Radyo, Sinema Televiyon Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Radyo, Sinema Televiyon Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Programa Kabul Koşulları: 1. Dört Yıllık Lisans Diplomasına Sahip Olmak 2. LES (Lisansüstü Eğitim Sınavı) En Az 45 Puan Almış Olmak
 • Program tanımları

  Tezli Yüksek Lisans kapsamında sinema, televizyon, iletişim, kitle iletişimi, medya, sanat ve kültür alanlarında kuramsal dersler bulunmaktadır. Görsel kültür analiz ve değerlendirme pratiklerini geliştirecek kuramsal bir altyapı kurulması amaçlanmaktadır.

  Tezsiz Yüksek Lisans, kuramsal çalışmalarla birlikte tezle değil proje ile mezun olmayı arzu eden öğrencilere yöneliktir. Tezli Yüksek Lisans programında var olan zorunlu derslerin yanısıra uygulamaya yönelik dersler alınarak Tezsiz Yüksek Lisans programı tamamlanmaktadır.

  İletişim Fakülteleri ve ilgili Bölümlerden mezun olmamış öğrenciler tavsiye edilen Bilimsel Tamamlama derslerini almakla yükümlüdürler.

  DERS PROGRAMI

  TEZLİ PROGRAM


  BİLİMSEL TAMAMLAMA DERSLERİ

  Yüksek Lisans programına kabul edilen farklı disiplinlerden gelen öğrenciler (İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema, Sinema TV vb. mezunları dışındakiler) belirlenen Bilimsel Tamamlama derslerinden sorumlu tutulacaklardır.

  ZORUNLU DERSLER

  GÜZ DÖNEMİ   (4 Zorunlu + 1 Seçmeli Ders)    

  RTC 511     Research in Media Studies (Medya Çalışmalarında Araştırma)     (3,0)3
  RTC 515     Visual Culture (Görsel Kültür)     (3,0)3
  RTC 526     Mass Media and New Paradigms (Kitle İletişimi ve Yeni Paradigmalar)     (3,0)3
  RTC 541     Theories of Film Aesthetics (Film Estetiği ve Teorileri)     (3,0)3

  BAHAR DÖNEMİ (3 Zorunlu+2 Seçmeli Ders)
  RTC 514     Analysis of Documentary Films (Belgesel Film Analizi)     (3,0)3
  RTC 516     Seminar in Media Studies(pre. RTC 511) (Medya Çalışmaları Semineri)     (3,0)3
  RTC 528     Special Topics in Cultural Studies: Media, Culture and Technology Kültürel İncelemelerde Seçme Konular: Medya, Teknoloji ve Kültür)     (3,0)3

  SEÇMELİ DERSLER

  RTC 523     Advanced Scriptwriting for TV and Cinema (Televizyon ve Sinema için İleri Senaryo Yazımı)     (3,0)3
  RTC 572     Media Marketing (Medya Pazarlama)     (3,0)3
  RTC 521     Media Policies in EU (Avrupa Birliği MedyaPolitikaları)     (3,0)3
  RTC 512     Special Topics in Media Analysis (Medya Analizinde Seçme Konular)     (3,0)3
  RTC 542     Special Topics in Turkish Cinema (Türk Sinemasında Seçme Konular)     (3,0)3
  RTC 524     Political Communication (Siyasal İletişim)     (3,0)3

  TEZSİZ PROGRAM

  BİLİMSEL TAMAMLAMA DERSLERİ

  Yüksek Lisans programına kabul edilen farklı disiplinlerden gelen öğrenciler (İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema, Sinema TV vb. mezunları dışındakiler) belirlenen Bilimsel Tamamlama derslerinden sorumlu tutulacaklardır.

  ZORUNLU DERSLER

  GÜZ DÖNEMİ (4 Zorunlu + 1 Seçmeli Ders)
  RTC 511     Research in Media Studies (Medya ÇalışmalarındaAraştırma)     (3,0)3
  RTC 515     Visual Culture (Görsel Kültür)     (3,0)3
  RTC 526     Mass Media and New Paradigms (Kitle İletişimi ve Yeni Paradigmalar)     (3,0)3
  RTC 541     Theories of Film Aesthetics (Film Estetiği ve Teorileri)     (3,0)3

  BAHAR DÖNEMİ (3 Zorunlu+2 Seçmeli Ders)
  RTC 514     Analysis of Documentary Films (Belgesel Film Analizi)     (3,0)3
  RTC 516     Seminar in Media Studies (pre. RTC 511) (Medya Çalışmaları Semineri)     (3,0)3
  RTC 528     Special Topics in Cultural Studies: Media, Culture and Technology (Kültürel İncelemelerde Seçme Konular: Medya, Teknoloji ve Kültür)     (3,0)3

  SEÇMELİ DERSLER
  RTC 523     Advanced Scriptwriting for TV and Cinema (Televizyon ve Sinema için İleri Senaryo Yazımı)     (3,0)3
  RTC 572     Media Marketing (Medya Pazarlama)     (3,0)3
  RTC 521     Media Policies in EU (Avrupa Birliği MedyaPolitikaları)     (3,0)3
  RTC 512     Special Topics in Media Analysis (Medya Analizinde Seçme Konular)     (3,0)3
  RTC 542     Special Topics in Turkish Cinema (Türk Sinemasında Seçme Konular)     (3,0)3
  RTC 524     Political Communication (Siyasal İletişim)     (3,0)3

  EK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ (2 Zorunlu + 1 Seçmeli Ders)

  ZORUNLU DERSLER  (2 Zorunlu Ders)     
  RTC 582     Advanced Post Production Techniques (İleri Post Prodüksiyon Teknikleri)     (2,1)3
  RTC 522     Narration in Audio/Visual Media (Görsel İşitsel Araçlarda Anlatı)     (3,0)3

  SEÇMELİ DERSLER (1 Seçmeli Ders)

  RTC 501     Advanced Production (İleri Yapım)     (2,1)3
  RTC 521     Media Policies in EU (Avrupa Birliği MedyaPolitikaları)     (3,0)3
  RTC 513     Directing Actors and Actresses for Cinema (Oyuncu Yönetimi)     (3,0)3
  RTC 514     Special Effects in Cinema (Sinemada Özel Efektler)     (3,0)3
  RTC 524     Political Communication (Siyasal İletişim)     (3,0)3
  RTC 572     Media Marketing (Medya Pazarlama)     (3,0)3
  RTC 574     TV Commercial Practicum (Uygulamalı TV Reklamcılığı)     (3,0)3
  RTC 591     Proje (Project)     

  DERS iÇERiKLERi
   
  TEZLİ- Zorunlu Dersler
   
  RTC 511 Medya Çalışmalarında Araştırma (3,0)3
  Kitle kültürü analizindeki teorik ve araştırma yaklaşımlarının eleştirel bir incelemesinin yapıldığı derste öğrenciler bu farklı ve çeşitli yaklaşımları medya çalışmalarına uygular ve tartışırlar. Medya çalışmalarına bağlı içerik analizleri, metodları ve söylem analizi incelenmektedir. Dersin amacı öğrencilerin araştırma projelerinde bu metod ve teknikleri uygulamalarıdır.
   
  RTC 514 Belgesel Film Analizi (3,0)3
  Ders, belgesel film yapımının analitik ve eleştirel bir çalışmasıdır. Bu ileri belgesel dersinin amacı, kültürel, siyasi ve sosyal üç farklı alanda farklı belgesel yapım ve tarihiyle ilgili eleştirel bir anlayış sağlamaktır. Amerikan, Avrupa ve Türk belgesel çalışmalarının incelenip tartışılması dersin odak noktasını oluşturur.
   
  RTC 515 Görsel Kültür (3,0)3
  Bu çalışma, gündelik hayat deneyimlerinin, kültürün ve medyanın önemli kaynağı olan görsel çevrenin ve görselliğin üretiminin çeşitli alanlarını anlamaya yönelir. Birey ve toplum bağlamında izleyici kavramı ile görsel kültür arasındaki ilişki dersin içinde irdelenmektedir.
   
  RTC 516 Medya Çalışmaları Semineri (3,0)3 (ön koşul: RTC 511)
  Ders, iletişim alanında öğrencilerin araştırma, yazılı anlatım ve sunuş becerilerini geliştirmek için hazırlanmıştır. Öğrenciler iletişim ve medya çalışmaları alanlarının geniş yelpazesinden bir konu seçip, araştırıp, bu konu üzerine yazılı bir çalışma hazırlarlar ve bu çalışmanın sunumunu yaparlar. Bu çalışmanın önemli bir amacı da öğrenciye ilerideki tez hazırlama aşamasında katkıda bulunmaktır.
   
  RTC 526 Kitle İletişimi ve Yeni Paradigmalar (3,0)3
  Bu ders eleştirel düşüncenin geleneksel sınırlarının yıllar içinde keskinliğini kaybettiği argümanı üzerine inşa edilmiştir. Yakın zamanda ortaya çıkan postmodernist, post kolonyalist ve sanal kültürel modeller pek çok okumayı ve tartışmayı da beraberinde getirir ve aynı zamanda yeni paradigmalar için zemin hazırlar. Medya bu sürecin hem içinde yer alır hem de bunlardan etkilenir. Dersin amacı, medyayı bu disiplinlerarası temelin en son çalışmalarının araştırılmasıyla anlamaya çalışmaktır. 
   
  RTC 528 Kültürel İncelemelerde Seçme Konular: Medya, Teknoloji ve Kültür (3,0)3
  Bu derste Frankfurt okulundan bilim kurgu yazarlarına uzanan kültür ve teknoloji konularına odaklanan eleştirel teori alanları irdelenmektedir. Dönem süresince eleştirel teoriyle ilgili yorum ve okumalar yapılır, bunun yanında edebiyat, film ve televizyon gibi yaşayan kültür ve temsil biçimleri incelenmektedir.
   
  RTC 541 Film Estetiği ve Teorileri (3,0)3
  Bu ders kapsamında klasik ve modern estetik teorileri tarihsel süreç içinde incelenirken, bu teorilerin görsel sanatlar ve özellikle sinema ile biçim ve anlatı olarak ilişkileri irdelenmektedir. Ders süresince öğrencilerin, sinema estetiği ve anlatımı üzerine eleştirel bakışlarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
   
   
  TEZSİZ- Zorunlu Dersler
   
  RTC 582 Gelişmiş Post Prodüksiyon (2,2)3
  Bu dersin amacı, öğrencilerin post prodüksiyon işlemlerinin ve aşamalarının, elektronik ve teknik görsel manipulasyon tekniklerinin uygulama yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktadır.
   
  RTC 522 Görsel-İşitsel Araçlarda Anlatı (3,0)3
  Bir belgesel, bir radyo programı, bir sinema filminin kuruluşunda ortak olan hepsinin bir anlatı sistemi kurmasıdır. Her ne kadar farklı araçlar olsa da “narration-anlatım”ın yapıları bağlamında kesişirler. Bu ders kapsamında genel anlatı kuramlarına bakılacak ve her aracın bu kuramlar altında hem paylaştıkları hem de ayrıştırıcı öğeleri analiz edilecektir.
   
  RTC 591 Proje
  Bu ders kapsamında öğrenciler Radyo, TV veya Sinema alanlarından birinden bir seçim yapar ve bir proje üretir. (Radyo ya da televizyon programları, reklam, belgesel ya da imgesel yapımlar gibi) Proje, hazırlanan takvime göre dönem içerisinde danışmanları denetiminde adım adım tamamlanır. Final notu projeyi inceleyen bir jüri tarafından verilir. Projeye başlamak için zorunlu ve seçimlik derslerin tamamlanmış olması gerekmektedir.
   
   
  Seçmeli Dersler
   
  RTC 501 İleri Yapım (2,2)3
  Bu ders ileri prodüksiyon atelyesidir. Öğrencilerin uygulamalı alanlardaki anlayış ve bakış açılarını geliştirerek aynı zamanda çeşitli kitle iletişim araçlarında (radyo, film ve TV) yürüttükleri projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır.
   
  RTC 512 Medya Analizlerinde Seçme Konular (3,0)3
  Bu derste, medyanın çeşitli alanlarındaki konular, problemler ve akımlar hakkındaki analiz ve araştırmalar üzerine çalışılacaktır. Medya, diğer kurumlarla olan ilişkisi bağlamında ve kültürel, siyasi, ekonomik ve eğitim sistemlerin bir parçası olarak incelenmektedir. Derste ayrıca iletişim çalışmalarında kullanılan araştırma yöntemlerine, uygulamalara ve araştırma ve analiz değerlendirmelerine değinilir.
   
  RTC 513 Oyuncu Yönetimi (3,0)3
  Bir oyuncunun sahne üzerindeki performansı kamera karşısında olduğundan farklıdır. Buna bağlı olarak sinemada oyuncu yönetmek görsel hikaye anlatımındaki estetik ve teknik kadar önemli bir yer tutar. Bu amaçla ders, film ve TV dizileri yapımında oyuncu yönetiminin temel prensiplerini anlamak üzere düzenlenmiştir. Oyuncularla çalışma ve iletişim kurma yolları, onların kapasitesini ve yeteneğini yükseltip, geliştirip doğru verimi almak bu derste ele alınacak konular arasındadır.bir televizyon reklam filminin, yaklaşımının, anlatım biçiminin ve yapım tekniklerinin nasıl belirleneceği öğretilir. Öğrencilerden senaryo yazımı, storyboard oluşturulması ve reklam filmi prodüksiyonu gerçekleştirmeleri beklenir.
   
  RTC 518 Sinemada Özel Efekt (3,0)3
  Bu dersin amacı, öğrencilere gelişmiş görsel efektlerin profesyoneller tarafından nasıl uygulandığını öğretmektir. Ders kapsamında görsel efektlerin tarihine değinilip özel efekteler incelenip tartışılacak ve uygulanacaktır.
   
  RTC 521 Avrupa Birliği Yayın Politikaları (3,0)3
  Bu ders, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin medya ve yayıncılık politikalarını incelemeyi hedeflemiştir. Genel olarak Avrupa Birliği’nin görsel-işitsel politikaları tanıtılacaktır. Düzenleme Çerçevesi kapsamında, görsel-işitsel alanda “Sınırsız Televizyon Yönergesi” ve İkincil Temel Yasama Aygıtları ele alınacaktır. Görsel-işitsel alanda azınlıkların korunması ve insan saygınlığı ile enformasyon servisleri incelenecektir. Türkiye’de medyanın durumu ve medya düzenlemeleri AB ile karşılaştırılacaktır.
   
  RTC 523 Sinema ve Televizyon için İleri Senaryo Yazımı (3,0)3
  Bu derste televizyon ve filmlerde senaryo yazma teknikleri öğretilmektedir. Farklı uzunluktaki senaryolarda fikir geliştirme ve o fikrin üzerine olay örgüsü kurabilme yeteneğini geliştirmek için öğrencilerden sinema veya televizyon için taslak aşamasından başlayıp, bitmiş bir senaryoyu oluşturacakları bir proje geliştirmeleri beklenmektedir.
   
  RTC 524 Siyasal İletişim (3,0)3
  Bu dersin odak noktası her çeşit siyasi aktörün ve sosyopolitik çevre dahilinde siyasi iletişim, kampanya, strateji ve taktiklerinin eleştirel değerlendirilmesidir. Bununla birlikte siyasi reklam, aday tartışmaları ve basının ele alış ve sunuşunun seçmen üzerindeki etkisinin de analizi yapılır.
   
  RTC 542 Türk Sinemasında Seçme Konular (3,0)3
  Tanzimat ile başlayan ‘Batı’ değerlerinden esinlenme, Cumhuriyetin kurulması ile yönetsel ve kamusal olarak daha güçlü hale gelmiştir. Bu yapısal sürecin ulusal sinemamız üzerindeki etki ve yansımaları neler olabilir? Türkiye’nin Batı gözündeki konumu ve kendisinin esas konumu arasındaki gerilim nedir ve bu gerilim Türk sinemasının anlatı biçiminde nasıl ifade bulmaktadır? Derste, Türk sinemasından örneklerle ve oryantalizm, koloniyalizm ve kültürel kimlik bağlamlarında bu sorular tartışılmaktadır.
   
  RTC 572 Medya Pazarlaması (3,0)3
  Bu dersin amacı, günümüzün sürekli değişen dünyasında eğlence endüstrisinin bileşenlerini, özellikle medya pazarlamasının yönetimine değinerek incelemektir. Dersin sonunda öğrencilerin temel pazarlama ilkeleri, medya mülkiyeti, medya kanalları, medya ürünleri ve medya için pazarlama iletişimi konularında gerekli bilgilere sahip olmaları ya da var olan bilgilerini artırmaları hedeflenmektedir.
   
  RTC 574 Uygulamalı Televizyon Reklamcılığı (3,0)3
  Bu ders, öğrencilerin bir pazarlama aracı olan reklamcılığı tanımalarını ve televizyon reklamlarında yaratıcı üretim sürecini uygulayarak öğrenmelerini hedefler.


Sinema Televizyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |