Özel Hukuk Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Hukuk Doktora Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü, lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS)'den en az 60 ve Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gereklidir. 4- Doktora programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir doktora programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları
  Üniversitemizde, niteliklerine uygun olduğu ölçüde gerek yabancı dille gerekse Türkçe verilen derslere öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak, Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edecek yetkin hukukçular yetiştirilmesine çalışılmaktadır. Böyle bir hedefi olan hukuk eğitiminde bütünlüğün sağlanması, lisans ve yüksek lisans programlarının, aynı esaslar çerçevesinde düzenlenen doktora programı ile tamamlanmasına bağlıdır. Bu programlarda belirli ve özel konularda derinlemesine bir inceleme yapma ve bu alanda uzmanlaşma hedeflenmektedir. Böylelikle  doktora çalışmalarının, ulusal ve uluslararası nitelik taşıyan bir akademik ortamda gerçekleştirebilmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin ulusal ve uluslararası güncel hukuk konularını inceleyeceği doktora dersleri Türk ve yabancı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bağlantılı olduğumuz yabancı üniversitelerde araştırma yapma ve doktora programlarına katılma olanakları geliştirilmektedir. Türk hukukunun uluslararası alanda tanıtımı için doktora tezlerinin Türkçe yanında yabancı dilde de yazılması özendirilerek, bağlantılı olduğumuz yabancı üniversitelerin işbirliğiyle yurtdışında yayınlanmalarına çalışılmaktadır.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Yalçın ÇAKALIR

  Program Koordinatörü
  Doç.Dr.İlhan YILMAZ
  .
  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr. Atilla ALTOP
  Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
  Prof.Dr. Nami BARLAS
  Prof.Dr.Oğuz İMREGÜN
  Prof.Dr. Samim ÜNAN
  Prof.Dr.Yalçın ÇAKALIR
  Prof.Dr.Ziya AKINCI
  Prof.Dr.Ercüment ERDEM
  Prof.Dr.Hamdi YASAMAN
  Doç.Dr. Hatice KOCASAKAL
  Doç.Dr.Murat ENGİN
  Doç.Dr.İlhan YILMAZ

  Ders Adı                                                           Kredi      Seçmeli/Zorunlu          Dönem

  Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu                2+0               Zorunlu               Senelik

  Les Contrats Internationaux                          2+0               Zorunlu               1.Dönem

  Yeni Tip Sözleşmeler                                      2+0               Zorunlu              1.Dönem
      
  Uluslar Arası Marka Hukuku
                            2+0               Zorunlu              1.Dönem
      
  Milletlerarası İnşaat Hukuku ve Tahkim       
  2+0               Seçmeli              1.Dönem

  Bireysel Emeklilik Hukuku I                            2+0               Seçmeli              1.Dönem

  ICSID Tahkimi ve Pararlel Prosüdürler          2+0              Seçmeli               1.Dönem
     
  Seminer  
                                                            0+0               Zorunlu              2.Dönem

  Kesin Hüküm                                                    3+0               Zorunlu              2.Dönem

  Le droit du commerce international
                 3+0               Zorunlu              2. Dönem

  Zarar Kavramı ve Zararın Tazmini İlkeleri     3+0               Zorunlu              2. Dönem

  Bireysel Emeklilik Hukuku II                           2+0               Seçmeli              2. Dönem

  İş İlişkisinde Kişilik Haklarının Korunması     2+0               Seçmeli              2. Dönem

  Yeni Milletlerarası Özel Hukuk ve
  Usul Hukuku Hakkında Kanunun
  Değerlendirilmesi  
                                            2+0               Seçmeli              2. Dönem

Özel hukuk ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |