Home > Yüksek Lisans Programları > Konferans Çevirmenliği > Beşiktaş > Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul

Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün sunduğu Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı iki yıllık, çok-dilli ve tezsiz bir programdır ve çeviri, hukuk, işletme, uluslararası ilişkiler, ekonomi, tıp, mühendislik gibi farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış adaylara yöneliktir. Adayların Türkçe’nin yanısıra İngilizce, Fransızca, Almanca ya da İtalyanca dillerinden ikisini çeviri yapabilecek düzeyde bilmeleri gerekmektedir.

  Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının başlıca iki birbirini tamamlayıcı amacı vardır. Bunlardan ilki, Türkiye’de ve uluslararası iş çevrelerinde çokdilli konferans çevirmenlerine artan talep ve yakın gelecekte olası Avrupa Birliği üyeliği ışığında, öğrencilere konferans çevirmeni olarak gerek duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Programın diğer amacı ise, hızla gelişmekte olan Sözlü Çeviri Araştırmaları konusunda yetkin, kendi süreç ve konumunu sorgulayabilen, alanla ilişkili kuram ve yöntemleri bilen ve kullanabilen, eleştirel düşünceye sahip çevirmenler yetiştirmektir.

  Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün sunduğu Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı iki yıllık, çok-dilli ve tezsiz bir programdır ve çeviri, hukuk, işletme, uluslararası ilişkiler, ekonomi, tıp, mühendislik gibi farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış adaylara yöneliktir. Adayların Türkçe’nin yanısıra İngilizce, Fransızca, Almanca ya da İtalyanca dillerinden ikisini çeviri yapabilecek düzeyde bilmeleri gerekmektedir.
   
  Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının başlıca iki birbirini tamamlayıcı amacı vardır. Bunlardan ilki, Türkiye’de ve uluslararası iş çevrelerinde çokdilli konferans çevirmenlerine artan talep ve yakın gelecekte olası Avrupa Birliği üyeliği ışığında, öğrencilere konferans çevirmeni olarak gerek duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Programın diğer amacı ise, hızla gelişmekte olan Sözlü Çeviri Araştırmaları konusunda yetkin, kendi süreç ve konumunu sorgulayabilen, alanla ilişkili kuram ve yöntemleri bilen ve kullanabilen, eleştirel düşünceye sahip çevirmenler yetiştirmektir.  


  DERS PROGRAMI

  Birinci Dönem  
  INT 501    İleri Eşzamanlı Çeviri I   
  INT 505    Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri I
  INT 509    İleri Ardıl Çeviri I   
  INT 515    Sözlü Çeviri Uygulamasına Giriş  

  İkinci Dönem  
  INT 502    İleri Eşzamanlı Çeviri II  
  INT 504    Avrupa Birliği Kurumları ve Politikaları      
  INT 506    Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri II
  INT 508    Sözlü Çeviri Kuramı 

  Üçüncü Dönem   
  INT 503    İleri Eşzamanlı Çeviri III   
  INT 511    İleri Ardıl Çeviri II  
  INT 513    Diyalog Çevirisi  
  INT 517    Sözlü Çeviri Araştırma Projesi I   
  ----    Sınırsız Seçmeli   

  Dördüncü Dönem      
  INT 507    Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri III   
  INT 510    Medya Çevirisi  
  INT 518    Sözlü Çeviri Araştırma Projesi II
  ----    Sınırsız Seçmeli   


  DERSLER

  INT 501 İleri Eşzamanlı Çeviri I (3+0+2) 4
  Eşzamanlı çevirinin temel süreç ve stratejilerine giriş. Aynı dilde tekrar, bellek alıştırmaları gibi farklı teknikler aracılığıyla öğrencilerin eşzamanlı çeviri uygulamasına hazırlanması. Laboratuvar kabinlerinde aktif ve pasif dillerden anadile eşzamanlı çeviri uygulamasına giriş. Temel düzeyde gerçek konferans malzemeleri ve kayıtlardan çeviri yapılması.
   
  INT 502 İleri Eşzamanlı Çeviri II (3+0+2) 4
  Laboratuvar kabinlerinde çeviri dillerinde ileri düzeyde eşzamanlı çeviri uygulamaları. Çevirmenlerin gerçek konferans ortamında karşılaştıkları durumlarla ilgili laboratuvarda hazırlanacak benzetimler. Sosyo-kültürel bağlam, çevirmen ve çeviri başarımı arasındaki diyalektik ilişkinin tartışılması.
   
  INT 503 İleri Eşzamanlı Çeviri III (3+0+2) 4
  Konuk konuşmacıların yaptıkları sunumların çeviri dillerinde laboratuvar kabinlerinde eşzamanlı çevirisi. Çevirmenlerin gerçek konferans ortamında karşılaştıkları durumlarla ilgili konuk konuşmacıların katılımıyla laboratuvarda hazırlanacak benzetimler. Sosyo-kültürel bağlam, çevirmen ve çeviri başarımı arasındaki diyalektik ilişkinin tartışılması.
   
  INT 504 Avrupa Birliği Kurumları ve Politikaları (3+0+0) 3
  Avrupa Birliği kurumları, süreçleri ve yordamları üzerinde durularak Avrupa Birliği bütünleşmesine giriş. Avrupa Birliği'nin kuruluş tarihi, Topluluk Hukuku, Avrupa'da ekonomik ve siyasi bütünleşme konularının ele alınması.
   
  INT 505 Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri I (3+0+2) 4
  Gerçek konferans ortamında anadile çeviri yapmak için gerekli olan mesleki becerilerin kazanılması. Çeşitli konulardaki konferanslara katılım ve çeviri alıştırmaları. Gerçek konferans ortamında gözlemlenen çeviri performansının çözümlenmesi ve eleştirisi.
   
  INT 506 Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri II (3+0+2) 4
  Gerçek konferans ortamında mesleki becerilerin ilerletilmesi. Özellikle aktif dile ve aktif dilden anadile çeviri becerilerinin geliştirilmesi. Farklı konulardaki belirgin konferans ve seminerlere katılım. Gerçek konferans ortamında gözlemlenen çeviri başarımının çözümlenmesi ve eleştirisi.
   
  INT 507 Konferanslarda İleri Eşzamanlı Çeviri III (3+0+2) 4
  Konferans ortamında sözlü çeviri becerilerinin pekiştirilmesi. Gerçek çeviri görevlerinde, özellikle anadil ve aktif dil arasında ve pasif dilden anadile hızlı geçiş çalışmaları. Yazılı metne dayalı sözlü çeviri becerisinin uygulanması. Çevirmenlerin varlıklarının ve başarımlarının gerçek konferans etkileşimine etkilerinin tartışılması.
   
  INT 508 Sözlü Çeviri Kuramı (3+0+0) 3
  Sözlü çeviri araştırma ve kuramına giriş. Konuyla ilgili literatürün tanıtılması. Sözlü çeviri süreç ve ürünlerinin çözümlenmesi ve anlaşılmasında bilişsel, psikodilbilimsel, nörolojik ve toplumbilimsel yaklaşımların karşılaştırılması. Çevirmenlerin kendi başarımlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak kavram ve araçları geliştirmeleri.
   
  INT 509 İleri Ardıl Çeviri I (3+0+2) 4
  Ardıl çeviriye giriş. Diğer dillerden anadilde not tutmadan ardıl çeviri eğitimi. Özetleme, anlama, not tutma ve bellek geliştirme becerilerinin geliştirilmesi. Gerçek konferans metinleri aracılığıyla farklı uzmanlık alanlarında kullanılan terminolojinin öğrenilmesi.
   
  INT 510 Medya Çevirisi (2+0+2) 3
  Elektronik medya çevirisine giriş. Farklı medya türleri aracılığıyla yayılan sözlü ve görsel iletilerin çözümlenmesi. Dublaj, ses bindirme, anlatım ve yorum gibi farklı dil aktarımı yöntemlerinin tanıtımı. Gazeteci, muhabir, editör, yayıncı, sunucu ve dilsel çevirmen rollerinin bir araya geldiği durumların ele alınması. Medya çevirisi başarımlarının kaydedilerek incelenmesi.
   
  INT 511 İleri Ardıl Çeviri II (3+0+2) 4
  Çeviri dillerinde ileri düzeyde ardıl çeviri uygulamaları. Tutulan notlara dayalı olarak konuşmaların içeriklerinin çözümlenmesi ve çevirisi.
   
  INT 513 Diyalog Çevirisi (2+0+2) 3
  Sosyal hizmetler, hukuk, tıp ve iş dünyası gibi alanlarda diyalogların sözlü çevirisi. Bu alanların çeviri süreci ve ürünü üzerindeki etkilerinin ele alınması. Kültürlerarası iletişim becerisi gibi diyalog çevirisinde önem taşıyan konularda bilgilendirilme.
   
  INT 515 Sözlü Çeviri Uygulamasına Giriş (2+0+2) 3
  Çevirinin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve toplumsal yönleri. İletişim becerileri, ses kullanımı, konuşma sanatı, konferans akışı, sözlü çevirinin etiği, çalışma koşulları ve uygulamaları konularında bilgilendirme. Dünyada ve Türkiye'de sözlü çevirinin tarihi.
   
  INT 517 Sözlü Çevri Araştırma Projesi I (3+0+0) 3
  Sözlü çeviri ile ilgili bir araştırma projesinin ön araştırma ve literatür taraması.
   
  INT 518 Sözlü Çeviri Araştırma Projesi II (3+0+0) 3
  Sözlü çeviri ile ilgili ileri düzeyde bir araştırma projesi geliştirilmesi.
   
  *Gerekli görülürse kabul edilen adaylar 1 veya 2 dönem bilimsel hazırlık dersleri alabilirler.

   
  BAŞVURU VE KAYIT

  ·    Başvurular Boğaziçi Üniversitesi’nin genel lisansüstü başvuru dönemi sırasında Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne yapılır. Başvuru dönemleri sırasında kontenjan ve kabul şartları ilan edilir. Bu bilgilere Boğaziçi Üniversitesinin www.boun.edu.tr adresli internet sayfasından ulaşılabilinir.

  ·    Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler:
  1. Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden alınacak Kayıt Müracaat Formu
  2. Dört yıllık not belgesi (transkript) aslı
  3. İki adet tavsiye mektubu. Tavsiye mektupları için Bölüme ait özel formlar Bölümden alınarak veya Belge-Form sayfamızdan indirilerek tavsiyede bulunacak kişilere doldurtulacaktır.
  4. Bölümden alınacak Başvuru Formu (Belge-Form sayfamızdan da indirilebilir).
  5. Çıkış belgesinin veya diplomanın fotokopisi
  6. Disiplin sicilini gösterir belge
  7. İngilizce bildiğine dair belge (TOEFL IBT en az 79, yazma bölümü en az 24 veya IELTS en az 7). Bu sınavlara girmemiş adaylar Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu BUEPT sınavından en az 60 almak zorundadırlar. (Tüm bu sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir. Sınav sonuç belgelerinin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından onaylanması gerekmektedir.)
  8. LES sınav sonuç belgesi. GRE veya GMAT sınav sonuç belgesi de kabul edilir. LES için minimum puan 45, GRE için toplam puan sayısal 610, GMAT için minimum puan 450 olmalıdır. (Bu sınavlar iki yıl için geçerlidir.)
  9. Lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 2.25, 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
  10. Adayların anadilleri dışında programda eğitim verilen dillerden en az ikisini çok iyi derecede biliyor olmaları gerekmektedir. Bu dillerden en az biri A, en az biri B, en az biri de C düzeyinde olmalıdır. Adaylar Dil düzeylerini gösteren bir belgeleri varsa başvurularına ekleyeceklerdir. A dili çevirmenlerin anadili/en güçlü olduğu dildir. B dili çevirmenlerin ikinci en güçlü dilidir. Çevirmen bu dile çeviri yapacak yetkinliğe sahiptir. C dili çevirmenlerin üçüncü dilidir. Bu dilden A ve B dillerine çeviri yapabilir, ancak A ya da B dillerinden bu dile çeviri yapmaz.
  11. Başvuran adaylar Konferans Çevirmenliği alanında niçin yüksek lisans eğitimi almak istediklerini anlatan bir “statement of purpose” yazacaklar ve bunu başvuru belgeleriyle birlikte Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Adaylar dillerinin yukarıdaki kategorilerden hangilerine uyduğunu “statement of purpose”larında belirtmelidir.
  12. Gerekli başvuru koşullarını yerine getiren adaylar yazılı ve sözlü bilim sınavlarına gireceklerdir.
  13. Adayların, dünyadaki gelişmeler, AB ve Türkiye’deki güncel olaylar konusunda bilgilenmeleri önerilir.
  14. Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Programı, doğası gereği, değişken saatlerde derslere gelinmesini ve konferanslara katılımı gerektiren bir programdır. Adayların esnek ders saatlerine uyabilmeleri büyük önem taşımaktadır.
   
   
  BİLİM SINAVI HAKKINDA
  1. Yazılı sınavda adaylardan A dillerinden B dillerine güncel konularla ilgili bir metni yazılı olarak çevirmeleri istenecektir. Ayrıca C dilinde verilecek bir metni de A diline yazılı olarak çevirmeleri istenecektir. Sözlük kullanılmasına izin verilmeyecektir.
  2. Sözlü sınavda ise adaylardan jüri üyelerinin güncel konularda yapacakları 3-5 dakikalık konuşmaları not almadan dinleyip aktif dillerine aktarmaları istenecektir (B ve C dillerinden A diline ve A dilinden B diline). Sözlü sınavda eşzamanlı çeviri (simültane çeviri) yaptırılmayacaktır. Sözlü sınavda adaylardan A ve B dillerinde güncel konularda kısa konuşmalar yapmaları da istenebilecektir.


Konferans Çevirmenliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |