Sinema Televizyon Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sinema Televizyon Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  SİNEMA TELEVİZYON DOKTORA PROGRAMI

  SİNEMA TV ANASANAT DALI


  Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde, ülkemizin ilk sinema kulübünü (Kulüp Sinema 7), ilk film arşivini (Türk Film Arşivi), ilk sinema müzesini ve sinema alanındaki ilk bilim-sanat-kültür kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü’nü kuran Prof.Sami Şekeroğlu, 1974 yılında Türkiye’de ilk kez sinema eğitimini başlatmıştır. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin 2547 sayılı YÖK yasası ile Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüşmesiyle yeniden örgütlenen Sinema-TV Enstitüsü, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezi ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü adı altında çalışmalarını sürdürmektedir.

  Sinema-TV Merkezi’nin tüm olanaklarından faydalanan Sinema-TV Bölümü; eğitime başladığı günden bu yana “EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM, ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM” ilkesi doğrultusunda uygulamalı eğitimin sürekli olarak yerli ve yabancı profesyonel sinemacılarla sürdürüldüğü, akademik öğretimle usta-çırak ilişkisini birleştiren dünyadaki tek kurumdur.

  Sinema ve televizyon alanında ihtiyaç duyulan sanat adamları ile Türkiye içinde ve dışındaki Üniversitelerin Sinema-TV eğitimi veren birimlerine estetik, teknik ve kuramsal bilgilerle donatılmış Öğretim Elemanları yetiştirmeye yönelik bir eğitimin yürütüldüğü Sinema -TV Bölümünde öğrenciler, MSÜ Sinema-TV Merkezi’nin 6000 filmlik arşivinden ve Kurumun profesyonel olanaklarından faydalanmaktadırlar.

  Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik kademelerinde yapılan eğitim sonucu mezun olan öğrenciler; yurt içinde ve dışında sinema ve televizyon alanlarında çalışmakta, eğitim kurumlarında görev almaktadırlar.


  Sanatta Yeterlik Dersleri

  TÜRK SİNEMASI SÖZLÜ TARİH ATÖLYESİ
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi 15 ECTS

  Amaç/İçerik: Bu ders kapsamında bir sözlü tarih atölyesi oluşturulmuş olup Türk
  sinemasına tanıklık etmiş sinemacılarla, tarihçiler, yazarlar ve araştırmacılarla
  söyleşiler, ropörtajlar gerçekleştirilmekte ve sinema tarihi içinden seçilen dönemlerle
  ilgili öğrencilerden bilimsel niteliği olan birer araştırma yapmaları istenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı, Uygulamalı Sınav ve Ödevler.
  Önerilen Kaynaklar: Konuların özelliklerine göre seçilen yazılı, basılı her türlü belge
  ve kaynak.
  Görsel Arşiv; MSGSÜ Sinema-TV Merkezi Arşivi
  Dersin Sorumlusu : Prof.Sami Şekeroğlu, Prof. Asiye Korkmaz

  FİLM YAPIM, YÖNETİM ATÖLYESİ
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi 15 ECTS

  Amaç/İçerik: Özgün bir film yapımının amaçlandığı bu derste öğrencinin senaryodan
  başlayarak filmin tüm aşamalarını dersin hocası denetiminde gerçekleştirmesi
  beklenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemi: Öğrenci gerçekleştireceği filmin sinopsis, senaryo, çekim
  aşamalarının her birinden vize almakla yükümlüdür. Vize ve devam sorumluluklarını
  tamamlayan ve filmi atölye hocası tarafından “jüriye girebilir” onayı alan öğrencilerin
  filmleri Ana Sanat Dalı Başkanlığı tarafından oluşturulan jüriler tarafından
  değerlendirilir.
  Jüri değerlendirmesi yarıyıl sonu başarı notunu belirler.
  Önerilen Kaynaklar:-------
  Dersin Sorumlusu : Prof.Sami Şekeroğlu, Öğr. Gör. Duygu Sağıroğlu

  SİNEMADA ÜLKELER, AKIMLAR, TÜRLER (SEMİNER)
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi

  Amaç/İçerik : Dünya sinemasındaki akımlar, türler ve eğilimleri konu alan bu ders
  kapsamında değişik ülkelerdeki sinema yapılanmaları, farklı dönemlerde ortaya çıkan
  akımlar, türler ve eğilimler incelenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - The Oxford History of World Cinema, Edited by Geoffrey N.Smith, Oxford
  University Press, London, 1996
  - KATZ, Ephraim, The Macmillan International Film Encyclopedia, Harper Collins
  Publishers, 1994
  - İDRİSOĞLU, Alev, Dünya Sinema Tarihi, 1993, İstanbul
  - Sinema-TV Merkezi Arşivinden seçilen görsel kaynaklar konuların özelliklerine
  göre belirlenir.
  Dersin Sorumlusu : Prof. Alev İDRİSOĞLU

  SİNEMADA ÇEVRE DÜZENİ VE TASARIM

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Bu derste, sinemada görsel tasarım, tasarımın doğal veya yapay
  olarak oluşturulması, sinemasal mekan ve gerçek kavramları üzerinde durulmakta,
  dünya sinemasından seçilen örnek yönetmen ve filmlerde bu kavramlar
  incelenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sına, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Yazılı kaynaklar konunun özelliğine gore yarıyıl başında
  belirlenir
  Görsel Kaynaklar: Sinema-TV Merkezi Arşivi
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Z. Yüksel Aktaş, Öğr. Gör. Duygu Sağıroğlu

  SİNEMADA KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE ARŞİVCİLİK UYGULAMALARI
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Görsel kültürümüzün en önemli ürünleri olan sinematografik mirasın
  korunması, bu konuda dünyada yapılan uygulamalar, ülkemizde film arşivciliğinin
  başlangıcı ve gelişimi, uluslararası standartlar ve film arşivciliği uygulamaları bu
  dersin ana konularıdır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı, Uygulamalı Sınavlar, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Konunun özelliğine göre yarıyıl başında belirlenir
  Dersin Sorumlusu : Prof. Asiye KORKMAZ

  SİNEMA-TELEVİZYON VE TOPLUM İLİŞKİLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Bu derste, toplum üzerinde sosyal, kültürel, ekonomik ve politik
  açılardan etkisi bulunan, aynı zamanda çağımızın en önemli iletişim araçları olan
  sinema ve televizyonun toplumla ilişkileri bakımından değerlendirilmeleri
  amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - SANDER, Oral, Siyasi Tarih, İmge Kitabevi, Ankara, 1991
  - SKLAR,Robert,Film An International History of The Medium,Abrams Art
  History,2003
  - HANÇERLİOĞLU, Orhan, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999
  - Sinema-TV Merkezi Arşivinden seçilen görsel kaynaklar konuların özelliklerine
  göre belirlenir.
  Dersin Sorumlusu : Prof. Alev İdrisoğlu

  GÖRÜNTÜ ESTETİĞİ

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Görüntü sanatlarının ve bu sanatlara ait estetik kuramların
  incelenmesi ve sinema sanatı ile ilişkilendirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav, Ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - VACCHE, A.D., Cinema and Painting, University of Texas Press, 1996
  - NİELSEN, V., Cinema As a Graphic Art, Hill and Wang
  - GOMBRİCH, E., Sanat ve Yanılsama, Remzi Kitabevi, 1992
  Dersin Sorumlusu : Prof. Cem Odman

  ELEKTRONİK KURGU
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Teknik alana eğilimi olan öğrencilere yönelik bu dersin konusu,
  elektronik ve digital kurgu yöntemlerinin ve değişen kurgu teknolojilerinin
  araştırılması ve uygulanmasıdır. Öğrenciler bu yolla bir yandan değişen sinema
  teknolojisini takip ederken diğer yandan yapılan uygulamalar yoluyla bu alanda pratik
  kazanmaktadırlar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı- Uygulamalı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - PRESS, Focal, The Technigue of Film Editing
  - PRESS, Focal, Editing Digital Film
  - PRESS, Focal, Digital Film Making
  Dersin Sorumlusu: Prof. Cem Odman

  TÜRK SİNEMASI SÖZLÜ TARİH ATÖLYESİ
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi 15 ECTS

  Amaç/İçerik: Bu ders kapsamında bir sözlü tarih atölyesi oluşturulmuş olup Türk
  sinemasına tanıklık etmiş sinemacılarla, tarihçiler, yazarlar ve araştırmacılarla
  söyleşiler, ropörtajlar gerçekleştirilmekte ve sinema tarihi içinden seçilen dönemlerle
  ilgili öğrencilerden bilimsel niteliği olan birer araştırma yapmaları istenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemi: Yazılı, Uygulamalı Sınav ve Ödevler.
  Önerilen Kaynaklar: Konuların özelliklerine göre seçilen yazılı, basılı her türlü belge
  ve kaynak.
  Görsel Arşiv; MSGSÜ Sinema-TV Merkezi Arşivi
  Dersin Sorumlusu : Prof.Sami Şekeroğlu, Prof. Asiye Korkmaz

  FİLM YAPIM, YÖNETİM ATÖLYESİ
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi 15 ECTS

  Amaç/İçerik: Özgün bir film yapımının amaçlandığı bu derste öğrencinin senaryodan
  başlayarak filmin tüm aşamalarını dersin hocası denetiminde gerçekleştirmesi
  beklenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemi: Öğrenci gerçekleştireceği filmin sinopsis, senaryo, çekim
  aşamalarının her birinden vize almakla yükümlüdür. Vize ve devam sorumluluklarını
  tamamlayan ve filmi atölye hocası tarafından “jüriye girebilir” onayı alan öğrencilerin
  filmleri Ana Sanat Dalı Başkanlığı tarafından oluşturulan jüriler tarafından
  değerlendirilir.
  Jüri değerlendirmesi yarıyıl sonu başarı notunu belirler.
  Önerilen Kaynaklar:-------
  Dersin Sorumlusu : Prof.Sami Şekeroğlu, Öğr. Gör. Duygu Sağıroğlu

  SİNEMADA ÜLKELER, AKIMLAR, TÜRLER (SEMİNER)
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi

  Amaç/İçerik : Dünya sinemasındaki akımlar, türler ve eğilimleri konu alan bu ders
  kapsamında değişik ülkelerdeki sinema yapılanmaları, farklı dönemlerde ortaya çıkan
  akımlar, türler ve eğilimler incelenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - The Oxford History of World Cinema, Edited by Geoffrey N.Smith, Oxford
  University Press, London, 1996
  - KATZ, Ephraim, The Macmillan International Film Encyclopedia, Harper Collins
  Publishers, 1994
  - İDRİSOĞLU, Alev, Dünya Sinema Tarihi, 1993, İstanbul
  - Sinema-TV Merkezi Arşivinden seçilen görsel kaynaklar konuların özelliklerine
  göre belirlenir.
  Dersin Sorumlusu : Prof. Alev İDRİSOĞLU

  SİNEMADA ÇEVRE DÜZENİ VE TASARIM

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Bu derste, sinemada görsel tasarım, tasarımın doğal veya yapay
  olarak oluşturulması, sinemasal mekan ve gerçek kavramları üzerinde durulmakta,
  dünya sinemasından seçilen örnek yönetmen ve filmlerde bu kavramlar
  incelenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sına, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Yazılı kaynaklar konunun özelliğine gore yarıyıl başında
  belirlenir
  Görsel Kaynaklar: Sinema-TV Merkezi Arşivi
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Z. Yüksel Aktaş, Öğr. Gör. Duygu Sağıroğlu

  SİNEMADA KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE ARŞİVCİLİK UYGULAMALARI
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Görsel kültürümüzün en önemli ürünleri olan sinematografik mirasın
  korunması, bu konuda dünyada yapılan uygulamalar, ülkemizde film arşivciliğinin
  başlangıcı ve gelişimi, uluslararası standartlar ve film arşivciliği uygulamaları bu
  dersin ana konularıdır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı, Uygulamalı Sınavlar, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Konunun özelliğine göre yarıyıl başında belirlenir
  Dersin Sorumlusu : Prof. Asiye KORKMAZ

  SİNEMA-TELEVİZYON VE TOPLUM İLİŞKİLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Bu derste, toplum üzerinde sosyal, kültürel, ekonomik ve politik
  açılardan etkisi bulunan, aynı zamanda çağımızın en önemli iletişim araçları olan
  sinema ve televizyonun toplumla ilişkileri bakımından değerlendirilmeleri
  amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - SANDER, Oral, Siyasi Tarih, İmge Kitabevi, Ankara, 1991
  - SKLAR,Robert,Film An International History of The Medium,Abrams Art
  History,2003
  - HANÇERLİOĞLU, Orhan, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999
  - Sinema-TV Merkezi Arşivinden seçilen görsel kaynaklar konuların özelliklerine
  göre belirlenir.
  Dersin Sorumlusu : Prof. Alev İdrisoğlu

  GÖRÜNTÜ ESTETİĞİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS
  Amaç/İçerik : Görüntü sanatlarının ve bu sanatlara ait estetik kuramların
  incelenmesi ve sinema sanatı ile ilişkilendirilmesi
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı sınav, Ödev değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - VACCHE, A.D., Cinema and Painting, University of Texas Press, 1996
  - NİELSEN, V., Cinema As a Graphic Art, Hill and Wang
  - GOMBRİCH, E., Sanat ve Yanılsama, Remzi Kitabevi, 1992
  Dersin Sorumlusu : Prof. Cem Odman

  ELEKTRONİK KURGU
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS
  Amaç/İçerik : Teknik alana eğilimi olan öğrencilere yönelik bu dersin konusu,
  elektronik ve digital kurgu yöntemlerinin ve değişen kurgu teknolojilerinin
  araştırılması ve uygulanmasıdır. Öğrenciler bu yolla bir yandan değişen sinema
  teknolojisini takip ederken diğer yandan yapılan uygulamalar yoluyla bu alanda pratik
  kazanmaktadırlar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı- Uygulamalı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - PRESS, Focal, The Technigue of Film Editing
  - PRESS, Focal, Editing Digital Film
  - PRESS, Focal, Digital Film Making
  Dersin Sorumlusu: Prof. Cem Odman

Sinema televizyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |