Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı (Maliye Anabilim Dalı) - Fatih - İstanbul - İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü - I1144

Home>Yüksek Lisans Programları>Hukuk (Türler)>Fatih>Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı (Maliye Anabilim Dalı) - Fatih - İstanbul
 
Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı (Maliye Anabilim Dalı)
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı (Maliye Anabilim Dalı) - Fatih - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Hukuk (Türler) Yüksek Lisans Programları:
Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı (Maliye Anabilim Dalı) - Fatih - İstanbul Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı (Maliye Anabilim Dalı) - Fatih - İstanbul
Program Tanımları:
 • PROGRAMIN ADI
  MALİ HUKUK BİLİM DALI / MALİYE ANABİLİM DALI
 • PROGRAMIN TÜRÜ
  YÜKSEK LİSANS 
 • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
  Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ateş OKTAR
  Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Figen ALTUĞ
 • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKÜLTE VE BÖLÜM
  MALİYE BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

  Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Figen ALTUĞ
  Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin AKKAYA
           
 • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
 
1.       KAMU MALİYESİ      
      ( Prof. Dr.   Yenal ÖNCEL )
 
Ders İçeriği:
v      Kamu ekonomisi-piyasa ekonomisi, kamu kesimi-özel kesim ölçekleri
v      Kamu kesiminin kaynak dağılımına, gelir dağılımına, üretim kapasitesine etkileri
v      Kamu maliyesi araçları ve fiyatlar genel düzeyinin karşılıklı etkileşimleri
v      Gelir, tüketim ve servet üzerinden alınan vergilerin ekonomik analizi
v      Ekonomik birlikler ve dış ticaret vergileri
 
 
2.       VERGİ HUKUKU
      ( Prof.Dr. Şerafettin AKSOY)
 
Ders İçeriği:
v      V ergi hukukunun anlamı, konusu ve hukuk sistemi içindeki yeri ve özerkliği, diğer hukuk dalları ile ilişkisi
v      Vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının zaman ve yer bakımından uygulanması, yorumu
v      Vergi hukukuna ilişkin bazı temel kavram ve kurumlar incelendikten sonra vergi alacağının ortadan kalkması
v      Vergi hukukunda süreler, vergi suç ve cezaları
 
   
  3.       ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU
       (Doç.Dr. Elif SONSUZOĞLU)
 
Ders İçeriği:
v        Uluslararası vergi hukukunun temel sorunları
v        Uluslararası vergi alanında çifte vergilendirmeye ve vergi ahenkleştirmesine ilişkin sorunlar
 
 
4.       VERGİ YARGISI       
       ( Prof. Dr. Şerafettin AKSOY)
 
            Ders İçeriği:
v        Vergi yargısının umumi yargı sistemi içindeki yeri, bağımsızlığı, çeşitli batı ülkelerinin vergi sistemleri
v      Türk vergi yargısının tarihçesi ve işleyişi
v      Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenme usulleri ve vergi yargı usulleri
 
 
5.       TÜRK VERGİ SİSTEMİ  
      (Prof.Dr. Yenal ÖNCEL )
 
Ders İçeriği:
v      Türk Vergi Sisteminin Sayısal Analizi
v      Kaynakları Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi
v      Vergi Sisteminde Mükellefiyet Ve Sorumluluklar, Gelir, Kurumlar Ve Katma Değer Vergilerinin Yapısal, Hukuki Ve Karşılaştırmalı Analizi
v      Mal Ve Hizmetlerden Alınan Diğer Vergiler İle Yararlanma Vergileri
v      Servet Ve Servet Transferinden Alınan Vergiler
v      Gümrük Vergisinin Yapısal Ve Hukuki Analizi
v      Sermaye Piyasası Ve Vergiler
v      Etkileri Açısından Türk Vergi Sistemi
 
6.       VERGİ CEZA HUKUKU VE KARAPARANIN AKLANMA SUÇU
      (Prof.Dr.Süheyl DONAY)
 
Ders İçeriği:
v      Vergi Ceza Hukuku konusunda Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan kavram ve kurumlar ile vergi cezalarının genel sistematiğinin incelenmesi
v      Karapara Kavramı, Karaparanın Aklanması Suçu ve Bununla Mücadele Yolları Gibi Konularda Yapılmış Olan Yasal Düzenlemer
 
 
7.       BÜTÇE HUKUKU
      (Prof.Dr. Şerafettin AKSOY )
 
Ders İçeriği:
v      Bütçe hakkının tarihi gelişimi
v      Bütçe ve bütçeleme sistemlerinin gelişimi
v      Bütçenin fonksiyonları ve ilkeleri
v      Bütçenin aşamaları ve bütçe politikasının analizi          
     
 
            8.   VERGİ USUL HUKUKU
                  (Prof. Dr. S. Ateş OKTAR)
 
Ders İçeriği:
v      Vergi usul hukuku ve kamu alacaklarının tahsil usulü hukukunun kavram, kurum ve ilkeleri
v      Vergi mükellefiyeti ve vergi sorumluluğu; yorum türleri ve yöntemleri
v      Vergi usul hukukunda idari işlemler, zamanaşımı, terkin, mükellefin ödevleri; değerleme, amortisman ve yeniden değerleme

           9.      SEMİNER
                   (Prof. Dr. S. Ateş OKTAR)
 
 • PROGRAMIN AMACI
 
Bu programın amacı, öğrenciye, vergi hukukunun anlamı, konusu ve hukuk sistemi içindeki yeri ve özerkliğini, diğer hukuk dalları ile ilişkisini; vergi hukukunda süreler, vergi suç ve cezalarını, kamu kesiminin kaynak dağılımına, gelir dağılımına, üretim kapasitesine etkilerini; kamu maliyesi araçları ve fiyatlar genel düzeyinin karşılıklı etkileşimlerini; uluslararası vergi alanında çifte vergilendirmeye ve vergi ahenkleştirmesine ilişkin sorunları; Türk vergi yargısının tarihçesi ve işleyişini; vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenme usulleri ve vergi yargı usullerini;   Türk vergi sisteminin analizini; Vergi Ceza Hukuku konusunda Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan kavram ve kurumları, karapara kavramını, karaparanın aklanması suçunu; bütçenin aşamaları ve bütçe politikasını;   vergi usul hukuku ve kamu alacaklarının tahsil usulü ile ilgili ilkeleri anlatmak, bu konularda araştırma yaptırmak ve uzmanlaştırmaktır
          
Hukuk (Türler) ile ilgili diğer programlar: