Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı (Maliye Anabilim Dalı)

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı (Maliye Anabilim Dalı) - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   MALİ HUKUK BİLİM DALI / MALİYE ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ateş OKTAR
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Figen ALTUĞ
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKÜLTE VE BÖLÜM
   MALİYE BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Figen ALTUĞ
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin AKKAYA
             
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       KAMU MALİYESİ      
        ( Prof. Dr.   Yenal ÖNCEL )
   
  Ders İçeriği:
  v      Kamu ekonomisi-piyasa ekonomisi, kamu kesimi-özel kesim ölçekleri
  v      Kamu kesiminin kaynak dağılımına, gelir dağılımına, üretim kapasitesine etkileri
  v      Kamu maliyesi araçları ve fiyatlar genel düzeyinin karşılıklı etkileşimleri
  v      Gelir, tüketim ve servet üzerinden alınan vergilerin ekonomik analizi
  v      Ekonomik birlikler ve dış ticaret vergileri
   
   
  2.       VERGİ HUKUKU
        ( Prof.Dr. Şerafettin AKSOY)
   
  Ders İçeriği:
  v      V ergi hukukunun anlamı, konusu ve hukuk sistemi içindeki yeri ve özerkliği, diğer hukuk dalları ile ilişkisi
  v      Vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının zaman ve yer bakımından uygulanması, yorumu
  v      Vergi hukukuna ilişkin bazı temel kavram ve kurumlar incelendikten sonra vergi alacağının ortadan kalkması
  v      Vergi hukukunda süreler, vergi suç ve cezaları
   
     
    3.       ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU
         (Doç.Dr. Elif SONSUZOĞLU)
   
  Ders İçeriği:
  v        Uluslararası vergi hukukunun temel sorunları
  v        Uluslararası vergi alanında çifte vergilendirmeye ve vergi ahenkleştirmesine ilişkin sorunlar
   
   
  4.       VERGİ YARGISI       
         ( Prof. Dr. Şerafettin AKSOY)
   
              Ders İçeriği:
  v        Vergi yargısının umumi yargı sistemi içindeki yeri, bağımsızlığı, çeşitli batı ülkelerinin vergi sistemleri
  v      Türk vergi yargısının tarihçesi ve işleyişi
  v      Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenme usulleri ve vergi yargı usulleri
   
   
  5.       TÜRK VERGİ SİSTEMİ  
        (Prof.Dr. Yenal ÖNCEL )
   
  Ders İçeriği:
  v      Türk Vergi Sisteminin Sayısal Analizi
  v      Kaynakları Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi
  v      Vergi Sisteminde Mükellefiyet Ve Sorumluluklar, Gelir, Kurumlar Ve Katma Değer Vergilerinin Yapısal, Hukuki Ve Karşılaştırmalı Analizi
  v      Mal Ve Hizmetlerden Alınan Diğer Vergiler İle Yararlanma Vergileri
  v      Servet Ve Servet Transferinden Alınan Vergiler
  v      Gümrük Vergisinin Yapısal Ve Hukuki Analizi
  v      Sermaye Piyasası Ve Vergiler
  v      Etkileri Açısından Türk Vergi Sistemi
   
  6.       VERGİ CEZA HUKUKU VE KARAPARANIN AKLANMA SUÇU
        (Prof.Dr.Süheyl DONAY)
   
  Ders İçeriği:
  v      Vergi Ceza Hukuku konusunda Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan kavram ve kurumlar ile vergi cezalarının genel sistematiğinin incelenmesi
  v      Karapara Kavramı, Karaparanın Aklanması Suçu ve Bununla Mücadele Yolları Gibi Konularda Yapılmış Olan Yasal Düzenlemer
   
   
  7.       BÜTÇE HUKUKU
        (Prof.Dr. Şerafettin AKSOY )
   
  Ders İçeriği:
  v      Bütçe hakkının tarihi gelişimi
  v      Bütçe ve bütçeleme sistemlerinin gelişimi
  v      Bütçenin fonksiyonları ve ilkeleri
  v      Bütçenin aşamaları ve bütçe politikasının analizi          
       
   
              8.   VERGİ USUL HUKUKU
                    (Prof. Dr. S. Ateş OKTAR)
   
  Ders İçeriği:
  v      Vergi usul hukuku ve kamu alacaklarının tahsil usulü hukukunun kavram, kurum ve ilkeleri
  v      Vergi mükellefiyeti ve vergi sorumluluğu; yorum türleri ve yöntemleri
  v      Vergi usul hukukunda idari işlemler, zamanaşımı, terkin, mükellefin ödevleri; değerleme, amortisman ve yeniden değerleme

             9.      SEMİNER
                     (Prof. Dr. S. Ateş OKTAR)
   
  • PROGRAMIN AMACI
   
  Bu programın amacı, öğrenciye, vergi hukukunun anlamı, konusu ve hukuk sistemi içindeki yeri ve özerkliğini, diğer hukuk dalları ile ilişkisini; vergi hukukunda süreler, vergi suç ve cezalarını, kamu kesiminin kaynak dağılımına, gelir dağılımına, üretim kapasitesine etkilerini; kamu maliyesi araçları ve fiyatlar genel düzeyinin karşılıklı etkileşimlerini; uluslararası vergi alanında çifte vergilendirmeye ve vergi ahenkleştirmesine ilişkin sorunları; Türk vergi yargısının tarihçesi ve işleyişini; vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenme usulleri ve vergi yargı usullerini;   Türk vergi sisteminin analizini; Vergi Ceza Hukuku konusunda Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan kavram ve kurumları, karapara kavramını, karaparanın aklanması suçunu; bütçenin aşamaları ve bütçe politikasını;   vergi usul hukuku ve kamu alacaklarının tahsil usulü ile ilgili ilkeleri anlatmak, bu konularda araştırma yaptırmak ve uzmanlaştırmaktır
            

Hukuk (türler) ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |