Información

Tarihçe

Çankaya Üniversitesi, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna eklenen 9.7.1997 Tarih ve 4282 Sayılı Kanunla, 4 fakülte, 2 enstitü, 1 meslek yüksekokulu ve 3 araştırma uygulama merkezi ile 1997-1998 öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. Eğitim dili, Hukuk Fakültesi dışında, İngilizce'dir. Öğrencilerden yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar 1 yıl süre ile İngilizce Hazırlık Okulu'na devam ederler.Vizyonu
  Çankaya Üniversitesinin Vizyonu,  
 • Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim ve uluslararası yabancı dilde eğitim sağlayan;
 • Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten;
 • Topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan;
 • Bilgi Toplumunun oluşmasında Türkiyemizde öncülük eden;
 • Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan;
  Vatanını, Milletini ve tüm insanları seven bireyler yetiştiren;
 • Toplumun her kesiminde saygı duyulan,
  bir Üniversite olmaktır.     Çankaya Üniversitesinin Misyonu,  
 • Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış; araştırma ve analitik düşünme
  yeteneği gelişmiş; disiplinlerarası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisine sahip;
  yenilikçi ve yaratıcı; Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş; çalışma hayatında üretken
  ve başarılı, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren bir eğitim vermek.
 • İyi yönetişim ilkelerini yönetimde hayata geçirmek;
 • Eğitim ve öğretimde üst düzey kaliteyi korumak ve geliştirmek;
 • Dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak;
 • Bilgi üretmeyi, iletmeyi, yaymayı ve kullanmayı iyi bilen gençler yetiştirmek;
 • Dünyanın seçkin üniversiteleri ile işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı
  değişimini gerçekleştirmektir.
    Çankaya Üniversitesinin Ortak ve Temel Değerleri,  
 • Disiplinlerarası yaklaşım;
 • Akademik özgürlük;
 • Bilimsel yaklaşım;
 • Öğrenciye destek, sevgi ve anlayış;
 • Topluma hizmet;
 • İyi yönetişim;
 • Katılımcı yönetim;
 • Yaşam boyu eğitim;
 • Çalışmalarda cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin
  tüm insanlara eşit yaklaşım;
 • Atatürk Türkiyesinin Cumhuriyet değerlerine bağlılık;
 • Türk Vatanı, Türk Milleti ve tüm insanlık için sevgi;
 • Anadolu ve Türk kültürü ve geleneklerine sevgi ve saygı.
 

Eğitim teklifi

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |