Mali Hukuk Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mali Hukuk Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • Programın Adı
         MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
   
  • Programın Türü         
        DOKTORA
   
  • Programın Yürütücüsü
              Bilim Dalı Başkanı          : -
              Anabilim Dalı Başkanı   : Prof. Dr. Esra Ekmekçioğlu
   
  • Programın İlişkili Olduğu Bölüm ve Fakülte  
   
  MALİ HUKUK ANABİLİM DALI / HUKUK FAKÜLTESİ
   
        Anabilim Dalı Başkanı      :    Prof. Dr. Esra Ekmekçioğlu
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Tankut Cenkel
   
  • Okutulan Dersler ve İçerikleri
   1. SEMİNER
   1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZMA TEKNİKLERİ
                 3.   KURUMLAR VERGİSİNDE DAR YÜKÜMLÜLÜK  
   1. ÖDEME   GÜCÜNE   GÖRE VERGİLEME
   1. GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI
   1. VERGİ   YARGISI
   1. BANKALAR   KANUNU'NUN DEĞERLENDİRİLMESİ
   1. VERGİ   HUKUKUNA   İLİŞKİN   SUÇLAR
   1. BANKACILIK   İLE    İLGİLİ    SUÇLAR
   1. VERGİ    HUKUKUNDA   BORÇ. VE   ALACAĞIN   FER'İLERİ     
   1. AVRUPA   BİRLİĞİ   VE   TÜRK VERGİ    SİSTEMİ
   1. KAMU ALACAKLARINI KORUMA TEDBİRLERİ
   1. KATMA DEĞER VERGİSİ
   1. BANKACILIK KANUNU'NA AYKIRI EYLEMLER
   1. TÜRK CEZA KANUNU'NUN EKONOMİK SUÇLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   1. VERGİ USUL KANUNU'NA AYKIRI EYLEMLERİN CEZA-İ MÜEYYİDELERİ
   1. VERGİ REKABETİ
   1. KURUMLAR VERGİSİNDE   DAR YÜKÜMLÜLÜK    
   1. KÜRESELLEŞME   VE VERGİLENDİRMEDE   YENİ   EĞİLİMLER     
   

Hukuk (türler) ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |