Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Avcılar Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Avcılar - İstanbul

 • Program tanımları
  Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı

  Programın Amacı


  Programın amacı, muhasebe ve Denetim alanındaki yöntem, teknik ve standartlara vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.

  Programın Süresi ve Yeri

  Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her dersin kredi değeri 3 saattir.

  Program, İstanbul Üniversitesi nin Avcılar Kampüsü nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü nde hafta içi 19:00 - 22:00 saatleri arasında yapılır.

  Programa Kabul


  Adayların programa kabulü için Lisans diplomasına sahip ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı  (ALES) girmiş olmaları gerekir. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri, Enstitü tarafından yapılan giriş sınavları sonucu gerçekleştirilir.

  Öğretim Yöntemleri

  Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, bir arada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra, başta örnek olay (vak a) tartışması olmak üzere, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

  Öğretim Kadrosu

  Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.

      * Prof.Dr. Fahir BİLGİNOĞLI
      * Prof.Dr. Cengiz ERDAMAR
      * Prof.Dr. İhsan ERSAN
      * Prof.Dr. Orhan GÖKER
      * Prof.Dr. Ersin GÜREDİN
      * Prof.Dr. Recep PEKDEMİR
      * Prof.Dr. Belkıs SEVAL
      * Prof.Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ
      * Prof.Dr. Sema ÜLKER AYYILDIZ
      * Prof.Dr. Göksel YÜCEL
      * Doç.Dr. Lerzan AKÜN
      * Doç.Dr. Murat KIYILAR
      * Doç.Dr. Ahmet KÖSE
      * Doç.Dr. Vedat SARIKOVANLIK
      * Doç.Dr. Yakup SELVİ
      * Doç.Dr. Fatih YILMAZ
      * Yard.Doç.Dr. Tülin ATAKAN
      * Yard.Doç.Dr. Nazlı KEPÇE
      * Yard.Doç.Dr. Kerem SARIOĞLU

  Zaman zaman iş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferans vermek üzere davet edilir.

  Diploma

  Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan  Yüksek Lisans  diploması verilir.

  Sözkonusu diploma Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak isteyenlere (staj süresini kısaltmak gibi) önemli birtakım avantajlar sağlamaktadır.

  Programda Yer Alan Dersler

  1. Yarıyıl
  İleri Finansal Muhasebe
  Maliyet Muhasebesi
  Türk Vergi Mevzuatı
  Finans Yönetimi

  2. Yarıyıl
  Uluslararası Finansal Raporlama
  Yönetim Muhasebesi
  Denetim Kavram ve Teknikleri
  Para ve Sermaye Piyasaları

  3. Yarıyıl
  İleri Denetim Uygulamaları
  Kurumsal Yönetim
  Proje

Muhasebe ve denetim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |