Sinema Televizyon Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sinema Televizyon Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

  • Program tanımları
    SİNEMA TELEVİZYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

    SİNEMA TV ANASANAT DALI

    Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde, ülkemizin ilk sinema kulübünü (Kulüp Sinema 7), ilk film arşivini (Türk Film Arşivi), ilk sinema müzesini ve sinema alanındaki ilk bilim-sanat-kültür kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü’nü kuran Prof.Sami Şekeroğlu, 1974 yılında Türkiye’de ilk kez sinema eğitimini başlatmıştır. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin 2547 sayılı YÖK yasası ile Mimar
    Sinan Üniversitesi’ne dönüşmesiyle yeniden örgütlenen Sinema-TV Enstitüsü, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezi ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü adı altında çalışmalarını sürdürmektedir.

    Sinema-TV Merkezi’nin tüm olanaklarından faydalanan Sinema-TV Bölümü; eğitime başladığı günden bu yana “EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM, ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM” ilkesi doğrultusunda uygulamalı eğitimin sürekli olarak yerli ve yabancı profesyonel sinemacılarla sürdürüldüğü, akademik öğretimle usta-çırak ilişkisini birleştiren dünyadaki tek kurumdur.

    Sinema ve televizyon alanında ihtiyaç duyulan sanat adamları ile Türkiye içinde ve dışındaki Üniversitelerin Sinema-TV eğitimi veren birimlerine estetik, teknik ve kuramsal bilgilerle donatılmış Öğretim Elemanları yetiştirmeye yönelik bir eğitimin yürütüldüğü Sinema -TV Bölümünde öğrenciler, MSÜ Sinema-TV Merkezi’nin 6000 filmlik arşivinden ve Kurumun profesyonel olanaklarından faydalanmaktadırlar.

    Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik kademelerinde yapılan eğitim sonucu mezun olan öğrenciler; yurt içinde ve dışında sinema ve televizyon alanlarında çalışmakta, eğitim kurumlarında görev almaktadırlar.

    SİNEMA TV YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

    TÜRK SİNEMA TARİHİ ARAŞTIRMA ATÖLYESİ
    8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 ECTS

    Amaç/İçerik : Bu ders kapsamında Türk sinemasına tanıklık etmiş sinemacılarla söyleşiler, ropörtajlar gerçekleştirilmekte, sinemamızın başlangıcından günümüze kadar olan döneminin genel bir analizi yapılmakta ve sinema tarihi içinden seçilen dönemlerle ilgili öğrencilerden bilimsel niteliği olan birer araştırma yapmaları istenmektedir.
    Değerlendirme Yöntemleri : Çekimler, Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar :
    - ŞEKEROĞLU, Sami, Türk Sinema Tarihi Belgeseli (20 bölüm), MSÜ Sinema-TV
    Merkezi, 1985-87
    - Türk Sinemasına ait her tür yazılı kaynak taraması yapılmakta ve Sinema-TV
    Merkezi Arşivindeki Türk Sineması ürünleri seyredilmektedir.
    Dersin Sorumlusu : Prof.Sami Şekeroğlu, Prof. Asiye Korkmaz

    FİLM YAPIM VE UYGULAMA ATÖLYESİ
    8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 ECTS

    Amaç/İçerik: Bu ders kapsamında öğrencinin senaryodan kurgusuna kadar film
    yapımına ilişkin tüm aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve sonuç olarak
    bir film yapması amaçlanmaktadır.
    Değerlendirme Yöntemleri: Öğrenci gerçekleştireceği filmin sinopsis, senaryo, çekim aşamalarının her birinden vize almakla yükümlüdür. Vize ve devam
    sorumluluklarını tamamlayan ve filmi atölye hocası tarafından “jüriye girebilir” onayı alan öğrencilerin filmleri Ana Sanat Dalı Başkanlığı tarafından oluşturulan jüriler tarafından değerlendirilir.
    Jüri değerlendirmesi yarıyıl sonu başarı notunu belirler.
    Önerilen Kaynaklar: -
    Dersin Sorumlusu : Prof.Sami Şekeroğlu, Öğr. Gör. Duygu Sağıroğlu

    BATI DIŞI SİNEMALAR (SEMİNER)
    2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

    Amaç/İçerik : Öğrencilerin ulusal sinemalar hakkındaki bilgi birikimlerini zenginleştirmeyi amaçlayan bu ders kapsamında çok bilinen Batı ülkelerine ait sinemaların dışında kalan Asya, Afrika, Güney Amerika ülkelerinin sinemaları üzerinde durulmaktadır.
    Değerlendirme Yöntemleri Yazılı Sınav. Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar :
    - MONACO, J., The International Encylopedia of Film
    - The World Cinema, Oxford Press
    - Ülke Sinemaları Konusunda Yayınlanmış Her Tür Yazılı Kaynak Batı Dışı
    Sinemalara Ait Ürünlerin Seyredilmesi
    Dersin Sorumlusu : Prof. Tevfik İsmailov

    FİLM ANALİZİ
    3 Saat / Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

    Amaç/İçerik : Türk ve Dünya sinemasından seçilen filmlerin izlenerek dramatik, estetik, teknik açılardan analizler yapılan bu seminer dersinde aynı zamanda yönetmenlerin eğilimleri ve üslupları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.
    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar : Türk Dünya Sinemasının Önemli Ürünlerinin seyredilmesine
    ve incelenmesine dayanan bu ders kapsamında önerilen görsel ve yazılı kaynaklar
    seçilen konunun özelliğine göre belirlenir.
    Dersin Sorumlusu : Prof. Asiye Korkmaz, Öğr. Gör. Feyzi Tuna

    SENARYO

    2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

    Amaç/İçerik : Sinemada dramatik yapının kurulmasını, temel senaryo kavramını ve senaryo oluşturulmasını konu alan bu ders kapsamında öğrenciler, dersten sorumlu profesyonel sinemacılar denetiminde kısa, orta ve uzun metrajlı senaryolar hazırlamaktadırlar.
    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar : -
    Dersin Sorumlusu : Prof. Alev İdrisoğlu, Öğr. Gör. Duygu Sağıroğlu

    SİNEMA VE TELEVİZYONDA ÇEKİM TEKNİKLERİ
    2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

    Amaç/İçerik : Temel çekim malzeme ve teknikleri ile yeni teknolojilerin tanıtıldığı bu ders kapsamında görüntü yönetmenliği kavramı, kompozisyon ve kameranın yaratıcılığa etkileri üzerinde durulmaktadır.
    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar :
    - American Cinematographer Manuel, ASC Holding Corp., 1995
    - WHEELER, P., Practical Cinematography, Focal Press, 2000
    - American Cinematography Journal
    - SMPTE Motion Imaging Journal
    Dersin Sorumlusu :Prof.Cem Odman

    SİNEMA ANLATIMININ TEMEL İLKELERİ
    2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

    Amaç/İçerik : Görsel tasarımın bir film oluşturmak üzere sinema diline aktarılmasının ilkelerini konu alan bu ders kapsamında kurgu kuramları, çekim bağlantıları ve çekim ekseni konuları üzerinde durulmakta, film çözümlemeleri yoluyla anlatım özellikleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.
    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar :
    - Film Form, Film Sense, Sergei Ayzenştayn, Meridian Books, 1959
    - BALAZS, B., Theory of Film, Arno Press, 1972
    - BAZİN, Andre, Sinema Nedir?, İzdüşüm Yayınları, 2000
    - Görsel kaynaklar, Sinema-TV Merkezi Arşivi’nden seçilen filmler.
    Dersin Sorumlusu : Prof.Alev İdrisoğlu

    SİNEMADA KOSTÜM AKSESUAR MAKYAJ
    3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

    Amaç/İçerik : Sinemada kullanılan, kostüm, aksesuar ve makyajın dramatik yapı ve estetik düzenleme içindeki yerini, önemini ve kullanım alanlarını inceleyen uygulamalı bir derstir.
    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı - Uygulamalı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar : Konunun özelliğine gore yarıyıl başında belirlenir.
    Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Z.Yüksel AKTAŞ

    TÜRK SİNEMA TARİHİ ARAŞTIRMA ATÖLYESİ
    8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 ECTS

    Amaç/İçerik : Bu ders kapsamında Türk sinemasına tanıklık etmiş sinemacılarla
    söyleşiler, ropörtajlar gerçekleştirilmekte, sinemamızın başlangıcından günümüze
    kadar olan döneminin genel bir analizi yapılmakta ve sinema tarihi içinden seçilen
    dönemlerle ilgili öğrencilerden bilimsel niteliği olan birer araştırma yapmaları
    istenmektedir.
    Değerlendirme Yöntemleri : Çekimler, Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar :
    - ŞEKEROĞLU, Sami, Türk Sinema Tarihi Belgeseli (20 bölüm), MSÜ Sinema-TV
    Merkezi, 1985-87
    - Türk Sinemasına ait her tür yazılı kaynak taraması yapılmakta ve Sinema-TV
    Merkezi Arşivindeki Türk Sineması ürünleri seyredilmektedir.
    Dersin Sorumlusu : Prof.Sami Şekeroğlu, Prof. Asiye Korkmaz

    FİLM YAPIM VE UYGULAMA ATÖLYESİ
    8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 ECTS

    Amaç/İçerik: Bu ders kapsamında öğrencinin senaryodan kurgusuna kadar film
    yapımına ilişkin tüm aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve sonuç olarak
    bir film yapması amaçlanmaktadır.
    Değerlendirme Yöntemleri: Öğrenci gerçekleştireceği filmin sinopsis, senaryo,
    çekim aşamalarının her birinden vize almakla yükümlüdür. Vize ve devam
    sorumluluklarını tamamlayan ve filmi atölye hocası tarafından “jüriye girebilir” onayı
    alan öğrencilerin filmleri Ana Sanat Dalı Başkanlığı tarafından oluşturulan jüriler
    tarafından değerlendirilir. Jüri değerlendirmesi yarıyıl sonu başarı notunu belirler.
    Önerilen Kaynaklar: -
    Dersin Sorumlusu : Prof.Sami Şekeroğlu, Öğr. Gör. Duygu Sağıroğlu

    BATI DIŞI SİNEMALAR (SEMİNER)

    2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 ECTS

    Amaç/İçerik : Öğrencilerin ulusal sinemalar hakkındaki bilgi birikimlerini
    zenginleştirmeyi amaçlayan bu ders kapsamında çok bilinen Batı ülkelerine ait
    sinemaların dışında kalan Asya, Afrika, Güney Amerika ülkelerinin sinemaları
    üzerinde durulmaktadır.
    Değerlendirme Yöntemleri Yazılı Sınav. Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar :
    - MONACO, J., The International Encylopedia of Film
    - The World Cinema, Oxford Press
    - Ülke Sinemaları Konusunda Yayınlanmış Her Tür Yazılı Kaynak Batı Dışı
    Sinemalara Ait Ürünlerin Seyredilmesi
    Dersin Sorumlusu : Prof. Tevfik İsmailov

    FİLM ANALİZİ
    3 Saat / Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

    Amaç/İçerik : Türk ve Dünya sinemasından seçilen filmlerin izlenerek dramatik,
    estetik, teknik açılardan analizler yapılan bu seminer dersinde aynı zamanda
    yönetmenlerin eğilimleri ve üslupları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.
    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar : Türk Dünya Sinemasının Önemli Ürünlerinin seyredilmesine
    ve incelenmesine dayanan bu ders kapsamında önerilen görsel ve yazılı kaynaklar
    seçilen konunun özelliğine göre belirlenir.
    Dersin Sorumlusu : Prof. Asiye Korkmaz, Öğr. Gör. Feyzi Tuna

    SENARYO
    2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

    Amaç/İçerik : Sinemada dramatik yapının kurulmasını, temel senaryo kavramını ve
    senaryo oluşturulmasını konu alan bu ders kapsamında öğrenciler, dersten sorumlu
    profesyonel sinemacılar denetiminde kısa, orta ve uzun metrajlı senaryolar
    hazırlamaktadırlar.
    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar : -
    Dersin Sorumlusu : Prof. Alev İdrisoğlu, Öğr. Gör. Duygu Sağıroğlu

    SİNEMA VE TELEVİZYONDA ÇEKİM TEKNİKLERİ
    2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

    Amaç/İçerik : Temel çekim malzeme ve teknikleri ile yeni teknolojilerin tanıtıldığı bu
    ders kapsamında görüntü yönetmenliği kavramı, kompozisyon ve kameranın
    yaratıcılığa etkileri üzerinde durulmaktadır.
    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar :
    - American Cinematographer Manuel, ASC Holding Corp., 1995
    - WHEELER, P., Practical Cinematography, Focal Press, 2000
    - American Cinematography Journal
    - SMPTE Motion Imaging Journal
    Dersin Sorumlusu :Prof.Cem Odman

    SİNEMA ANLATIMININ TEMEL İLKELERİ
    2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 ECTS

    Amaç/İçerik : Görsel tasarımın bir film oluşturmak üzere sinema diline aktarılmasının
    ilkelerini konu alan bu ders kapsamında kurgu kuramları, çekim bağlantıları ve çekim
    ekseni konuları üzerinde durulmakta, film çözümlemeleri yoluyla anlatım özellikleri
    üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.
    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar :
    - Film Form, Sergei Ayzenştayn, Meridian Books, 1959
    - Film Sense, Sergei Ayzenştayn, Meridian Books, 1959
    - BALAZS, B., Theory of Film, Arno Press, 1972
    - BAZİN, Andre, Sinema Nedir?, İzdüşüm Yayınları, 2000
    - Görsel kaynaklar, Sinema-TV Merkezi Arşivi’nden seçilen filmler.
    Dersin Sorumlusu : Prof.Alev İdrisoğlu

    SİNEMADA KOSTÜM AKSESUAR MAKYAJ
    3 Saat/Hafta, T 1, U 2, 2 Kredi, 5 ECTS

    Amaç/İçerik : Sinemada kullanılan, kostüm, aksesuar ve makyajın dramatik yapı ve
    estetik düzenleme içindeki yerini, önemini ve kullanım alanlarını inceleyen uygulamalı
    bir derstir.
    Değerlendirme Yöntemleri : Yazılı - Uygulamalı Sınav, Ödev Değerlendirmesi
    Önerilen Kaynaklar : Konunun özelliğine gore yarıyıl başında belirlenir.
    Dersin Sorumlusu : Yrd. Doç. Z.Yüksel AKTAŞ

Sinema televizyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |