Home > Yüksek Lisans Programları > Mütercim Tercümanlık > Çankaya > İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı


  DERS İÇERİKLERİ


  IMT 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  IMT 603 Metin Dilbilim ve Çeviri
  Bu dersin amacı metin dilbilimin gelişmesini, söz eylem ve çevirisini, sözlük kullanımını, içerik ve sözce çözümlemesini öğrenip değişik metin türlerinde kullanılan dil işlevlerinin tanımını yapıp, dil ve dil kullanımının ayrıntılı bir incelemesini yapmaktır.

  IMT 604 Simultane Çeviri
  Bu derste öğrenci, uluslararası ilişkiler, politika, ekonomi, finans ve bankacılık üzerine konferans ortamında sunulan yapısal olarak karmaşık ve en az 10 dakika uzunluktaki metinleri eşzamanlı olarak çevirme yöntemlerini öğrenip yoğun bir şekilde pratik yaparak bu dalda uzmanlaşır.

  IMT 605 Ardıl Çeviri
  Bu derste öğrenci genelde ekonomi ve uluslararası ilişkiler konularında hazırlanmış yapısal olarak karmaşık ve en az 10 dakika uzunluktaki konuşmaları, önce not tutma yöntemlerini öğrenerek, Türkçe ve İngilizceye sözlü aktarma becerisini kazanır.

  IMT 606 Uluslararası İlişkiler Metinleri Çevirisi
  Bu derste öğrenci uluslararası kuruluşlar ve ilişkiler konularında kurum ve kavram bazında araştırma yaparak ilgili yazışmaları metinlerde geçen mesleki kavram, kurum ve mesleki ifadeleri ana dil ve erek dilde doğru bir şekilde ifade ederek çevirmeyi öğrenir.

  IMT 607 Tıp Metinleri Çevirisi
  Bu dersin amacı Türkçe İngilizce dil çiftiyle çalışarak tıp alanında yazılmış karmaşık dil yapısı ve geniş bir terminoloji içeren ileri düzeydeki metinleri inceleyip en sağlıklı ve süratli bir şekilde çevirme becerisini kazandırmaktır.

  IMT 608 Çeviri Kuramları
  Bu derste öğrenci, tarih içinde çeviri bilim kuramının gelişmesini, dil kavramları ile olan bağlantısını, çeviribilimdeki farklı yaklaşımları ve doğurduğu sorunları öğrenir.

  IMT 609 Hukuk Metinleri Çevirisi
  Bu dersin amacı Türkçe İngilizce dil çiftiyle çalışarak hukuk konularında yazılmış karmaşık dil yapısı ve geniş bir terminoloji içeren ileri düzeydeki metinleri inceleyip en sağlıklı ve süratli bir şekilde çevirme becerisini kazandırmaktır.

  IMT 610 Çeviri Eleştirisi
  Bu derste çeviri eleştirisindeki farklı kuramlar ele alınır ve öğrenci Türkçeİngilizce paralel metinler üzerinde çalışarak değişik dönemlere ait edebi ve edebiyat dışı özgün metinleri ve çevirilerini sözcük dağarcığı, cümle yapıları, anlambilim, içerik, biçem açısından inceler ve eleştirisini yaparak estetik beğeni düzeyini geliştirir.

  IMT 611 Biçem Bilim ve Çeviri
  Bu dersin amacı öğrenciye değişik metin türlerinin biçem belirleyicilerini, işlevsel biçem, İngilizce ve Türkçe'de değişik dönemlere ait edebi, edebiyat dışı metinlerde dilbilimsel yapı ve şekil çözümlemelerini öğretmektir.

  IMT 612 Ekonomi, Finans, Bankacılık Metinleri Çevirisi
  Bu derste öğrenci, ekonomi/finans/bankacılık konusunda Türkçe ve İngilizce uzun ve yapısal olarak karmaşık metinleri kurum ve kavram bazında araştırma yaparak, metinlerde geçen mesleki kavram, kurum ve mesleki ifadeleri anadil ve erek dilde doğru olarak ifade ederek çevirmeyi öğrenir.

  IMT 613 Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi
  Bu dersin amacı Türkçe İngilizce dil çiftiyle çalışarak bilimsel ve teknik konularda yazılmış karmaşık dil yapısı ve geniş bir terminoloji içeren ileri düzeydeki metinleri inceleyip en sağlıklı ve süratli bir şekilde çevirme becerisini kazandırmaktır.

  IMT 614 Basın Dili ve Çevirisi
  Bu derste öğrenci, Türkçe ve İngilizce gazeteler üzerinde çalışarak basın ve haber diline ait özel deyimleri, başlıkların ve resim altı dilinin yapısal özelliklerini öğrenerek erek dile çevirir.

  IMT 615 Seminer
  Bu derste öğrenciler öğretim elemanı danışmanlığında seçilmiş bir konu çerçevesinde indeks, bilgisayar, katalog gibi değişik bilgi erişim kaynaklarından belirli tarihler içinde basılmış ilgili yayınları tararlar ve iki üç satırlık özeti ile birlikte kaynakça yazım kurallarını gözeterek dönem ödevi olarak sunarlar. Ayrıca öğretim elemanınca belirlenecek çeviri ile ilgili yerli yabancı makaleleri okuyarak sınıfta tartışırlar.

  IMT 617 Öykü-Roman Ve Düzyazı Çevirisi
  Bu dersin amacı başlangıcından 21. yüzyıla kadar Türk, İngiliz ve Amerikan roman ve öykü yazarlarının ve dönemlerinin özellikleri ile dil, tema ve biçem açısından incelemek ve çevirme

  IMT 618 Popüler Yazın Çeviri
  Bu derste öğrencilerin ülkemizdeki çeviri  ağırlıklı yayıncılığının oldukça büyük bir bölümünü oluşturan popüler yazın ürünlerinin çevirilerine yönelik çalışma yapmaları,  roman, öykü, anı, özyaşam öyküsü, gezi notları, polisiye, bilim-kurgu, korku, söyleşi ve çocuk edebiyatından seçilerek işlenecek metinlerin özelliklerini kavrayarak bu metinlerin anlamsal yapıları ve biçimlerini koruyarak çevirme yetisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır

  IMT 619  Şiir- Tiyatro Çevirisi
  Bu dersin amacı başlangıcından 21. yüzyıla kadar Türk, İngiliz ve Amerikan tiyatro yazarlarının, şairlerinin ve  dönemlerinin özellikleri ile dil, tema ve biçem açısından incelemek ve çevirmektir.

Mütercim Tercümanlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |