Özel Hukuk Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Hukuk Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • Programın Adı         
              ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
  • Programın Türü         
             DOKTORA    
  •   Programın Yürütücüsü            
              Bilim Dalı Başkanı          : -
              Anabilim Dalı Başkanı   : Prof. Dr. Şener Akyol
   
  • Programın İlişkili Olduğu Bölüm ve Fakülte  
   
  ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI / HUKUK FAKÜLTESİ
   
        Anabilim Dalı Başkanı    :    Prof. Dr. Şener Akyol
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Tankut Cenkel
   
  • Okutulan Dersler ve İçerikleri
  1. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA YENİ GELİŞMELER
  2. İCRA HUKUKU ANALİZLERİ     
  3. İSLAM HUKUKUNDA ŞİRKET TÜRLERİ  
  4. ULUSLARARASI TAHKİM
  5. ÜCRET SİSTEMLERİ
  6. SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN LİSANS SÖZLEŞMELERİ
  7. İCRA İFLAS HUKUKUNDAKİ YENİ GELİŞMELER
  8. LATİNCE HUKUK METİNLERİNİN ÇEVİRİSİ VE TÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI YORUMU 
  9. KADINLARIN FİİL EHLİYETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ   
  10. 21. YÜZYILIN USUL HUKUKU SORUNLARI    
   

Özel hukuk ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |