Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • Programın Adı
              MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
   
  • Programın Türü         
         YÜKSEK LİSANS
   
  • Programın Yürütücüsü
              Bilim Dalı Başkanı          : -
              Anabilim Dalı Başkanı   : Prof.Dr. Esra Ekmekçioğlu
   
  • Programın İlişkili Olduğu Bölüm ve Fakülte  
   
  MALİ HUKUK ANABİLİM DALI / HUKUK FAKÜLTESİ
   
        Anabilim Dalı Başkanı    : Prof.Dr. Esra Ekmekçioğlu
        Fakülte Dekanı                  :    Prof. Dr. Tankut Centel
   
  • Okutulan Dersler ve İçerikleri
  1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZMA TEKNİKLERİ  
  2. KURUMLAR VERGİSİNDE DAR YÜKÜMLÜLÜK
  3. SEMİNER
  4. ÖDEME   GÜCÜNE   GÖRE   VERGİLEME
  5. GÜMRÜK   KAÇAKÇILIĞI
  6. VERGİ   YARGISI
  7. BANKALAR   KANUNU'NUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  8. VERGİ   HUKUKUNA    İLİŞKİN   SUÇLAR
  9. BANKACILIK   İLE    İLGİLİ    SUÇLAR
  10. VERGİ    HUKUKUNDA   BORÇ   VE   ALACAĞIN   FER'İLERİ
  11. AVRUPA   BİRLİĞİ   VE   TÜRK VERGİ    SİSTEMİ
  12.   GELİR VERGİSİ       
  13.BİLİMSEL   ARAŞTIRMA   VE   YAZMA   TEKNİKLERİ
  14. KAMU ALACAKLARINI    KORUMA   TEDBİRLERİ
  15.KATMA DEĞER VERGİSİ
  16.TÜRK CEZA KANUNU'NUN EKONOMİK SUÇLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  17. VERGİ USUL KANUNU'NA AYKIRI EYLEMLERİN MALİ VE CEZA-İ MÜEYYİDELERİ    
  18. VERGİ   REKABETİ   
  19. KURUMLAR VERGİSİNDE DAR YÜKÜMLÜLÜK
  20. KÜRESELLEŞME VE VERGİLENDİRMEDE YENİ EĞİLİMLER  
   

Hukuk (türler) ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |