Film ve Drama Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Film ve Drama Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Programa öğrenci kabulu için gerekli koşullar 1. Genel koşullar: 1. 4 yıllık üniversite lisans diplomasına sahip olmak 2. ALES belgesi (herhangi bir puan türünde en az 55 puan) 3. Lisans mezuniyet ortalamasının en az 2.50 olması (transkript) 4. Odaklanmak istediği alanda akademik ya da profesyonel üretimde bulunan kişilerden alınan en az iki adet referans mektubu 2. Özel koşullar: 1. Dramatik Yazarlık ve Yönetmenlik için ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla, 2. Oyunculuk için seçmeler (en az biri klasik olmak üzere iki oyun parçası oynanacaktır) ve mülakatla, 3. Yapımcılık için mülakatla seçim yapılacaktır.
 • Program tanımları

  Film ve Drama Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

  Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Film ve Drama Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz), yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk ve yapımcılık alanlarında uzmanlaşmak, nitelikli üretim yapmak ve de bu alanlarda somut uygulamalar üzerinden araştırma yapmak isteyenlere yönelik olarak tasarlanmıştır.

  Sinema, tiyatro ve televizyon çevrelerinde yapılan tüm tartışmalarda Türkiye’de üretilen sinema filmi, televizyon dizisi ve filmleri ile tiyatro oyunlarının nicelik ve nitelik bakımından yeterli olgunluğa ulaşamadığı, kalıcı bir sektör yapısı oluşturamadığı ve kendine özgü bir dil ve kimlik kazanamadığı, oysa bu ürünlere yönelik yurtiçi ve yurtdışından giderek yükselen bir ilgi ve talep olduğu ortaya konmaktadır. Bu talepleri karşılayabilmek amacıyla açılan Film ve Drama Yüksek Lisans Programı (Tezli- Tezsiz), Türkiye’de ilk defa, drama üretiminin temel alanlarındaki çalışmaları “dramaturji” kavramı ekseninde ve somut ürün temelinde, disiplinler arası bir bakış açısıyla örgütlemektedir. Bu sayede, sinema, tiyatro ve televizyon draması sektörlerinde çalışacak olan yaratıcı uzman adaylarının söz konusu sektörlerin spesifik beklenti ve sorunlarına odaklanmaları sağlamaktadır. Programdan mezun olacak uzmanların bilgi ve üretimleri sonucu, Türk sinema, tiyatro ve televizyon draması sektörlerinin kurumsallaşmasına ve kendi bağımsız kimliklerini oluşturmasına bilimsel ve somut bir katkı sağlanmış olacaktır.

  • Türk Sineması ve Tiyatrosunun kendine özgü niteliklerini, ihtiyaç ve beklentilerini dramaturji kavramı ekseninde, disiplinlerarası bir yaklaşımla, uygulamalı olarak, derinlemesine araştırmayı ve

   Yönetmenlik
   Oyunculuk
   Dramatik Yazarlık
   Yapımcılık


   alanlarında nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. 


Sinema televizyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |