Home > Yüksek Lisans Programları > Endüstri Mühendisliği > Çankaya > Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Çankaya Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Bölüm Tanıtımı

  Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerin üretim ve / veya hizmet kuruluşlarının analiz ve tasarımlarındaki becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Yüksek Lisans programı Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem araştırmalarının teorik, teknik ve uygulamalı yönlerini öğrenciye gösterecektir. Temel araştırma alanları üretim planlama ve envanter kontrol, imalat otomasyonu, imalat sistemlerinin tasarım ve analizi, maliyet yönetimi, yöneylem araştırması, karar analizi, kalite yönetimi ve insan faktörleri mühendisliğidir.

  Yüksek Lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki opsiyonludur.

  Her iki opsiyonda da, Yüksek Lisans öğrencileri, öğrenime başladığı ilk dönemde olmamak kaydı ile IE 590 Y. Lisans Semineri dersini bir kez almak zorundadır.


  Her iki opsiyonda da, opsiyonlarına göre IE 590 Y. Lisans Semineri, IE 591 Özel Çalışmalar ve IE 599 Yüksek Lisans Tezi derslerine ilave olarak, Yüksek Lisans ana derslerinden en az iki derse kayıt yaptırmak zorunludur.

  Tezli opsiyonda toplam en az 21 kredi ders yükü (7 adet kredili ders), IE 590 Y. Lisans Semineri dersi ve kredisiz IE 599 Yüksek Lisans Tezinin başarı ile tamamlanması gerekir. Bu opsiyondaki her yüksek lisans öğrencisi tez çalışmalarına başladığı dönemden itibaren her dönemde IE 591 Özel Çalışmalar dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersin kredisi, yukarıda belirtilen toplam 21 kredilik ders yükü içinde değerlendirilmez.

  Tezsiz opsiyonda toplam en az 30 kredi ders yükü (10 adet kredili derse), IE 590 Y. Lisans Semineri ve IE 591 Özel Çalışmalar derslerinin başarı ile tamamlanması gerekir.

  Y. Lisans programına başvuracak adaylar Endüstri Mühendisliği veya ilgili diğer bir dalda Lisans Diplomasına sahip olmalıdır. Çankaya Üniversitesinde öğretim dili İngilizce'dir ve adayların İngilizce yazma ve konuşmalarının dersleri takip edecek ve bağımsız araştırma yapabilecek düzeyde olması gerekir.


  Eğitim Programı

  1- ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

  Zorunlu Dersler:
  IE 590     Yüksek Lisans Semineri
  (Tezli ve Tezsiz opsiyonlar için zorunludur)     Kredisiz
  IE 591      Özel Çalışmalar     (0 4 0)
  IE 599     Yüksek Lisans Tezi
  (Tezli opsiyon)     Kredisiz

  Seçimli Zorunlu Dersler: Aşağıdaki ana derslerden en az 2 si
  IE 501     Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri*     (3 0 3)
  IE 502     Stokastik Süreçler*     (3 0 3)
  IE 505     Üretim Planlama ve Çizelgeleme*     (3 0 3)
  IE 507     Doğrusal Olmayan Optimizasyon Yöntemleri*     (3 0 3)
  IE 512     Karar Analizi*     (3 0 3)

  * İşaretli dersler zorunlu dersler olup her iki opsiyondaki öğrencilerin bu derslerden en az ikisini alması zorunludur.

  Seçmeli Dersler:
  IE 503     Üretim Sistemleri Analizi     3 0 3
  IE 506     Tesis Planlaması ve Yerleştirme     3 0 3
  IE 508     Graf Teorisi ve Uygulamaları     3 0 3
  IE 509     Kuyruk Teorisi     3 0 3
  IE 510     Kalite Yönetimi     3 0 3
  IE 511     Kesikli Optimizasyon Yöntemleri     3 0 3
  IE 513     Envanter Teorisi     3 0 3
  IE 515     Mühendislik Yönetimi     3 0 3
  IE 518     İş Güvenliği ve Sağlığı Mühendisliği     3 0 3
  IE 520     Ergonomi ve Mesleki Biyomekanik     3 0 3
  IE 523     Tesis Yerleştirme ve Malzeme Taşıma     3 0 3
  IE 525     Gelişmiş İmalat Süreçlerinde Maliyet Yönetimi     3 0 3
  IE 528     Endüstriyel Robot Uygulamaları     3 0 3
  IE 530     Üretim Sistemlerinde Otomasyon     3 0 3
  IE 532     İmalat ve Ürün Tasarımları Otomasyonu     3 0 3
  IE 535     Hızlı Prototip ve Tersine Mühendislik     3 0 3
  IE 540     Deney Tasarımı     3 0 3
  IE 542     Kalite Güvence Sistemleri     3 0 3
  IE 544     Güvenilirlik Teorisi ve Uygulamaları     3 0 3
  IE 550     End. Müh. için Olasılık Teorisi ve Uygulamaları     3 0 3
  IE 551     Çok Kriterli Karar Verme     3 0 3
  IE 552     Sezgisel Eniyileme Yöntemleri     3 0 3
  IE 555     Lojistik Mühendisliği     3 0 3

  Seçmeli derslere ilaveten lisansüstü danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanının onayı ile, Fen Bilimleri Enstitümüzde programı olan diğer bölümlerden de dersler alınabilir. Bunlar da yine seçmeli dersler olarak sayılacaktır. Ancak, bu türden alınmış derslerin en çok 6 kredisi ilgili Lisansüstü öğrencisinin programında değerlendirilebilir.

  2- ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

  Zorunlu Dersler:
  IE 590     Yüksek Lisans Semineri
  (Tezli ve Tezsiz opsiyonlar için zorunludur)     Kredisiz

  Seçimli Zorunlu Dersler: Aşağıdaki ana derslerden en az 2 si
  IE 501     Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri*     (3 0 3)
  IE 502     Stokastik Süreçler*     (3 0 3)
  IE 505     Üretim Planlama ve Çizelgeleme*     (3 0 3)
  IE 507     Doğrusal Olmayan Optimizasyon Yöntemleri*     (3 0 3)
  IE 512     Karar Analizi*     (3 0 3)

  * İşaretli dersler zorunlu dersler olup her iki opsiyondaki öğrencilerin bu derslerden en az ikisini alması zorunludur.

  Seçmeli Dersler:
  IE 503     Üretim Sistemleri Analizi     3 0 3
  IE 506     Tesis Planlaması ve Yerleştirme     3 0 3
  IE 508     Graf Teorisi ve Uygulamaları     3 0 3
  IE 509     Kuyruk Teorisi     3 0 3
  IE 510     Kalite Yönetimi     3 0 3
  IE 511     Kesikli Optimizasyon Yöntemleri     3 0 3
  IE 513     Envanter Teorisi     3 0 3
  IE 515     Mühendislik Yönetimi     3 0 3
  IE 518     İş Güvenliği ve Sağlığı Mühendisliği     3 0 3
  IE 520     Ergonomi ve Mesleki Biyomekanik     3 0 3
  IE 523     Tesis Yerleştirme ve Malzeme Taşıma     3 0 3
  IE 525     Gelişmiş İmalat Süreçlerinde Maliyet Yönetimi     3 0 3
  IE 528     Endüstriyel Robot Uygulamaları     3 0 3
  IE 530     Üretim Sistemlerinde Otomasyon     3 0 3
  IE 532     İmalat ve Ürün Tasarımları Otomasyonu     3 0 3
  IE 535     Hızlı Prototip ve Tersine Mühendislik     3 0 3
  IE 540     Deney Tasarımı     3 0 3
  IE 542     Kalite Güvence Sistemleri     3 0 3
  IE 544     Güvenilirlik Teorisi ve Uygulamaları     3 0 3
  IE 550     End. Müh. için Olasılık Teorisi ve Uygulamaları     3 0 3
  IE 551     Çok Kriterli Karar Verme     3 0 3
  IE 552     Sezgisel Eniyileme Yöntemleri     3 0 3
  IE 555     Lojistik Mühendisliği     3 0 3

  Seçmeli derslere ilaveten lisansüstü danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanının onayı ile, Fen Bilimleri Enstitümüzde programı olan diğer bölümlerden de dersler alınabilir. Bunlar da yine seçmeli dersler olarak sayılacaktır. Ancak, bu türden alınmış derslerin en çok 6 kredisi ilgili Lisansüstü öğrencisinin programında değerlendirilebilir.


  Ders İçerikleri

  IE 501 Doğrusal Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3)
  Simpleks algoritmasının matematiksel gelişimi; çeşitli problemlerin doğrusal programlama problemleri şeklinde formulasyonu; dualite teorisi ve ekonomik yorumları. Revize simplex, dual simpleks ve tekli(primal) -ikili simpleks doğrusal programlama problemlerinin özel halleri ve çözümler; duyarlılık ve optimal sonrası analizler; parametrik programlama.

  IE 502 Stokastik Süreçler (3 0 3)
  Olasılık kuramı gözden geçirilmesi; stokastik süreçlerin temel yapıları; Bernoulli süreçleri; Poisson süreçleri; kuyruk modellerindeki uygulamalarıyla birlikte Markov zinciri ve Markov süreçleri; yenileme süreçleri ve güvenilirlik teorisindeki uygulamaları; yerine koyma ve envanter problemleri.

  IE 503 Üretim Sistemleri Analizi (3 0 3)
  Toplu sistemler kavramı altında üretim aktivitelerinin analizi; endüstri mühendisliği perspektifinden üretim sisteminin çalışması ve gelişmesi; bilgisayarla tümleşik imalat sistemleri (CIM), bilgisayar yardımlı tasarım (CAD), Bilgisayar yardımlı imalat (CAM), imalat süreçlerinde malzeme taşıma sistemleri.

  IE 505 Üretim Planlama ve Çizelgeleme (3 0 3)
  Üretim aktivitelerinin analizi; toplaşık (yığın) üretim planlaması; üretim parti büyüklüklerinin belirlenmesi; malzeme ihtiyaç planlaması; stok kesimi, hat dengelemesi, tek işlemcili çizelgeleme.

  IE 506 Tesis Planlaması ve Yerleştirme (3 0 3)
  Tesis yerleşim planlaması ve yer seçimi kuramı, modellenmesi ve algoritması; hizmet sektöründe, üretimde, dağıtımda, stoklamada ve esnek imalattaki değişik uygulamaların incelenmesi.

  IE 507 Doğrusal Olmayan Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3)
  Fonksiyonlar ve diziler için dışbükeylik kavramı; Kuhn-Tucker koşulları ve Lagrangean duali; karesel programlama; kısıtsız optimizasyon için dik azalan, Newton tipi, Newton benzeri ve eğim yöntemleri kısıtlı optimizasyon için ceza ve engel yöntemleri.

  IE 508 Graf Teorisi ve Uygulamaları (3 0 3)
  Graf kuramının temelleri, yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş grafikler ve altgrafikler, en kısa yol ve kapsayan ağaç algoritmaları ; en yüksek ve en düşük maliyet akış problemlerinin çözüm teknikleri; çoklu ürün ağ ve grafik gösterimleri; ağ simpleks algoritması; çizelgelemeye ve sıralamaya uygulamaları.

  IE 509 Kuyruk Teorisi (3 0 3)
  Kuyruk sistemlerine giriş ve temel özellikleri; doğum ve ölüm süreçlerinin analizi; tekli ve çoklu hizmet vericili kuyruk sistemleri , toplu hizmet vericili kuyruk sistemleri; Chapman-Kolmogorov denklemi ve uygulamaları; Markov zincirleri; imalat ve hizmet sistemlerindeki uygulamaları.

  IE 510 Kalite Yönetimi (3 0 3)
  Toplam kalite yönetimi ve kalite güvence kavramı; üretim sırasında ve sonrasında kalite kontrol aktiviteleri; ürün ve süreç tasarımında kalite mühendisliği; Taguchi kayıp fonksiyonu.

  IE 511 Kesikli Optimizasyon Yöntemleri (3 0 3)
  Dinamik programlama; tamsayı programlaması; karışık tamsayı programlaması, 0-1 programlaması; sırt çantası problemleri; kesme düzlemleri ve çok yüzlü yaklaşım; dal- sınır yöntemleri; Lagrangean gevşeme; sezgisel yöntemler (heuristics); doğrusal olmayan tamsayı programlaması; farklı alanlardaki uygulamaları.

  IE 512 Karar Analizi (3 0 3)
  Karar analizinin esasları; fayda ölçüleri ve risk tercihi; risk değerlendirmesi; karar ağaçlarının risk ve zaman tercihleriyle kullanımı; tam ve örneklenmiş bilginin değeri; belirsizlik altında Bayesci karar verme yöntemi.

  IE 513 Envanter Teorisi (3 0 3)
  Envanter sistemleri; envanter maliyetleri; ekonomik miktar sipariş modelleri; sabit veya değişken yeniden sipariş aralığı ve temin süreli belirli ve stokastik modeller; çok basamaklı modeller; bazı envanter modelleri için sezgisel (heuristic).çözümler

  IE 515 Mühendislik Yönetimi (3 0 3)
  Tasarım ve üretim süreçlerinde sürekli iyileştirmenin bir "yöneticisi" olarak endüstri mühendisinin rolü, Toplam kalite kavramlarının entegrasyonu ile ekip projelerinin yönetimi ve planlaması için çağdaş teknikler, veriye dayalı karar verme ve kaynak yönetimi.

  IE 518 İş Güvenliği ve Sağlığı Mühendisliği (3 0 3)
  Endüstriyel ortamlarda emniyet ve sağlık tehlikeleri prensiplerinin tanıtılması. Tehlikeli şartların, zehirli maddelerin, tehlikeli süreçlerin kontrolü, düzenlemesi, değerlendirilmesi ve ölçülmesinin esasları; iş kazalarının önlenmesinde insanla ilgili faktörlerin analizi; kaza/vaka verilerine ait araştırma yöntemleri; emniyet standardlarının geliştirilmesi; risk değerlendirme ve azaltma yöntemleri ile tehlike iletişimi konularının temel ilkelerinin mühendislere verilmesi ve muhtelif vaka analizlerinin yapılması.

  IE 520 Ergonomi ve Mesleki Biyomekanik (3 0 3)
  Endüstriyel çalışma ortamında ergonominin esasları. Organizasyona yönelik olarak mesleki biyomekanik, antropometre, iş fizyolojisi, kümülatif travma bozuklukları, kayma ve düşmenin önlenmesi, iş merkezinin fiziksel tasarımı, el aletleri tasarımının işçiler üzerinde etkisi, ve manuel malzeme taşıma işlerinin analizi gibi özel konuların tartışılması.

  IE 523 Tesis Yerleştirmesi ve Malzeme Taşıma (3 0 3)
  Aktivite ilişkileri, hacim ve personel gerekleri, yerleştirme için bilgisayar algoritmaları, montaj hattı dengeleme, tekli ve çoklu tesisi yeri metodolojilerinin tanıtılması; konveyör, forklift, otomatik kılavuzlu araçlar, otomatik depolama ve çekme sistemleri.

  IE 525 Gelişmiş İmalat Süreçlerinde Maliyet Yönetimi (3 0 3)
  Etkinlik temelli maliyetleme, ömür dönemi maliyetleme, hedef maliyet ve üretilen işe göre maliyetleme gibi mevcut maliyet yönetimi sistemlerinin tanıtımı. Bu sistemlerin gelişmiş imalat sistemlerine olan bağlantısının; performans ölçümü, tasarım, hücresel imalat, tam zamanında üretim (JIT) ve kurumsal kaynak planlamasını(ERP) da içerecek şekilde vurgulanması.

  IE 528 Endüstriyel Robot Uygulamaları (3 0 3)
  Esnek ve otomatik imalat sistemlerinin bir parçası olarak endüstriyel robotların temel unsurlarının tanıtılması; daha büyük imalat sistemlerine robotların entegre edilmesi için gerekli bilgilerin vurgulanması.

  IE 530 Üretim Sistemlerinde Otomasyon (3 0 3)
  Esnek imalat sistemleri (FMS) ve uygulamaları, FMS nicel analizi, otomatik üretim hatları, otomatik montaj sistemleri, kontrol teknolojileri.

  IE 532 İmalat ve Ürün Tasarımları Otomasyonu (3 0 3)
  Bu dersin amacı imalat ve ürün tasarımı otomasyonu prensipleri hakkında bilgi kazandırmaktır. Tasarım kavramsallaştırılması, X için tasarım, imal edilebilirlik, montajlanabilirlik, test edilebilirlik, kullanım ve diğer konuların sunulması. Tasarım ve imalat entegrasyonu konularının ve tipik otomatik imalat ekipmanının incelenmesi. Eşzamanlı mühendislik ve bunun için gereken iletişim ağları konuları

  IE 535 Hızlı Prototip ve Tersine Mühendislik (3 0 3)
  Ürünlerin tasarım ve imalatına üç cepheden bakış: (1) tersine mühendislik esasları; (2) bir ürünün varolan bir üründen bilgisayar tabanlı bir modeli ve tasarımlarının yaratılması; (3) yenilikçi hızlı prototip teknolojisinin esasları.

  IE 540 Deney Tasarımı (3 0 3)
  Varyans analizi, tam tesadüfleştirilmiş tasarımlar, tesadüfleştirilmiş tam blok tasarımları, diğer bloklama konfigürasyonları, iç içe tasarımlar, sabit, tesadüfi ve karışık modeller. Çeşitli tasarımlardaki nicel ve nitel faktörler ile faktöriyel deneyler. Tek serbestlik dereceli zıtlık. Faktöriyel deneylerde karıştırma, kesirli faktöriyel tasarımlar, cevap yüzeyi modelleri.

  IE 542 Kalite Güvence Sistemleri (3 0 3)
  İmalat veya hizmet organizasyonlarında etkin bir kalite güvence sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve idamesinin sağlanması için toplam kalite kavram ve unsurlarının nasıl kullanılması gerektiği. Kalite sistem şartları için ISO 9000:2000 standardı temel alınarak hem dokümantasyon geliştirme, hem de sürekli iyileştirme için ekip çalışmasına dayalı stratejilerin vurgulanması. Bir kalite güvence sisteminin temel unsurları; ISO 9001, QS 9000, ISO 14001, ve diğer kalite standardları; kalite yönetim sistemi (KYS) dokümantasyonunun yapılandırılması; KYS�de stratejik ve rekabetçi konular; düzeltici ve önleyici faaliyetler ile sürekli iyileştirme. Bu ders, öğretim elemanı yanı sıra, misafir konuşmacıların vereceği dersler, grup tartışmaları ve ekip çalışmasına dayalı tecrübeler ile atölye çalışmalarını da içerecektir.

  IE 544 Güvenilirlik Teorisi ve Uygulamaları (3 0 3)
  Güvebilirlik kavramı ve veriler, güvenilirlik dağılımları, çok bileşenli sistemler, beklemedeki fazlalık, ömür testi, bulunabilirlik ve korunabilirlik, askeri standardlar, ve uygulamalar.

  IE 550 Endüstri Mühendisleri için Olasılık Teorisi ve Uygulamaları (3 0 3)
  Olasılık kuramına giriş, olasılık dağılımları, tahmin, hipotez testi, varyans analizi, çoklu doğrusal regresyon, deneysel tasarım, ve uygulamalar.

  IE 551 Çok Kriterli Karar Verme (3 0 3)
  Çok kriterli karar verme tanımları ve genel bir bakış. Karar uzayı, amaç uzayı. Dışbükey kümeler, Fonksiyonlar ve testler. Örnekler. Karar analizi ve yarar (fayda) kuramı. Karar vermede temel teknikler. Bilginin değeri. Genel çok kriterli karar verme problemlerinin modellenmesi. Çok kriterli karar verme problemlerinin sınıflandırılması, sürekli ve süresiz alternatiflerle karar verme. Hedef programlama algoritmaları, global yöntem kriterleri ve karmaşık programlama, çok parametreli parçalama, çok kriterli simpleks method. Çok kriterli karar verme için karşılıklı iletişim yaklaşımları.

  IE 552 Sezgisel Eniyileme Yöntemleri (3 0 3)
  Sezgisel Yöntemler yapay zeka arama yöntemleri kullanarak değişik sistemlerin tasarım ve yönetiminde en iyi kararları bulmak için kullanılabilir. Bu derste, sezgisel yöntemlerin ve kompleks optimizasyon problemlerinin çözümlerinde uygulanması ve geliştirilmesi, daha derince bir bakışla, Genetik Algoritma, Benzetim Tavlama ve Tabu arama yöntemleriyle yerel arama tarama stratejileri anlatılır. Sürekli veya süreksiz değişkenlerle sistem performansını ölçen değerleri bulan algoritmalar kullanılır. Öğrenciler geniş bir alandan uygulama projeleri seçebilirler. Sezgisel yöntemlerin avantajları ve dezavantajları, seri ve paralel hesaplama yöntemleri için diğer eniyileştirme yöntemleriyle karşılaştırılacaktır.

  IE 555 Lojistik Mühendisliği (3 0 3)
  Fiziksel dağılım, satış sonrası hizmetler (ürün tamir ve bakımı), satın alma, lojistik performans ve maliyet kontrolü, ürün sistemleri tasarımında lojistik kavramlar. Malzeme taşıma sistemlerinin gözden geçirilmesi. Paketleme teknikleri, lojistikte tamir, bakım ve otomasyon.

  IE 590 Yüksek Lisans Semineri (Kredisiz)
  Öğrencilerin araştırma ilgisini özendirmek amacıyla endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması alanlarındaki konuların ve çalışmaların ilgili profesyoneller ve/veya lisansüstü öğrenciler tarafından sunulması ve tartışılması.

  IE 591 Özel Çalışmalar (0 4 0)
  Bu ders tezli opsiyonda bulunan öğrenciler için zorunlu olup tezle ilgili çalışmaları kapsamaktadır.

  IE 599 Yüksek Lisans Tezi (Kredisiz)
  Bölüm Başkanı ve öğrencinin akademik danışmanı tarafından onaylanmış bir konuda akademik danışmanınca yönlendirilen bağımsız araştırmaya dayalı çalışma. Tezli Y. Lisans öğrencileri içindir.

   

Endüstri Mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |