Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı nda, özellikle lisans programında edinilen bilgilerin üzerine, hukukçuların uygulamada ve meslek yaşamlarında kullanacakları ileri düzeydeki bilgileri eklemlemek amaçlanmaktadır. Ayrıca bu programda lisans öğretimi boyunca okutulmaya fırsat bulunamayan ancak hızla değişen dünyada ortaya çıkan yeni bazı özel hukuk dallarındaki yeni bilgiler de aktarılmaya çalışılmaktadır. Öğrenciler, seçecekleri seminer dersleri ve hazırlayacakları tez çalışmalarıyla, ilgi duydukları alanlarda en üst düzeyde kuramsal bilgiler kazanmakta ve Üniversitemizin yanı sıra, diğer Üniversitelerden de gelen seçkin uzman kadronun deneyimlerinden yararlanmaktadırlar.

  Üniversitemizin özgörevi ya da misyonu insan ve toplum bilimlerinin pek çok alanında bilimde çağdaş düşüncede özgür ilkesi eşliğinde, konularında uzman bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Seçilen dersler sonucu oluşan program, bilimsel niteliği yüksek ve çağdaş bir programdır. Her şeyin hızla değişip yenilendiği dünyamızda yoğun rekabet koşulları, tüketici istekleri, teknolojik yenilikler ve küreselleşme vb. gibi etkiler altında var olmaya çalışan farklı sektörlere hukuk alanında uzmanlaşmış insan gücü sunmak en büyük idealimizdir.

  Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programında yer alan dersleri de şöyle belirtebiliriz:
   
  Güz Yarıyılı:
  · Avrupa Birliği Hukuku
  · Ölüme Bağlı Tasarruflar I
  · Özel Hukukta Kişiye İlişkin Zararın Hesaplanması
  · Kooperatif, Kat Mülkiyeti ve Devre Mülk İlişkileri
  · Hukukta Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  · Milletlerarası Tahkim I
  · İş Hukukunun Güncel Sorunları
  · Hukuk Yargısında İstinaf
  · “Eser" Üzerindeki Hakların İhlalinden Doğan Tazminat Davaları
  Bahar Yarıyılı:
  ·  İş Güvencesi
  · Ölüme Bağlı Tasarruflar II
  · Özel Hukukta Kusur ve Ağırlığının Belirlenmesi
  · Sermaye Piyasası Hukuku
  · Milletlerarası Tahkim II
  · Uluslararası Normlar ve Sendika Özgürlüğü
  · Takip Hukuku Davaları
  · Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi 
   Hukuk Lisansı Olmayanlar için Bilimsel Hazırlık Programı:  
  · Anayasa Hukuku
  · Medeni Hukuku
  · İdare Hukuku
  · Ceza Genel Hukuku
  · Borçlar Genel Hukuku 
  Akademik Kadro:
  Prof. Dr. Ayferi GÖZE
  Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI
  Prof. Dr. Aydın AYBAY
  Prof. Dr. A. Ülkü AZRAK
  Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR*
  Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM
  Prof. Dr. Devrim ULUCAN
  Prof. Dr. Feridun YENİSEY*
  Prof. Dr. Hamdi YILMAZ
  Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN
  Prof. Dr. Ferit Hakan BAYKAL
  Doç. Dr. Ayşe NUHOĞLU*
  Doç. Dr. Korkut KANADOĞLU*
  Doç. Dr. Sibel ÖZEL*
  Doç. Dr. Hamide ZAFER*
  Yrd. Doç. Dr. Emre GÖKYAYLA
  Yrd. Doç. Dr. Taylan Özgür KİRAZ
  Yrd. Doç. Dr. Engin ÜNSAL
  * Görevlendirmeyle gelen öğretim üyeleri
   

Özel Hukuk ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |