Basın ve Yayın Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Basın ve Yayın Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları

  Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl, Akademik Kapalı Devre Televizyon ile Eğitim Enstitüsü adını alan okul, ilk öğrencilerini 1977-78 eğitim yılında kabul etmiştir. Önceleri sadece sinema ve televizyon alanlarında eğitim verdiği için adı Sinema ve Televizyon Yüksekokulu olarak değiştirilen okul, 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde Televizyonla Eğitim ve Öğretim Fakültesi olmuştur. Bir yıl sonra da ilk kez iletişim sözcüğü bir bilim kuruluşunun adına girmiş ve okul İletişim Bilimleri Fakültesi olarak sinema ve televizyon konusunda eğitim vermeye başlamıştır.

  İletişim Bilimleri Fakültesine 1982 yılında Sinema-Televizyon dışında İletişim Sanatları, Basım ve Yayımcılık, Eğitim İletişimi ve Planlaması gibi farklı bölümler eklenmiştir. Yeni yapılanma içinde Açıköğretim Fakültesine bağlanmıştır. 1991 yılında, ''İletişim Bilimleri Yüksekokulu'' olarak Anadolu Üniversitesi çatısı altında yeni bir kimlik kazanırken, 1992 yılında bu kez ''İletişim Bilimleri Fakültesi'' olarak yeni statüsüne kavuşmuştur. 2001-2002 öğretim yılında yeniden yapılanma ile İletişim Sanatları Bölümünün adı Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık Bölümünün adı Basın ve Yayın olarak değiştirilmiş, 2002-2003 öğretim yılında da Eğitim İletişimi ve Planlaması bölümü kaldırılmış İletişim Bölümü eğitim hayatına başlamıştır.

  AMAÇ

  Basın ve Yayın Bölümü, basın sektörünün gereksindiği mesleki bilgi ve becerileri, haberciliğin toplumsal boyutunu da kapsayacak biçimde araştırmak ve öğretmek amacıyla 1983 yılında öğretime başlamıştır. Bölümün iletişim ve genel kültür dışındaki vurgu alanları; fotoğrafçılık, bilgisayarla tasarım, radyoculuk, gazetecilik ve televizyon haberciliğidir.

  Bu bölüm, belirtilen alanlarda, bir gazetede yer alan haber öğelerinin toplanması, yazımı, tasarımı ve basımına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve haber içeriğinin uygun bir biçimde kodlanarak yorumlanmasını öğretmektedir. Ayrıca toplumsal bir kurum olarak basının ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarına ilişkin bilgileri vermektedir.

  Öğrenciler, fakültenin kendilerine sağladığı gelişmiş bilgisayar laboratuarlarından, fotoğraf, TV ve radyo stüdyolarından faydalanmakta, ayrıca bir uygulama gazetesi çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra yine uygulamalı radyo programcılığı ve yayıncılığı dersleri alarak edindikleri teorik bilgileri uygulama şansına sahip olmaktadır. Medyada çalışan ve alanında uzman olan kişilerin katılımı ile sürdürülen derslerde, öğrenciler, bu kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanma imkanı da bulabilmektedir.

  Bölümden mezun olan öğrenciler, haber ajanslarında, ulusal ve yerel gazetelerde, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarında; kısacası basın yayın ile ilgili her alanda çalışabilirler. Öğrenciler muhabirlik, haber fotoğrafçılığı, editörlük, radyo yayıncılığı, TV haber programcılığı ve görsel yönetmenlik gibi görevleri başarıyla üstlenebilecek bilgi ve beceriye sahip olarak mezun olmaktadırlar.

  Gazetecilik Bölümü, Anadolu Üniversitesinin Merkez Kampüsü olan Yunus Emre kampusünde, İletişim Bilimleri Fakültesi binasında yer almaktadır.

  Bölümde 2 profesör, 4 Doçent, 11 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, ve 7 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır. Bunlar dışında fakülte dışından öğretim elemanları da dersler vermektedir.

  Bölüm ile ilgili kararlar bölüm elemanlarının hepsinin katıldığı toplantılarda verilmektedir. Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcısı tarafından temsil edilmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli etkenlik ve programlarda bölüm elemanları Koordinatör olarak görev almaktadırlar.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

  Öğretim Elemanları ve öğrenciler çeşitli araştırmalarda görev almaktadırlar. Akademik personel çeşitli araştırma metodları ve istatistik teknikleri konusunda bilgilidir.

  Öğrencilerden mezun olmadan önce araştırma yöntemleri ile ilgili dersleri başarı ile tamamlamaları ve mezuniyet aşamasında aldıkları bilgiler yardımıyla teorik ve uygulamalı kısımlardan oluşan bir çalışma yapmaları beklenmektedir.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

  Basın ve Yayın Bölümü üniversiteler arası işbirliği çerçevesinde yapılan çalışmalar ve ortak projelerde yer almaktadır.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuvarı
  İletişim Bilimler iFakültesi binasında biri PC diğeri Mac olmak üzere iki tane bilgisayar laboratuvarı vardır. Tüm fakültenin öğrencileri bu bilgisayarlardan yararlanabilmektedirler. Bu laboratuvarlar aynı zamanda bilgisayarla ilgili derlerde de kullanılmaktadır. Ders saatler idışında öğrenciler kendi işleri için kullanabilmektedirler. Her iki laboratuvarlardaki tüm bilgisayarların internet bağlantısı ve çalışmalar için gerekli olabilecek software yazılımları vardır. Üniversite her kullanıcı için ücretsiz e-posta adresi vermektedir.

  Kütüphane

  Anadolu Üniversitesi bünyesinde tüm fakültelerin kullanımına açık, özellikle iletişim alanında zengin bir koleksiyona sahip merkez kütüphane vardır. Kütüphanede temel başvuru kaynaklarına ve süreli yayınlara mümkündür. Kütüphane bünyesinde zengin bir görsel ve işitsel materyal arşivi bulunmaktadır.

  Okuma ve İzleme Salonu

  Öğrenciler burada günlük gazete ve süreli yayınları okuyabilmekte, aynı zamanda zengin görsel arşivden yararlanabilmektedirler.

  Gazete Odası

  Öğrencilerin kendi hazırladıkları öğrenci gazetesi ile ilgili çalışmalarını yapabilecekleri, sayfa tasarımı yapabilecekleri donanıma sahip bilgisayarların olduğu gazete odası fakülte binasında bulunmaktadır.

  Fotoğraf Stüdyosu

  Öğrencilerin kullanımına açık 46m² alana sahip 2 S/B karanlık oda

  14 Agrandizör ( 3 tanesi Multigrade)

  30 SLR 35mm Kamera ( Pentax K1000)

  10 SLR 35mm Kamera ( Minolta X370s)

  35 mm SLR Kamera için 50 adet Çeşitli Lens ( 28mm - 300mm arası )

  2 Orta Format Kamera (Mamiya RB67)

  Mamiya RB67 için 4 adet Lens ( 50mm- 145mm)

  Stüdyo Fotoğrafları için 3 adet 600 Watt Aydınlatma Ünitesi

  Aydınlatma Üniteler için çeşitli aksesuarlar

  Radyo Stüdyosu

  Öğrencilerin ders kapsamında veya kendilerinin gerçekleştirecekleri projeler için kullanabilecekleri tam donanımlı radyo stüdyosu.

  Diğer

  İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde teknik olanakları iyi durumda olan bir öğrenci televizyon stüdyosu, stüdyo kameraları, aktüel kameralar, kurgu odaları ve haber toplama amaçlı kullanılmak üzere profesyonel ses kayır sistemleri bulunmaktadır. Bu olanaklardan fakültede öğrenim gören tüm öğrenciler faydalanabilmektedir.


  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl
  BYN602     Türkiye'nin Kültürel Yapısı    

  Seçmeli Dersler
  BYN612     İletişim Ötesi İletişim    
  BYN615     Haber Yapısı Çözümlemeleri    
  BYN619     Medya, Siyaset ve Demokrasi    
  İLT616     İletişim Felsefesi    
  RHİ613     Araştırma Projesi I
   
  2. Yarıyıl
  Seçmeli Dersler
  BYN517     Yeni Toplumsal Hareketler ve Medya    
  BYN604     Medya ve Siyaset    
  BYN609     Eleştirel Medya Çalışmaları
  BYN616     Yerel Medya Araştırmaları
  BYN618     Basın Bilgi Toplumu ve Kültürel İletişim
  BYN620     İletişim ve Bilgi Teknolojileri
  RHİ614     Araştırma Projesi II
   
  3. Yarıyıl  
  BYN890     Tez
  BYN891     Tez    
  BYN892     Tez    

  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı    
   
  4. Yarıyıl
  BYN890     Tez
  BYN891     Tez
  BYN892     Tez

  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı

Medya ve i̇letişim çalışmaları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |