Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Radyo, Sinema ve Televizyon (Tezli) Yüksek Lisans Programı

  Hemen her alanda, özellikle iletişim alanında bilimsel  ve teknolojik bulgular hızla artmakta, hızla hayata geçirilebilmekte, tüketilmekte ve eskimektedir. Bu nedenle iletişim alanını meslek edinmiş olanlar, iletişim çerçevesindeki çalışmaları planlayanlar  yeni gelişmeleri sürekli olarak izlemek zorundadırlar. Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı bu gereksinmeyi karşılamak üzere geliştirilmiştir. 

  Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı alanın özelliklerinden yola çıkarak; bir yandan kuramsal bağlamda derinlemesine bilgi edinilmesini, bir yandan da gelişen teknolojinin izlenmesi ve yetkin kullanılmasını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Program, disiplinlerarası bir alan olan iletişim bilimlerine ilişkin kuramsal dersler, alanla bağlantılı sanat temelli dersler ve uygulama derslerinden oluşmaktadır. Böylece, bu alanda kendisini geliştirmek, uzmanlaşmak isteyenler için olanaklar yaratmaktadır.

  Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı amacı ve yapısı ile yüksek lisans öğrencilerinin çeşitli gereksinmelerini karşılayacak bir biçimde oluşturulmuştur. Güçlü bir öğretim kadrosu vardır. Öğretim kadrosu, yüksek akademik düzeylerinin yanı sıra, uygulama alanında da çok deneyimli öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Üniversitemizin bir kuruluşu olan Teknoloji Televizyonu öğretimimizin laboratuvarı işlevini görmektedir. Böylece Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı kuramsal, sanatsal ve uygulama olanakları bakımından benzerlerinden farklılaşmaktadır.

  Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı alanda akademik kariyere atılmak isteyenler için, sağlam ve gelişkin bir temel sunmaktadır. Alanda çalışanlara veya çalışmayı planlayanlara ise hem bilgi hem de uygulama becerileri bakımından bir adım önde olmak olanağını sunmaktadır. Alan mezunu olmayanların da öğrenci olabildiği Programda   hazırlık eğitimi yapılmaktadır.

  Hazırlık dersleri şu başlıklardan oluşmaktadır:
  ● İletişim Bilimine Giriş
  ● Kitle İletişim Kuramları
  ● TV Yapım Yönetim
  ● Sinema Kuramları
   
  Radyo, Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programında yer alan dersler şunlardır:

  I.Yarıyıl: 
  ● Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
  ● Film Video Yapımı
  ● Sinema Kuramları
  ● Seminer
  ● Seçmeli Ders 

  II. Yarıyıl:
  ● Çağdaş İletişim Paradigmaları
  ● Görsel Çözümleme Yöntemleri
  ● Türk Sineması
  ● Seçmeli Ders *
  ●Seçmeli Ders *

  Seçmeli Dersler:
  ● Medya ve Kültür
  ● Tematik Medya
  ● Dünya Sineması
  ● Radyo TV Yayıncılığı
  ● Sinema Estetiği
  ● Medya Planlama
  ● Reklam Analizleri

  III. ve IV. Yarıyıl:
  Tez Çalışması
   
  Akademik Kadro:
  Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN
  Prof. Dr. Şahin KARASAR
  Prof. Dr. Ömer Saydam UYSAL
  Yrd. Doç. Dr. Yalçın KIRDAR
  Yrd. Doç. Dr. Filiz Otay DEMİR
  Yrd. Doç. Dr Kaya ÖZAKGÜN
  Yrd. Doç. Dr. Nazan Haydari PAKKAN

Sinema televizyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |