Radyo-TV-Sinema Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Radyo-TV-Sinema Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   RADYO TV SİNEMA ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: ---
   Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Neşe KARS
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ
   Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Neşe KARS
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Suat GEZGİN
  • DERSLER VE İÇERİKLERİ

  1. SEMİNER
  (Yrd. Doç. Dr. Rengin OZAN) 
  Ders İçeriği:
  Konuları hakkında ön araştırma yapmalarının sağlanması.Yazılı ve görsel/işitsel bilgi ve belgelerin toplama tekniklerinin hatırlanması. Derste belirlenecek konular çerçevesinde sunumların gerçekleştirilmesi. Sunumlardan sonra ortaya gelen konu hakkında ortak bir tartışma platformu oluşturulması.


  2. TELEVİZYON YAPIMLARINDA İÇERİK BİÇİM İLİŞKİSİ
  (Doç. Dr. Neşe KARS) 
  Ders İçeriği:    Televizyonla iletişim sürecinde yapım-yaratım kavramının yeri ve belirleyici etkenler, Televizyonun işlevleri, bu işlevleri yerine getirmesi için gerekli alt yapılar ve yaratım (program) için gerekli kurumsal yapılanmalar. Kamu, özel ve tematik kanalların kuruluş amaçları ve yapım üzerindeki etkileri. Yapımcı kavramı, yapımcının nitelikleri ve özellikleri. Yapım öncesi aşamalar, yapımcının görevleri, yapım ekibinde olması gereken görevliler ve görevleri. Program türleri, türleri belirleyici unsurlar, türlerin alt başlıkları ve hedef kitle olgusu. Programların iletildiği kitlenin analizi (hedef kitle-potansiyel kitle-izler kitle), izlenme oranları ve geri besleme yöntemleri. İzleyici beklentileri, radyo ve televizyon kanallarında yayınlanan programların hedef ve izler kitle analizi tartışması. Bilişsel-duygusal programlar hangi program türleri ile ifade edilir. Televizyon kanallarında yayınlanan programların bilişsel ve duygusal nitelikli olmaları üzerine tartışma ve inceleme. Yapım aşamasında yapılması gerekenler, program türlerine göre yapım unsurları... Yönetmenin ve teknik ekibin görevleri. Yapımda bulunması gereken ögeler ile hedef izleyiciye ulaşma yöntemleri. Program yapısının oluşturulması, program açılışları, gövde ve kapanış biçimleri. Program metni yazım biçimleri ve metin yazım kuralları. Yapım sonrası aşamalar ve tepki ölçümleri.. Televizyonla iletişimde programların hedef kitle ile buluşmasının önemi üzerine tartışma.


  3. BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  (Doç. Dr. Ayşen GÜL AKKOR) 
  Ders İçeriği:
  Araştırma İşlemi: Araştırma Öncesi, Araştırma Süreci ve Bulguların Kağıda Aktarılması.
  İçerik Analizi, Fokus Grup Oluşturma, Bireysel Görüşme, Anket Oluşturma vs.
  Araştırma Etiği: Etik standartlara uygun bir biçimde verileri toplama, işleme ve analiz etme.
  Sonuçları etik açıdan doğru bir biçimde raporlama.
  Örnek çalışmaların incelenmesi.


  4. GÖRSEL SANATLARDA POSTMODERN ARAYIŞLAR VE VİDEO SANATI
   (Yrd. Doç. Dr. Ergün YOLCU) 
  Ders İçeriği:
  Görsel Sanatlar, Video Sanatı, Modernizim, Postmodernizim, Postmodern teoriler.


  5. RADYO VE POPÜLER KÜLTÜR
  (Yrd. Doç. Dr. Rengin OZAN) 
  Ders İçeriği:
  Konuları hakkında ön araştırma yapmalarının sağlanması. Yazılı ve görsel/işitsel bilgi ve belgelerin toplama tekniklerinin hatırlanması. Derste belirlenecek konular çerçevesinde sunumların gerçekleştirilmesi. Sunumlardan sonra ortaya gelen konu hakkında ortak bir tartışma platformu oluşturulması.


  6. SİNEMA VE İNTERNET
  (Yrd. Doç. Dr. Battal ODABAŞ) 
  Ders İçeriği
  Sinema İnternet ilişkisi, Geleneksel film üretim ve dağıtımı, İnternet yoluyla film dağıtımı ve pazarlanması, İnternette film yayınlama teknikleri, İnternet üzerinden yapılan film korsanlığı Sayısal olarak üretilen ve dağıtılan filmler, Görüntü kodlama ve açma (Video coding and decoding), İnternet üzerinden film izleme, Sinemada İnternet, Film örneklerinin ve internet sitelerinin incelenmesi.


  7. AVRUPA BİRLİĞİ'NİN GÖRSEL-İŞİTSEL ÇALIŞMALAR            
  (Doç. Dr. Ayşen GÜL AKKOR) 
  Ders İçeriği
  Avrupa Birliği'nin Görsel-İşitsel Politikası'nın Gelişimi, Sınırsız Avrupa Televizyonu Yönergesi, Avrupa Program Endüstrisi'nin Geliştirilmesi: Media 1, Media 2, Media Plus ve Media 2007 Projeleri, Yeni Düzen: Sayısallaşma, Yüksek Tanımlı Televizyon, Küçüklerin ve İnsanlık Onurunun Korunması, Kamu Hizmeti Yayıncıları ve  Avrupa Birliği.


  8. TELEVİZYON PROGRAMLARININ ÇÖZÜMLEMESİ
  (Doç. Dr. Neşe KARS) 
  Ders İçeriği
  Kitle iletişimde çözümleme yöntemleri, Televizyon programlarına uygulanabilecek çözümleme yöntemleri üzerine değerlendirme çalışması, Hedef kitle ve izler kitle çözümlemelerine kuramsal bakış, Yapısal çözümleme yöntemlerine kuramsal bakış, Haber bültenlerinin içeriksel çözümlemesi, Haber bültenlerinin yapısal çözümlemesi, Ulusal kanalların haber bültenlerine yapısal ve içeriksel çözümleme uygulaması, Televizyon tartışma programlarının yapısal çözümlemesi, Televizyon dizilerinin içerik çözümleme yöntemlerinin sınıflandırılması, Televizyon dizilerinin yapım unsurlarına göre çözümlemesi, Dizilerin hedef kitle açısından çözümlenmesi, Dizilerde karakter analizi nasıl yapılmalıdır? Dizilerin türlerine göre yapım unsurları açısından analiz uygulaması, Dizilere karakter analizi uygulaması, Genel değerlendirme.


  9. İLETİŞİM ORTAMLARINDA ÇOCUK REKLAM ETKİLEŞİMİ
  (Doç. Dr. Nilüfer ÖCEL) 
   
  10.  GÖRSEL İŞİTSEL ÜRETİM SÜRECİNDE ETİK
  (Doç. Dr. Ceyahan KANDEMİR) 

  11.  BELGESEL SİNEMA VE TOPLUMSAL BELLEK
  (Doç. Dr. Battal ODABAŞ)

  12.  TELEVİZYON VE SİNEMADA SPONSORLUK
  (Doç. Dr. Aydemir OKAY) 
   
  13. ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINCILIĞI
  (Doç. Dr. Ceyhan KANDEMİR)
   
  14. GLOBAL MARKALARIN YEREL REKLAM ÇALIŞMALARI
  (Yrd. Doç. Dr. Ergün YOLCU)
   
  15. TÜRK SİNEMASINDA EĞİTİM KAVRAMININ SUNUMU
  (Doç. Dr. Nilüfer ÖCEL)
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Radyo ve televizyon yayıncılığı ve yapımcılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayarak toplumsal, siyasal ve ekonomik olayları kavramaya yarayan uzmanlık bilgileri veren iletişim konularında eğitim ve araştırma yapan bir programdır.

  Kurulduğu 1950 yılından 1980'e kadar Enstitü statüsüyle eğitim veren fakültemiz, 1980 yılından itibaren Yüksekokul statüsüne kavuşmuş, 1980-1982 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi  Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu adını almış, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'ndan sonra 1982  yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu  adı ile faaliyetini sürdürmüş ve bu tarihten itibaren eğitim süresi dört yıla çıkmıştır. 1983-1984 eğitim öğretim yılında basın-yayın alanında lisans üstü öğretime de başlanmış, böylelikle kendi öğretim elemanlarını yetiştirme imkanına sahip olmuştur.

  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Radyo-Televizyon ve Sinema Programı öğrencilerimiz tüm televizyon ve radyo kuruluşlarınca aranan elemanlar arasındadır. Şu anda gerek kamera önünde, gerekse kamera arkasında pek çok mezunumuz başarılı çalışmalar yürütmektedir. Mezunlarımız sinema sektörüne de hayat vermekte, gerekli eğitimli personel açığını kapatmaktadır.

Sinema televizyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |