Home > Yüksek Lisans Programları > Mühendislik > Çankaya > Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Çankaya Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Bölüm Tanıtımı

  Bu program üniversite mezunu olan herkese açıktır. Analog ve sayısal elektronik, elektromanyetik kuram, telekomünikasyon ve C/C++/Java programlama dilleri bilgisi faydalı olacaktır. Bu altyapının eksikliği durumunda öğrencilerin ilgili lisans derslerinden bir kısmını almaları önemle tavsiye edilir. Yüksek lisansın amacı öğrencinin aşağıdaki alanlardaki bilgisinin güçlendirilmesini sağlamaktır.
  • Elektromanyetik Saçılım
  • Antenler ve Yayılım
  • Uzaktan Algılama
  • Haberleşme Elektroniği
  • Telekomünikasyon Şebekeleri

  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve ilişkili bölümlerden mezun olanların tamamlama dersi almalarına gerek yoktur. Ancak, diğer bölüm mezunları, ECE MSc programı koordinatörler komitesinin ve/veya akademik danışmanın belirlediği tamamlama derslerini almak zorundadır. Tamamlama dersleri en fazla altı dersten oluşmaktadır ve bu dersler bir yıl içinde tamamlanmalıdır.

  I - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans (Tezli)

  Zorunlu Dersler
  ECE 590     Lisansüstü Semineri     (Kredisiz)
  ECE 591     Özel Çalışmalar     (0-4-0)
  ECE 599     Tez     (Kredisiz)

  Seçmeli Dersler:
  ECE 569     Elektronik Proses Teknolojileri, Teknikleri ve Ekonomisi     (3-0-3)
  ECE 570     Elektronik Üretim     (3-0-3)
  ECE 572     Optiksel Fiber Haberleşmesine Giriş     (3-0-3)
  ECE 573     Haberleşme Elektroniği     (3-0-3)
  ECE 574     Doğrusal Olmayan Sinyal İşleme     (3-0-3)
  ECE 575     Kodlama Teorisi     (3-0-3)
  ECE 576     Uyarlamalı Sinyal İşleme     (3-0-3)
  ECE 577     İleri Telekomünikasyon Teknikleri     (3-0-3)
  ECE 580     Telekomünikasyon Ağlarında İdari Problemler     (3-0-3)
  ECE 581     Telekomünikasyonda Düzenlemeler     (3-0-3)
  ECE 582     İleri Anten Teorisi     (3-0-3)
  ECE 583     İleri Mühendislik Matematiği       (3-0-3)
  ECE 584     Elektromagnetikte Sayısal Metodlar     (3-0-3)
  ECE 585     Uzaktan Algılama       (3-0-3)
  ECE 586     Telekomünikasyon Ağları       (3-0-3)
  ECE 587     Sayısal Haberleşme Sistemleri       (3-0-3)
  ECE 588     Haberleşme Teorisi       (3-0-3)
  ECE 589     Bilgi Teorisi       (3-0-3)
  ECE 592     Yüksek Frekanslı Filtre Dizaynı     (3-0-3)
  ECE 593     Sayısal Filtreler       (3-0-3)
  ECE 594     Asimptotik Açınım Teorisi       (3-0-3)
  ECE 595     İleri Elektromagnetik Saçılma     (3-0-3)
  ECE 596     Optiksel Elektromagnetik Saçılma       (3-0-3)
  ECE 597     Sınır Değer Problemleri       (3-0-3)
  CENG 501     İşletim Sistemleri     (3-0-3)
  CENG 502     Bilgisayar Ağları ve Haberleşme     (3-0-3)

  Not: Seçmeli derslere ilaveten lisansüstü danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanının onayı ile, Fen Bilimleri Enstitümüzde programı olan diğer bölümlerden de dersler alınabilir. Bunlar da yine seçmeli ders olarak sayılacaktır.

  II   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans (Tezsiz)

  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ayrıca tezsiz yüksek lisans programı da sunmaktadır. Bu programın amacı ise bir işte çalışmakta olabilen Fen bilimleri veya mühendislik alanları mezunlarına Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği derslerini daha ileri bir düzeyde eğitim sağlamaktır. Yeterli görülenler bu dereceyi almaya hak kazanırlar aksi halde öğrenciden yüksek lisans yönetmeliği gereğince bir savunma programını tamamlaması istenir. Bu program dönem projesi, seminer dersi ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden alınan en az 10 adet (30 kredi) seçmeli dersten oluşur.

  Zorunlu Dersler

  ECE 590       Lisansüstü Semineri     (Kredisiz)

  Seçmeli Dersler:
  ECE 569       Elektronik Proses Teknolojileri, Teknikleri ve Ekonomisi     (3-0-3)
  ECE 570       Elektronik Üretim     (3-0-3)
  ECE 572       Optiksel Fiber Haberleşmesine Giriş     (3-0-3)
  ECE 573       Haberleşme Elektroniği     (3-0-3)
  ECE 574       Doğrusal Olmayan Sinyal İşleme     (3-0-3)
  ECE 575       Kodlama Teorisi     (3-0-3)
  ECE 576       Uyarlamalı Sinyal İşleme     (3-0-3)
  ECE 577       İleri Telekomünikasyon Teknikleri     (3-0-3)
  ECE 580       Telekomünikasyon Ağlarında İdari Problemler     (3-0-3)
  ECE 581       Telekomünikasyonda Düzenlemeler     (3-0-3)
  ECE 582       İleri Anten Teorisi     (3-0-3)
  ECE 583       İleri Mühendislik Matematiği       (3-0-3)
  ECE 584       Elektromagnetikte Sayısal Metodlar     (3-0-3)
  ECE 585       Uzaktan Algılama       (3-0-3)
  ECE 586       Telekomünikasyon Ağları       (3-0-3)
  ECE 587       Sayısal Haberleşme Sistemleri       (3-0-3)
  ECE 588       Haberleşme Teorisi       (3-0-3)
  ECE 589       Bilgi Teorisi       (3-0-3)
  ECE 592       Yüksek Frekanslı Filtre Dizaynı     (3-0-3)
  ECE 593       Sayısal Filtreler       (3-0-3)
  ECE 594       Asimptotik Açınım Teorisi       (3-0-3)
  ECE 595       İleri Elektromagnetik Saçılma     (3-0-3)
  ECE 596       Optiksel Elektromagnetik Saçılma       (3-0-3)
  ECE 597       Sınır Değer Problemleri       (3-0-3)
  CENG 501     İşletim Sistemleri     (3-0-3)
  CENG 502     Bilgisayar Ağları ve Haberleşme     (3-0-3)

  Seçmeli derslere ilaveten lisansüstü danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanının onayı ile, Fen Bilimleri Enstitümüzde programı olan diğer bölümlerden de dersler alınabilir. Bunlar da yine seçmeli ders olarak sayılacaktır.


  Ders İçerikleri


  ECE 569 Elektronik Proses Teknolojileri, Teknikleri ve Ekonomisi (3 0 3)
  Elektronik Malzemeler, İnce ve Kalın Film Teknolojileri, Fotolitografi ve Serigrafi Yöntemleri, Yarı İletken ve Entegre devre üretim teknolojileri, Elektronik bağlantı teknikleri, Baskı devre kartları, Elektronik devre ve Montaj, Elektronik test, Güvenirlilik, Karlılık, Fizibilite, Para - Zaman ilişkisi

  ECE 570 Elektronik Üretim (3 0 3)
  Giriş ve tarih; Şirket ve organizasyon; Üretim planlama ve kontrol; Pazarlama ve dağıtım; Yönetim (Proje, Kalite, Finans, Yönelimler); İnsan kaynakları; Endüstride Etik; Elektronik üretim şirketi yapısı; Elektronik malzemeler; PCB Üretimi ve montajı; Yüzey monte teknolojisi; Elektronik tasarım kriterleri; Türkiye Elektronik Sanayii.

  ECE 572 Optiksel Fiber Haberleşmesine Giriş (3 0 3)
  Fiberde optiksel yayılma, bozulma, saçılma, yayılma, kutuplanma ve doğrusal olmayan iletim. Optiksel kaynaklar ve optiksel algılayıcılar. Optiksel fiberde, eklemlerde ve optiksel birleştiricilerde kaynak ve algılayıcıların çiftlenmesi. Düzensiz vericiler ve performansları, düzensiz fiber optiksel haberleşme sistemleri. Heterodin ve homodin demodulasyonlu düzenli fiber optiksel haberleşme sistemleri. Fiber optiksel yükselteçler, frekans bölümlü çoklama ve zaman bölümlü çoklama.

  ECE 573 Haberleşme Elektroniği (3 0 3)
  Düşük ve yüksek sinyalli HF Yükseltici Dizaynı. HF ossilatörler. RF yükselticilerde gürültü hesapları. Mikrostrip ve Stripline Teknikleri. Transistör ve yükseltici ölçüm teknikleri. Yükselticilerin bilgisayar tabanlı dizaynı.

  ECE 574 Doğrusal Olmayan Sinyal İşleme (3 0 3)
  Dalga denklemleri, dalga alanları, frekans bölgesi tanımlamaları, sınırlı ve sınırsız alanda yayılım. Dizili algılayıcı sistemleri: eş aralıklı, silindirik, düzlemsel ve rastgele diziler. Geliş açısı tahmini: dalga demeti şekillendirmesi, altyüzey metodları (MUSIC,ESPRIT), düzlemsel yumuşatma. Sınırlı alanda kaynak tespiti, matched field sinyal işleme. Wavelet transformu, çoklu çözünürlük analizi, DWT. DWT'nini gürültü ayıklama uygulamaları. Stokastik rezonanas ve sinyal algılama ve parametre tahminiyle ilgili uygulamaları.

  ECE 575 Kodlama Teorisi (3 0 3)
  Galois alanlarının aritmetiği, BCH ve RS kodları gibi döngüsel kodlar üzerinden lineer blok kodlar, konvolusyon kodları, Blok ve konvolusyon kodları için etkili dekodlama algoritmaları

  ECE 576 Uyarlamalı Sinyal İşleme (3 0 3)
  Uyarlamalı lineer birleştirici, Ortalama hata, Weiner least square çözümü, oto- korrelasyon matrisleri, Gradient taraması ve performans yüzeyleri, LMS ve RLS algoritmaları, Blok zamanı ve frekans bölgesi, LMS, FIR ve IIR uyarlamalı filtreleri, kalman filtreleri.

  ECE 577 İleri Telekomünikasyon Teknikleri (3 0 3)
  Sayısal haberleşme sistemleri, olasılık teorisi, kodlama ve CDMA uygulamalarının temelleri, doğrusal kodlar, konvolusyon kodları, PN kodları, kodların ortogonalitisi, Trellis kodlanmış modülasyon, kodların çapraz korelasyon ve otokorelasyon özellikleri, modülasyon: basit ve M-ary ASK, FSK, PSK, CDMA kanal modelleme, filtreleme, vuruş şekillendirme, ISI, gürültü analizi, BER, CDMA sistemleri, DS-SS CDMA IS-95'te fiziksel ve mantıksal kanallar, WCDMA, kKanal kapasitesi. (Bütün konular MATLAB ugulamaları ve ödevleriyle desteklenecektir).

  ECE 580 Telekomünikasyon Ağlarında İdari Problemler (3 0 3)
  Telekom Ağlarında Numaralandırma, İçbağlantı ayarlamaları, Tarifeler, Ağlardaki gelişmeler, Gelecek neslin içeriği.

  ECE 581 Telekomünikasyonda Düzenlemeler (3 0 3)
  Telekom operatölerinin ve ATT'nin tarihi, Konuyla ilgili kanunların ve düzenlemelerin geçmişi, EU düzenlemeleri, Türkiyede şu andaki ve geçmişteki düzenlemeler, market piyasası.

  ECE 582 İleri Anten Teorisi (3 0 3)
  Vektör Potansiyelleri ve Hertz Vektörleri, Helmholtz Denkleminin İntegral Çözümü, Bölgesel Düzlemsel Dalgalar, Hemholtz Denkleminin Çözümü, Helmholtz Denkleminin Fourier Dönüşümü İle Çözümü, Eşdeğer Kaynak Teoremi, Yüzey Akımı Dağılım Metodu, Mikrodalga Antenleri.

  ECE 583 İleri Mühendislik Matematiği (3 0 3)
  Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi, Green Fonksiyonları, Conform Dönüşüm, Analitik Süreklilik, Wiener-Hopf Problemi, Hilbert Problemi, Elektromagnetik Teoride sayısal metodlar.

  ECE 584 Elektromanyetikte Sayısal Metodlar (3 0 3)
  Matrix eşitlikleri ve matrix eigendeğer problemlerinin sayısal çözümleri. Moment metodu. Sonlu fark ve sonlu element methodları. Çeştli Methodlar. Spectral alan yaklaşıklığı. Bu methodları çeşitli anten ve saçılma problemlerinin çözümünde ve pasif mikrodalga elemanlarının analizinde kullanılması.

  ECE 585 Uzaktan Algılama (3 0 3)
  Uzaktan algılamanın tanımı ve uygulama alanları. Sayısal görüntü datasının karakteristikleri, kullanılan spectral bölgeler, uydu sensörler, radarlar, Uzaysal veri kaynak tipleri ve formatları, görüntü işleme ve analizi, görüntü data hatasının düzeltilmesi, sayısal görüntü datasının açıklaması, sınıflandırılması, yüzey algılama, görüntü iyileştirme teknikleri, görüntü datasının coklu spektrumdan iletimi, görüntü datasının fourier transformu, uzaysal frekanslar, görüntü filtreleme, uzaktan algılama uygulamalarının örnekleri.

  ECE 586 Telekomünikasyon Ağları (3 0 3)
  Telekomünikasyondaki değişiklikler, yeni halka açık ağlar, iletim hatları, elektromanyetik tayf, analog ve sayısal iletim, çoklama, çift sarmal bakır kablo, koaksiyel kablo, mikrodalga, uydular, fiber optik, anahtarlama ve ağ modelleri, PSTN,PDH,SDH/SONET, SS7, akıllı ağlar, veri haberleşmesi, WAN, devre anahtarlamalı ağlar, paket anahtarlamalı ağlar, X.25, Frame Relay, ATM, gelecek nesil ağlar, QoS, genişband evrimi, genişband erişimi, xDSL, fiber erişimi, kablosuz genişband erişimi, optik ağlar.

  ECE 587 Sayısal Haberleşme Sistemleri (3 0 3)
  Anaband pulse iletimi. Digital sinyallerin modulasyonu: ASK, FSK, PSK, OAM, OPSK, MSK sistemleri. Equalizerlar. Taşıyıcı ve bit senkronizasyonu.

  ECE 588 Haberleşme Teorisi (3 0 3)
  Algılama teorisi; ikili Mary hipotez testi. Tahmin Teorisi. Stokastik süreçlerin tanıtımı; Karhunen-Loeve genişlemesi. Beyaz ve renkli gürültüde sinayl parametrelerinin algılanması ve tahmini. Sürekli dalga sekillerinin tahmini. Optimum doğrusal gerceklenebilir işlemci: Weiner-Hopf eşitliği ve sonuçları.

  ECE 589 Bilgi Teorisi (3 0 3)
  Kesikli ve sürekli bilgi kaynaklarının ve haberleşme kanallarının matematiksel analizi. Bağımlı bilgi kavramı , kaynaklar ve kanallar için entropy gibi matematiksel ölçümler. Bozulma oranı teorisine giriş. Kanal kapasitesi, kaynak ve kanal kodlama teoremleri.

  ECE 590 Lisansüstü Semineri (kredisiz)
  Yüksek lisans öğrencilerinin ilgilendikleri alanlarda güncel konular ve çalışmalar hakında yaptıkları sunum ve müzakereler.

  ECE 591 Özel Çalışmalar (0 4 0)
  Bu ders, "Tez" dersini alan öğrenciler için zorunludur.

  ECE 592 Yüksek Frekanslı Filtre Dizaynı (3 0 3)
  Birleşik elemanlı filtre sentezi, Prototip kullanarak birleşik elemanlı filtre dizaynı. Birleşik elemanlı filtrelerin gerçeklenmesi için devre dönüşümleri. Ayrık elemanlı filtre sentezi. Prototip kullanarak ayrık elemanlı filtre dizaynı. Ayrık elemanlı filtrelerin gerçeklenmesi için devre dönüşümleri.

  ECE 593 Sayısal Filtreler (3 0 3)
  Kesikli-zaman sinyallerine ve sistemlerine genel bakış. Sonlu ve sonsuz vuruş tepkeli digital filtre dizayn teknikleri. Dalgalı Digital Filtreler. Sonlu word uzunluğu etkisi.

  ECE 594 Asimptotik Açınım Teorisi (3 0 3)
  Durağan Faz Metodu, En Dik İnişli İntegrasyon Metodu, Köşe Noktası Metodu, Bessel Fonksiyonları, Airy Fonksiyonları, Işıma İntegralleri için Uygulamalar, Saçılma İntegralleri için Uygulamalar.

  ECE 595 İleri Elektromanyetik Saçılma (3 0 3)
  Sınır Koşulları, Mükemmel İletken Silindirden Saçılma, Köşe Kırınımı Problemi, Wiener-Hopf Problemi ve Uygulamaları, Hilbert Problemi ve Uygulamaları, Whispering-Gallery Modları.

  ECE 596 Optiksel Elektromanyetik Saçılma (3 0 3)
  Geometrik Optik, Helmholtz Denkleminin Optiksel Çözümü, Eikonal ve Transport Denklemleri, Mükemmel İletken Yüzeyden Yansıma, Geometriksel Kırınım Teorisi, Köşe Kırınımı, Yüzey Kırınımı, Fiziksel Kırınım Teorisi.

  ECE 597 Sınır Değer Problemleri (3 0 3)
  Ortogonal Fonksiyonlar Kümesi, Sturm-Liouville Problemi, Kartezyen Koordinatlar ve Üssel Fonksiyonlar, Silindirik Koordinatlar ve Bessel fonksiyonları, Küresel koordinatlar ve Legendre Fonksiyonları, Anizotropik Ortamda Sınır Değer Problemleri.

  ECE 599 Tez (kredisiz)
  Öğrencinin danışmanı tarafından onaylanmış belirli bir konu hakkında yaptığı bağımsız araştırma.

  CENG 501 İşletim Sistemleri (3 0 3)
  Rastlantısal programlamanın temelleri, UNIX üzerinden çokgörevli işletim sistemleri; ortak çıkarım problemleri ve kritik bolümler; semaforlar, ADA buluşmaları, taşıyıcılar,UNIX yapısı.

  CENG 502 Bilgisayar Ağları ve Haberleşme (3 0 3)
  Veri haberleşmesinin temelleri, bilgisayar ağları, ISO/OSI temel referans modelleri, routing, akış kontrolü, tıkanma kontrolü, TCP/IP protokolü, veri bağlantıları, internetworking, yüksek seviyeli protokoller.


Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |