Rejisörlük Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Rejisörlük Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak, • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI
  Rejisörlük Yüksek Lisans Programı; Tiyatro, Sinema-TV ve Sanat Yönetimi Programlarından olanağı kazandırmaktadır.  Ayrıca çeşitli lisans programlarından mezun, gösteri tasarımı ve sahne sanatları   alanınıda rejisör olarak çalışmayı düşünen kişileri uzmanlaştırmayı hedeflemektedir.

  Süre Tezli Program :
  2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

  Diğer Koşullar
  • Program dili Türkçe’dir.
  • Program, toplam 28 kredi / saattir.
  • Program tezli yüksek lisans programıdır.
  • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir. Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
  • Program hafta içi gündüz saatlerinde yürütülür.
  • Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, herhangi bir puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,
  • Tüm programlar için Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, Bilimsel Değerleme ve Mülakat yapılacaktır.

  Program Açılma Dönemleri
  • Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

  DERS PROGRAMI

  l.Yarıyıl Ders Programı

  Aristotelesci Dram ve Stanislavsky Tiyatrosu
  Tiyatro Oyunları Çözümlemesi I                   
  Çağdaş Düşünbilim Akımları I      
  Sahneleme Teknikleri I        
  Seminer
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  II.Yarıyıl Ders Programı
  Karşı Aristotelesci Dram ve Brecht Tiyatrosu                   
  Tiyatro Oyunları Çözümlemesi II                   
  Çağdaş Düşünbilim Akımları II        
  Sahneleme Teknikleri II        
  Seminer
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  3. ve 4. Yarıyıl
  Yüksek Lisans Tezi
   
  l.Yarıyıl Seçmeli  Dersler
  Solfej I
  Dekor Çizim ve Kostüm Tarihi
  Dünya Tiyatro Sanatında Akımlar
  Karakter Analizi
  Pedagoji
  Tiyatro Tarihi I
  Resim
  Boş Alanda Optik / Mekanik / Akustik
  Antik Dönem Tiyatro Metinleri
  Sahne Yazımı Dramaturjisi
  Çoklu Kültür I
  Kültür Politikaları I
  Eğitici ve Sağaltıcı Tiyatro Biçimleri I
  Tiyatroda Çoklu Ortam Teknolojileri I
  Anadolu Ekini ve Söylenceler I
  Çözümleme Yordamları I

  II.Yarıyıl Seçmeli  Dersler

  Sahne ve Sanat Kuramları
  Türk Tiyatro Metinler
  Çağdaş Sanat Düşünbilim
  Sanat Yapıtlarında Eleştirel Düşünce
  Anadolu Ekini ve Söylenceler II
  Yeni Dönem Tiyatro Yazarları
  Tiyatro Tarihi II
  Arkeoloji ve Sanat Tarihi
  Çoklu Kültür II
  Eğitici ve Tedavi Edici Tiyatro Biçimleri II
  Tiyatroda Çoklu Ortam Teknolojileri II          
  Elizabeth Dönemi Romantikler
  Georg Büchner ve Sonrası Alman Dram Sanatı
  Solfej II
  Kültür Politikaları II
  Sanatsal Kurum Modelleri      
  Çözümleme Yordamları ve Uygulamaları II

  DERS İÇERİKLERİ

  l.YARIYIL ZORUNLU DERSLER
   
  SYR 101 Aristotelesci Dram ve Stanislavsky Tiyatrosu 
  Antik Yunan Dram geleneğinden, Rus tiyatro anlayışına kadar olan süreçte benzetmeci tiyatronun yöntemleri, estetik algılayışları, kuramları, dersin araştırma konularını oluşturmaktadır.
   
  SYR 1020Tiyatro Oyunları Çözümlemesi
  Tiyatro yazınının, Antik Yunan’dan modernizme kadar olan döneminde yazılmış önemli oyunlarının seçilerek, dramaturjik yapısının çözümlenmesi ve bu yapının sahne üzerine taşınma süreci, dersin çalışma alanını belirlemektedir.
   
   SYR 103 Çağdaş Düşünbilim Akımları
  Yirminci yüzyılın önemli düşünbilim akımlarının incelenmesi; bu akımların sanata kattığı değerler, bakış açıları, estetik yaklaşımlar masaya yatırılarak, sahneleme teknikleri ile bu akımlar arasında paralellikler kurulacaktır.
   
  SYR 104 Sahneleme Teknikleri
  Tiyatro tarihine damgasını vurmuş önemli reji yöntemlerinin incelenmesi, sahne üzerindeki örnek uygulamaların araştırılması ve bu araştırmaların paralelinde, deneysel uygulamalar üzerinde çalışılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
   
  SYR 105 Seminer
  Rejisörlük alanında, dünya çapındaki örnekler incelenerek, bunlar hakkında incelemeler, araştırmalar yapılarak, reji disiplinine yeni bakış açıları kazandırmak, yeni yöntemler geliştirmek üzere çalışmalar yapılacaktır.
   
  l.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
   
  SYR 0101 Solfej l
  Sahne sanatlarının alanlarından olan Opera, operet, müzikal, vb. müzikli performanslarda, piyano partisyonunu okuyabilmek, oyunu sahneleyebilmek adına çok önemlidir. Solfej dersi, bu alandaki açığı kapatabilmek adına ciddi bir önem arz etmektedir.
    
  SYR 0102 Dekor Çizim ve Kostüm Tarihi
  Sahnenin kaçınılmaz unsurlarından olan dekor ve kostüm, sahne plastiği açısından çok önemlidir. Sahnede sağlıklı ve dramaturjiye uygun atmosfer yaratabilmek için, sahne plastiğini kavramak, rejisörlük eğitimi için son derece önemlidir.

  SYR 0103 Dünya Tiyatro Sanatında Akımlar
  Sahne Sanatlarının gelişim evresini, tarihsel süreç içinde inceleyen bu derste öğrenciler, sanatın tarihsel diyalektik içinde, birbirinden etkileşimlerini, karşı duruşlarını kavramaktadırlar.
   
  SYR 0104 Karakter Analizi                                                         
  Bir oyunun en temel unsuru olan oyuncunun, sahne üzerinde yaratacağı karakter ve o karakterin oyun içindeki duruşunu doğru ve estetik konuşlandırabilmek, bir rejisörün en çok üzerinde durması gereken konulardan biridir. Bu konuda çalışmalar yapan öğrenci, birlikte çalışacağı oyuncuların performanslarını yükseltecek, oyunu doğru okumalarını sağlayacaktır.
   
  SYR 0105 Pedagoji
  Temel eğitimin kaçınılmaz bir parçası olan pedagoji dersi, rejisöre, insanın gelişimi, yaş dönemleri, yetenekleri hakkında bilgi verirken, bu bilgi sayesinde, ekibinin yeteneklerini ortaya çıkarmalarında yardımcı olabilme yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
   
  SYR 0106 Tiyatro Tarihi I
  Tiyatronun yazılı tarihinden başlayarak günümüze kadar gelen süreçte, tiyatronun geçirdiği aşamaları konu edinen bir derstir.
   
  SYR 0107 Resim  
  Sahne tasarımı konusunda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin almaları gereken bir derstir.
   
  SYY 110 Boş Alanda Optik / Mekanik / Akustik
  Sahne unsurlarından dekor ve kostüm kadar önemli olan ışık konusunda, öğrenciye donanım kazandırmayı amaçlayan bu ders, ışık elemanları ve özellikle ışık tasarımı konusunda öğrenciye donanım kazandırmayı amaçlayan bir derstir. 
   
  SYR 0108 Antik Dönem Tiyatro Metinleri
  Tiyatro kuramcıları tarafından milat sayılan Antik döneme ait tiyatro metinlerinin dramaturjik çözümlemeleri yapılmaktadır.
   
  SYR 0109 Sahne Yazımı Dramaturjisi
  Sahne sanatlarına ait literatürden örnek oyunların çözümlemesinin yapıldığı bu ders, öğrencinin analitik düşünme ve göstergebilimsel çözümleme becerisinin artmasını amaçlamaktadır.
   
  SYR 0110 Çoklu Kültür I
  Dünya kültürlerinin yerel değerlerinin incelendiği bu derste, yerelden evrensele ulaşma süreci üzerinden, kültürlerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
             
  SYR 0111 Kültür Politikaları I
  Küreselleşen dünyada, gelen kültür ve sanat ürünlerinin meta haline gelmeleri, bunun sonucunda ülkelerin iç ve dış politikalarında göz ardı edemedikleri bir unsur olmalarının paralelinde kültür endüstrisi kavramı tartışılacak, Türkiye’nin kültür ve sanat politikaları irdelenecektir.
   
  SYR 0112 Eğitici ve Sağaltıcı Tiyatro Biçimleri I
  Bir eğitim aracı olarak önerilen tiyatro yordamları üzerinde inceleme ve araştırma yapılarak, Türkiye’de bu alandaki çalışmalar incelenecek, eksiklikleri ve kazandırdıkları üzerine veriler ortaya konarak, yeni projeler üretilmesi amaçlanmaktadır..
   
  SYR 0113 Tiyatroda Çoklu Ortam Teknolojileri I
  Gelişen teknoloji sonucunda Sahne Sanatlarını etkileyen yeni araçları tanımak, bunların kullanım şekilleri, uygulama alanları tanıtılacaktır.
   
  SYR 0114 Anadolu Ekini ve Söylenceler I
  Dünya kültür mirası alanında yeri hiç de azımsanmayacak kadar geniş olan Anadolu söylencelerii mitosları incelenerek, günümüze uyarlama çalışmaları yapmak; Anadolu’nun kökenleri araştırılarak, yerel kültürümüzün evrensele taşınması konusunda projeler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
   
  ITY 112 T Çözümleme Yordamları I
  Sahne Sanatlarına yeni bir bakış açısı kazandıran Göstergebilim disiplininin önerdiği çözümleme yordamları incelenerek, sahne performansları üzerinde bu yordamların incelenmesi amaçlanmaktadır.
   
  ll.YARIYIL ZORUNLU DERSLER
   
  SYR 201 Karşı Aristotelesci Dram ve Brecht
  Aristotelesçi tiyatro anlayışına alternatif olarak geliştirilen ve genelde Alman oyun yazarı ve yönetmeni Brecht’e mal edilen göstermeci tiyatro anlayışının yöntemleri, estetik algılayışları, kuramları, dersin araştırma konularını oluşturmaktadır.
   
  SYR 202 Tiyatro Oyunları Çözümlemesi
  Tiyatro yazınının, modernizmden günümüze kadar olan döneminde yazılmış önemli oyunlarının seçilerek, dramaturjik yapısının çözümlenmesi ve bu yapının sahne üzerine taşınma süreci, dersin çalışma alanını belirlemektedir.
   
  SYR 203 Çağdaş Düşünbilim Akımları
  Birinci yarıyıldaki “SYR 103 Çağdaş Düşünbilim Akımları I” adlı dersin devamı niteliğinde olan bu ders, yine günümüzün önemli düşünbilim akımlarını inceleyerek, sahneleme teknikleri ile bu akımlar arasında paralellikler kurdurmaya devam edecektir.
   
  SYR 204 Sahneleme Teknikleri ll
  Birinci yarıyıldaki “SYR 104 Sahneleme Teknikleri I” adlı dersin devamı niteliğinde olan bu ders kapsamında, daha önce görülen yöntemlerin devamı olarak yine deneysel uygulamalar üzerinde çalışmalar yapılacaktır.
   
  SYR 205 Seminer
  Örneklerin incelenmesine devam edilecek, bilimin ve sanatın ortak alanları incelenecektir.
   
  ll.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
   
  SYR 0201 Sahne ve Sanat Kuramları
  Sanatın ve özellikle Sahne Sanatlarının yazılı tarihi içinde ortaya konan görüşler, savunular, akımlar üzerinde çalışmaların yapıldığı bir derstir.
   
  SYR 0202 Türk Tiyatro Metinleri  
  Türk Tiyatrosu’nun Tanzimat öncesi ve sonrası ile Cumhuriyet Dönemi’ne ait oyun metinlerinin incelendiği bir derstir.
   
  SYR 0203 Çağdaş Sanat Düşünbilim
  Güncel sanatın felsefeyle ilişkilendirilerek incelendiği bir derstir.
   
  SYR 0204 Sanat Yapıtlarında Eleştirel Düşünce
  Sanat eseri neyi anlatır? Sanat eseri yalnızca estetik kaygılar mı güder? Sanat eseri ile eleştirinin ilişkisi nedir? Sanatçı eseri ile paradigması arasında nasıl bir ilişki kurar? Bu ve benzeri soruların yanıtını arayan ders, sanatın felsefeyle olan bağıntılarını inceler.
   
  SYR 0205 Anadolu Ekini ve Söylenceler II           
  Güz yarıyılında görülen aynı adlı dersin devamı niteliğindedir.
   
  SYR 0206 Yeni Dönem Tiyatro Yazarları  
  Dersin kapsamında günümüz Türk ve dünya yazarlarının oyunlarının karşılaştırmalı incelenmesi yapılmaktadır.
   
  SYR 0207 Tiyatro Tarihi Il
  Güz yarıyılında görülen aynı adlı dersin devamı niteliğindedir.
   
  SYR 0208 Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
  İnsanlık tarihinin gelişim süreci, sanatı ve sanat olaylarını birebir etkilemiştir. Bu ilişkiden yola çıkarak, Sanat Tarihi alnına inceleme zemini hazırlayan Arkeoloji disiplininin genel bilgilerini ve ilişkilerini inceleyen bir derstir.
   
  SYR 0209 Çoklu Kültür II
  Güz yarıyılında görülen aynı adlı dersin devamı niteliğindedir.
   
  SYR 0210 Eğitici ve Tedavi Edici Tiyatro Biçimleri II
  Dramanın insan duyguları üzerindeki etkisi bilimsel larak anlaşıldıktan sonra ortaya çıkan, Yaratıcı Drama, Eğitici ve Sağartıcı Drama, Spontanit Tiyatro gibi araştırma alanları doğmuştur. Bu alanlar ve bunların uygulamaları üzerine inceleme yapılan bir derstir.
   
  SYR 0211 Tiyatroda Çoklu Ortam Teknolojileri II          
  Güz yarıyılında görülen aynı adlı dersin devamı niteliğindedir.
   
  SYR 0212 Elizabeth Dönemi Romantikler 
  Tiyatro tarihinde çok önemli ve geniş bir yere sahip olan Elizabeth Dönemi ve o dönemin içerdiği Shakespeare tiyatrosunun incelendiği bir derstir.
   
  SYR 0213 Georg Büchner ve Sonrası Alman Dram Sanatı         
  Büchner ve Büchner sonrası Alman Dram Sanatının incelendiği bir derstir.
   
  SYR 0214 Solfej II  
  Güz yarıyılında görülen aynı adlı dersin devamı niteliğindedir.
   
  SYR 0215 Kültür Politikaları II
  Güz yarıyılında görülen aynı adlı dersin devamı niteliğindedir.
   
  SYY 021 Sanatsal Kurum Modelleri          
  Sanat Yönetimi Yüksek Lisans programından alınan bu ders, Sanat Kurumlarının Yönetim – Organizasyon şemalarını, yönetim şekillerini, profit ve non – profit üretimlerin farkının incelendiği; kurumların sanat politikalarının gereklilikleri ile ekonomik koşulların zorunluluklarını buluştururken ortaya koydukları çözüm modellerinin araştırıldığı bir derstir
   
  ISY 211T Çözümleme Yordamları ve Uygulamaları II
  Güz yarıyılında görülen aynı adlı dersin devamı niteliğindedir.

Sinema televizyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |