and transformations in cinema studies in the universities, but also the interactions between works of researchers, critics and historians working on cinema outside of the academic world with academic works.

  Interactive Fiction and Networked Media
  Networked media is about co-operative/collaborative practice in which many can contribute to the production of "media". Features distinguishing Network Media from classical media, such as broadcast media and the printed press offers a critical research opportunity. How is networked media democratic and decentralized? The role of the communities as participants and consumers.

  History Of Art And The Media
  Different stages of art from the early ages to today will be covered in this course. As the social, political or religious functions of pre-modern art will be covered, what kind of a change did the modern art create and the tendency towards avanguard and abstract currents and the representations of these in the media and their interaction with the media will be discussed. With regards to recent art, the changes brought by postmodernism will be covered through the social, political and economic changes in the art world.

  Media Technologies
  This area looks at issues related to interactivity, performance and multimedia; computer interface design; the history of technology (from the book and printing press through the telegraph, telephone, and sound recording, to film, radio, television, video games and the world wide web); the shaping of news and information through technology; and debates about technological determinism, space-time bias, and mediation. The general research goal is to explore the limits of what is possible in technologically sophisticated art and media, both from an artistic and an engineering viewpoint. Combining art, science, engineering, and theory. The possibilities afforded by these new technologies creates a vast reservoir of potential for art creation. It opens up the possibility for temporal, performative works to be integrated into computer networking systems and allow for more interconnectedness between a time based work of art and the timeless world of cyberspace.

  Comparative Research: Time And Space
  In the turning points of the 20th century; the production and reproduction processes of space, ideology and culture; the daily life practices, experience and the public sphere and their relations of production and the cognitive mappings emerging with in these processes will be analyzed through the readings of representation of time and space. It will be stressed out those social, economic, political and ideological processes; the interaction between culture and the relations of production of the daily life and that of space should be comprehended as different experiences, influences and movements, taking place in different parts of a dialectically common climate in all geographies of the world.  We will study the turning points, specific periods, production of space and time of modernism, production of culture, "contemporary" and "modern" city and life experiences in the context of cognitive mapping, production of public sphere and experience, forms of representation of time and space and their mass production.

  History of Photographic Images
  Since its inception, photography has proven to be a consistently thorny object of study. From questions about the ontology of the medium and its legitimacy as an art form to the nature of photographic truth itself and the "death of photography" in the digital age, scholars have often been at odds defining the medium and its social, political, and cultural meanings. Indeed, the history of photography often seems to be as much a history of ideas about photography as it is a chronological study of a visual medium or an art form. This course will explore key debates surrounding photography and its applications through an assortment of critical and theoretical perspectives. Readings for this course will include works by Barthes, Sontag, Berger, Sekula, Barrett, Crimp, Batchen, Virilio and Szarkowski.

  Cinema and Technology
  In comparison to other art forms, cinema is one of the cultural production venues most dependent on advanced technology. In this course, the results of the reflections of technological developments throughout the history of cinema such as sound films and digital production on film production and spectatorship processes will be covered on hand and how cinema itself carries the relation between technology and society to the screens through works on technological developments.

  Visual Culture
  This course will provide students with the skills to make a sustained analysis of the meaning and impact of visual images in the context of contemporary cultural and historical theory. The course ranges over most kinds of image-making ? photographs, film, painting ? and genres such as advertisements, documentary photographs and amateur snapshots. These images are discussed theoretically in terms of their 'politics of representation', but we also assess claims about their broader impact in a culture in which, according to some, visual signs have become increasingly important.

  Directed Study in Advanced Media Studies
  Self-directed study of a topic not covered in curriculum under the supervision of a regular faculty member.

  Scientific Journalism
  As public interest in science increased throughout the 1970s and 1980s, some newspapers created sections especially for science news. The news media have fostered a growing interest in scientific news. The communication of scientific knowledge to the general public via mass media requires a new relationship between the world of science and the news media. And in a media, a scientific journalist researches, writes and edits scientific news articles and features for business, trade and professional publications, specialist scientific and technical journals, and the general media. They often need to be able to explain complex scientific information, theories, practices in clear, concise, jargon-free language that can be understood by people who are not experts in these fields, whilst maintaining accuracy. The aim of this course is to examine the needs of scientific journalism under these mentioned titles.

  Design Policy
  Design and National Development Perspective, Design Promotion Policies, Early Examples, elements of design policy, links of design policies to general policies of economy and industrialization, classification of design policies, statistical design policies, centralist design policies, market-oriented design policies, and design policies in different countries: Latin America, South East Asia, India etc, design policy in Turkey, discussion of problems and opportunities.

  Television Journalism
  n most countries people spend more time infront of their TV sets. Whatever the audience share is majority of the population watch news bulletins and programs on televison. There is an ongoing debate as the presantation of news on television. Some broadcasters will maintain that news item should be fully researched and produced to traditonal standarts and technical quality. Oppenent will claim that the main purpose is to capture the breaking news event by whatever means possible. As an international medium, the news and the presenting of news in television broadcasting has an important role in the economic, social and cultural life of the public. The aim of this course is, how should be the selection, preparing and present of the news, in a world that war could be televisied. The course will also analyse; TV news ethics, the difference between private and official televisions news broadcasting, the agenda setting effetcs and the monopolization of TV stations and famous faces of the news.

  Internet Journalism
  The Internet and World Wide Web, have been a significant part of journalism since 1994. Several billion Web pages are available to the public. Most major organizations involved in journalism are dedicating amounts of money and staff to their Internet services. The new medium alter the relationship between journalism, news source and news consumer. Unlike the other medium, Web news consumer is not limited to viewing only what is in the contents of that product. The media can provide links to other sources also. The consumer can personalize and select their news coverage. The Internet provides new outlets for journalists to market and present their own work. Furthermore, if everything is going to be made available for free, then why should the public spend money on buying the same material? The main aim of this course is to analyze Internet Journalism under these titles.

  Entertainment Media Research
  In the digital era, yesterday, today and the future of entertainment media will be the main focus. The multidisciplinary approach of the course analyzes an investigation of an age-old-process -persuasion-in a relatively new guise that includes product placements, brand films, TV programs, motion graphics, and multimedia performances. A broad perspective focus on a variety of topics, including product placement, subliminal perception, narrative impact, cultivation effects on consumers, and individual differences in media use. Critically speaking to the issue of how entertainment media are processed, with the conclusion that media consumers do tend to process entertainment and promotional information differently.

  PHD DISSERTATION
  Students begin to prepare a dissertation proposal under the supervision of a Dissertation Supervisor. Upon completion, the student presents the proposal to a Dissertation Proposal Defence Examining Committee for formal approval to proceed to the dissertation phase. The Ph.D. dissertation has to make an original and substantial contribution to a specific discipline. The students are expected to do independent and individual research which will form the major bulk of their work.


Medya ve i̇letişim çalışmaları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |