Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • Programın Adı
              ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
   
  • Programın Türü         
        YÜKSEK LİSANS
   
  • Programın Yürütücüsü
              Bilim Dalı Başkanı          :
              Anabilim Dalı Başkanı   : Prof. Dr. Şener Akyol
   
  • Programın İlişkili Olduğu Bölüm ve Fakülte  
   
  ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI / HUKUK FAKÜLTESİ
   
        Anabilim Dalı Başkanı      :    Prof. Dr. Şener Akyol
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Tankut Cenkel
   
  • Okutulan Dersler ve İçerikleri
  SATIM HUKUKU           
  İSLAM HUKUKUNDA AKİTLER VE ÇEŞİTLERİ   HAKSIZ REKABET, MARKA VE PATENT DAVALARI ULUSLARARASI TAHKİM  
  İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI            
  KEFALET SÖZLEŞMESİ
  İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
  İCRA İFLAS HUKUKUNDAKİ YENİ GELİŞMELER
  LATİNCE HUKUK METİNLERİNİN ÇEVİRİSİ VE TÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI YORUMU KADINLARIN FİİL EHLİYETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  
  21. YÜZYILIN USUL HUKUKU SORUNLARI      

Özel hukuk ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |