Sinema Televizyon Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sinema Televizyon Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  SİNEMA TELEVİZYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  SİNEMA TV ANASANAT DALI

  Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde, ülkemizin ilk sinema kulübünü (Kulüp Sinema 7), ilk film arşivini (Türk Film Arşivi), ilk sinema müzesini ve sinema alanındaki ilk bilim-sanat-kültür kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü’nü kuran Prof.Sami Şekeroğlu, 1974 yılında Türkiye’de ilk kez sinema eğitimini başlatmıştır. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin 2547 sayılı YÖK yasası ile Mimar
  Sinan Üniversitesi’ne dönüşmesiyle yeniden örgütlenen Sinema-TV Enstitüsü, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezi ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü adı altında çalışmalarını sürdürmektedir.

  Sinema-TV Merkezi’nin tüm olanaklarından faydalanan Sinema-TV Bölümü; eğitime başladığı günden bu yana “EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM, ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM” ilkesi doğrultusunda uygulamalı eğitimin sürekli olarak yerli ve yabancı profesyonel sinemacılarla sürdürüldüğü, akademik öğretimle usta-çırak ilişkisini birleştiren dünyadaki tek kurumdur.

  Sinema ve televizyon alanında ihtiyaç duyulan sanat adamları ile Türkiye içinde ve dışındaki Üniversitelerin Sinema-TV eğitimi veren birimlerine estetik, teknik ve kuramsal bilgilerle donatılmış Öğretim Elemanları yetiştirmeye yönelik bir eğitimin yürütüldüğü Sinema -TV Bölümünde öğrenciler, MSÜ Sinema-TV Merkezi’nin 6000 filmlik arşivinden ve Kurumun profesyonel olanaklarından faydalanmaktadırlar.

  Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik kademelerinde yapılan eğitim sonucu mezun olan öğrenciler; yurt içinde ve dışında sinema ve televizyon alanlarında çalışmakta, eğitim kurumlarında görev almaktadırlar.

  SİNEMA TV YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

  TÜRK SİNEMA TARİHİ ARAŞTIRMA ATÖLYESİ
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 ECTS

  Amaç/İçerik : Bu ders kapsamında Türk sinemasına tanıklık etmiş sinemacılarla söyleşiler, ropörtajlar gerçekleştirilmekte, sinemamızın başlangıcından günümüze kadar olan döneminin genel bir analizi yapılmakta ve sinema tarihi içinden seçilen dönemlerle ilgili öğrencilerden bilimsel niteliği olan birer araştırma yapmaları istenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Çekimler, Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - ŞEKEROĞLU, Sami, Türk Sinema Tarihi Belgeseli (20 bölüm), MSÜ Sinema-TV
  Merkezi, 1985-87
  - Türk Sinemasına ait her tür yazılı kaynak taraması yapılmakta ve Sinema-TV
  Merkezi Arşivindeki Türk Sineması ürünleri seyredilmektedir.
  Dersin Sorumlusu : Prof.Sami Şekeroğlu, Prof. Asiye Korkmaz

  FİLM YAPIM VE UYGULAMA ATÖLYESİ
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 ECTS

  Amaç/İçerik: Bu ders kapsamında öğrencinin senaryodan kurgusuna kadar film
  yapımına ilişkin tüm aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve sonuç olarak
  bir film yapması amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Öğrenci gerçekleştireceği filmin sinopsis, senaryo, çekim aşamalarının her birinden vize almakla yükümlüdür. Vize ve devam
  sorumluluklarını tamamlayan ve filmi atölye hocası tarafından “jüriye girebilir” onayı alan öğrencilerin filmleri Ana Sanat Dalı Başkanlığı tarafından oluşturulan jüriler tarafından değerlendirilir.
  Jüri değerlendirmesi yarıyıl sonu başarı notunu belirler.
  Önerilen Kaynaklar: -
  Dersin Sorumlusu : Prof.Sami Şekeroğlu, Öğr. Gör. Duygu Sağıroğlu

  BATI DIŞI SİNEMALAR (SEMİNER)
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Öğrencilerin ulusal sinemalar hakkındaki bilgi birikimlerini zenginleştirmeyi amaçlayan bu ders kapsamında çok bilinen Batı ülkelerine ait sinemaların dışında kalan Asya, Afrika, Güney Amerika ülkelerinin sinemaları üzerinde durulmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri Yazılı Sınav. Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - MONACO, J., The International Encylopedia of Film
  - The World Cinema, Oxford Press
  - Ülke Sinemaları Konusunda Yayınlanmış Her Tür Yazılı Kaynak Batı Dışı
  Sinemalara Ait Ürünlerin Seyredilmesi
  Dersin Sorumlusu : Prof. Tevfik İsmailov

  FİLM ANALİZİ
  3 Saat / Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Türk ve Dünya sinemasından seçilen filmlerin izlenerek dramatik, estetik, teknik açılardan analizler yapılan bu seminer dersinde aynı zamanda yönetmenlerin eğilimleri ve üslupları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Türk Dünya Sinemasının Önemli Ürünlerinin seyredilmesine
  ve incelenmesine dayanan bu ders kapsamında önerilen görsel ve yazılı kaynaklar
  seçilen konunun özelliğine göre belirlenir.
  Dersin Sorumlusu : Prof. Asiye Korkmaz, Öğr. Gör. Feyzi Tuna

  SENARYO

  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Sinemada dramatik yapının kurulmasını, temel senaryo kavramını ve senaryo oluşturulmasını konu alan bu ders kapsamında öğrenciler, dersten sorumlu profesyonel sinemacılar denetiminde kısa, orta ve uzun metrajlı senaryolar hazırlamaktadırlar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersin Sorumlusu : Prof. Alev İdrisoğlu, Öğr. Gör. Duygu Sağıroğlu

  SİNEMA VE TELEVİZYONDA ÇEKİM TEKNİKLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Temel çekim malzeme ve teknikleri ile yeni teknolojilerin tanıtıldığı bu ders kapsamında görüntü yönetmenliği kavramı, kompozisyon ve kameranın yaratıcılığa etkileri üzerinde durulmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - American Cinematographer Manuel, ASC Holding Corp., 1995
  - WHEELER, P., Practical Cinematography, Focal Press, 2000
  - American Cinematography Journal
  - SMPTE Motion Imaging Journal
  Dersin Sorumlusu :Prof.Cem Odman

  SİNEMA ANLATIMININ TEMEL İLKELERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Görsel tasarımın bir film oluşturmak üzere sinema diline aktarılmasının ilkelerini konu alan bu ders kapsamında kurgu kuramları, çekim bağlantıları ve çekim ekseni konuları üzerinde durulmakta, film çözümlemeleri yoluyla anlatım özellikleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - Film Form, Film Sense, Sergei Ayzenştayn, Meridian Books, 1959
  - BALAZS, B., Theory of Film, Arno Press, 1972
  - BAZİN, Andre, Sinema Nedir?, İzdüşüm Yayınları, 2000
  - Görsel kaynaklar, Sinema-TV Merkezi Arşivi’nden seçilen filmler.
  Dersin Sorumlusu : Prof.Alev İdrisoğlu

  SİNEMADA KOSTÜM AKSESUAR MAKYAJ
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Sinemada kullanılan, kostüm, aksesuar ve makyajın dramatik yapı ve estetik düzenleme içindeki yerini, önemini ve kullanım alanlarını inceleyen uygulamalı bir derstir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı - Uygulamalı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Konunun özelliğine gore yarıyıl başında belirlenir.
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Z.Yüksel AKTAŞ

  TÜRK SİNEMA TARİHİ ARAŞTIRMA ATÖLYESİ
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 ECTS

  Amaç/İçerik : Bu ders kapsamında Türk sinemasına tanıklık etmiş sinemacılarla
  söyleşiler, ropörtajlar gerçekleştirilmekte, sinemamızın başlangıcından günümüze
  kadar olan döneminin genel bir analizi yapılmakta ve sinema tarihi içinden seçilen
  dönemlerle ilgili öğrencilerden bilimsel niteliği olan birer araştırma yapmaları
  istenmektedir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Çekimler, Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - ŞEKEROĞLU, Sami, Türk Sinema Tarihi Belgeseli (20 bölüm), MSÜ Sinema-TV
  Merkezi, 1985-87
  - Türk Sinemasına ait her tür yazılı kaynak taraması yapılmakta ve Sinema-TV
  Merkezi Arşivindeki Türk Sineması ürünleri seyredilmektedir.
  Dersin Sorumlusu : Prof.Sami Şekeroğlu, Prof. Asiye Korkmaz

  FİLM YAPIM VE UYGULAMA ATÖLYESİ
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 ECTS

  Amaç/İçerik: Bu ders kapsamında öğrencinin senaryodan kurgusuna kadar film
  yapımına ilişkin tüm aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve sonuç olarak
  bir film yapması amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri: Öğrenci gerçekleştireceği filmin sinopsis, senaryo,
  çekim aşamalarının her birinden vize almakla yükümlüdür. Vize ve devam
  sorumluluklarını tamamlayan ve filmi atölye hocası tarafından “jüriye girebilir” onayı
  alan öğrencilerin filmleri Ana Sanat Dalı Başkanlığı tarafından oluşturulan jüriler
  tarafından değerlendirilir. Jüri değerlendirmesi yarıyıl sonu başarı notunu belirler.
  Önerilen Kaynaklar: -
  Dersin Sorumlusu : Prof.Sami Şekeroğlu, Öğr. Gör. Duygu Sağıroğlu

  BATI DIŞI SİNEMALAR (SEMİNER)

  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Öğrencilerin ulusal sinemalar hakkındaki bilgi birikimlerini
  zenginleştirmeyi amaçlayan bu ders kapsamında çok bilinen Batı ülkelerine ait
  sinemaların dışında kalan Asya, Afrika, Güney Amerika ülkelerinin sinemaları
  üzerinde durulmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri Yazılı Sınav. Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - MONACO, J., The International Encylopedia of Film
  - The World Cinema, Oxford Press
  - Ülke Sinemaları Konusunda Yayınlanmış Her Tür Yazılı Kaynak Batı Dışı
  Sinemalara Ait Ürünlerin Seyredilmesi
  Dersin Sorumlusu : Prof. Tevfik İsmailov

  FİLM ANALİZİ
  3 Saat / Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Türk ve Dünya sinemasından seçilen filmlerin izlenerek dramatik,
  estetik, teknik açılardan analizler yapılan bu seminer dersinde aynı zamanda
  yönetmenlerin eğilimleri ve üslupları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Türk Dünya Sinemasının Önemli Ürünlerinin seyredilmesine
  ve incelenmesine dayanan bu ders kapsamında önerilen görsel ve yazılı kaynaklar
  seçilen konunun özelliğine göre belirlenir.
  Dersin Sorumlusu : Prof. Asiye Korkmaz, Öğr. Gör. Feyzi Tuna

  SENARYO
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Sinemada dramatik yapının kurulmasını, temel senaryo kavramını ve
  senaryo oluşturulmasını konu alan bu ders kapsamında öğrenciler, dersten sorumlu
  profesyonel sinemacılar denetiminde kısa, orta ve uzun metrajlı senaryolar
  hazırlamaktadırlar.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : -
  Dersin Sorumlusu : Prof. Alev İdrisoğlu, Öğr. Gör. Duygu Sağıroğlu

  SİNEMA VE TELEVİZYONDA ÇEKİM TEKNİKLERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Temel çekim malzeme ve teknikleri ile yeni teknolojilerin tanıtıldığı bu
  ders kapsamında görüntü yönetmenliği kavramı, kompozisyon ve kameranın
  yaratıcılığa etkileri üzerinde durulmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - American Cinematographer Manuel, ASC Holding Corp., 1995
  - WHEELER, P., Practical Cinematography, Focal Press, 2000
  - American Cinematography Journal
  - SMPTE Motion Imaging Journal
  Dersin Sorumlusu :Prof.Cem Odman

  SİNEMA ANLATIMININ TEMEL İLKELERİ
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Görsel tasarımın bir film oluşturmak üzere sinema diline aktarılmasının
  ilkelerini konu alan bu ders kapsamında kurgu kuramları, çekim bağlantıları ve çekim
  ekseni konuları üzerinde durulmakta, film çözümlemeleri yoluyla anlatım özellikleri
  üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar :
  - Film Form, Sergei Ayzenştayn, Meridian Books, 1959
  - Film Sense, Sergei Ayzenştayn, Meridian Books, 1959
  - BALAZS, B., Theory of Film, Arno Press, 1972
  - BAZİN, Andre, Sinema Nedir?, İzdüşüm Yayınları, 2000
  - Görsel kaynaklar, Sinema-TV Merkezi Arşivi’nden seçilen filmler.
  Dersin Sorumlusu : Prof.Alev İdrisoğlu

  SİNEMADA KOSTÜM AKSESUAR MAKYAJ
  3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

  Amaç/İçerik : Sinemada kullanılan, kostüm, aksesuar ve makyajın dramatik yapı ve
  estetik düzenleme içindeki yerini, önemini ve kullanım alanlarını inceleyen uygulamalı
  bir derstir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı - Uygulamalı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
  Önerilen Kaynaklar : Konunun özelliğine gore yarıyıl başında belirlenir.
  Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Z.Yüksel AKTAŞ

Sinema televizyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |