Home > Yüksek Lisans Programları > Klinik Psikoloji > Çankaya > Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Klinik Psikolojide Yüksek Lisans Programına giriş için; en az dört yıllık bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak ve giriş sınavında başarılı olmak şartı aranır. Lisans öğrenimini Psikoloji alanında yapmamış adayların giriş sınavında başarılı olması durumunda, sınav jürisi bazı adaylar için, bu adayların mezun oldukları lisans programlarını da dikkate alarak bilimsel hazırlık programı uygulaması önerebilir. Bu öneriler Anabilim Dalı Başkanlığının da görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.
 • Program tanımları
  Mezuniyet Koşulları

  Klinik Psikolojide Yüksek Lisans Programını tamamlayarak “Yüksek Lisans” derece ve diploması alabilmek için Öğrencinin;
  1. Programın Birinci Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde Enstitümüzce tezli programlar için öngörülen zorunlu PSİ 699 Psikoloji Semineri (0 2 0) dersi ile birlikte toplam 30 kredilik dersi başarıyla tamamlaması,
  2. Birinci yıl Yaz Döneminde Akademik Danışmanın programladığı toplam 96 saatlik stajı belirtilecek klinik ortamlarda başarıyla tamamlaması ve belgelemesi,
  3. İkinci yılda ise, ilk yılda kazandığı tüm psikoterapi uygulama becerilerini pekiştirmek üzere PSK 623 Yetişkin Psikoterapisi ve Süpervizyonu-I (0 5 0) ve PSK 624 Yetişkin Psikoterapisi ve Süpervizyonu-II (0 5 0) derslerini bire bir süpervizyon altında başarıyla tamamlaması,
  4. Yine İkinci yılda Tez Danışmanı yönetiminde bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp tez savunma sınavında başarılı olması gerekir.

  Mezun olabilmek için, öğrencinin ilk maddede belirtilen toplam 30 kredilik dersi aşağıda sıralanan Zorunlu ve Seçmeli dersler arasından Akademik Danışman onayı ile alarak başarması gerekmektedir.


  DERS İÇERİKLERİ


  PSİ 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrenciler tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlilerince verilir.

  PSİ 607 Araştırma Yöntemleri I
  Bilimsel yöntemin temel kavramlarının, deneysel yaklaşım ve ilgili yöntemlerin tanıtılması;  bilimsel yöntemin, psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarına uygulanması ve ilgili yöntemlerin tanıtılmasını içerir.

  PSİ 634 Deney Düzenlemenin İstatistiksel İlkeleri
  Varyans analizi; katışık varyans analizi; bileşik regresyon ve korelasyon; faktörlü, dengeli ve latin-kare deney düzenlerinin genel ilkeleri ve uygulaması; parametrik olmayan bazı istatistiksel tekniklerin genel ilke ve uygulamaları.

  PSK 611 Klinik Psikoloji
  Çağdaş klinik psikolojisi alanında kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı sorunların ve meslek etiği konusunun ayrıntılı olarak incelenmesi ve tartışılması.

  PSK 612 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi
  Çocuk ve ergenlerde gözlenen davranış bozukluklarının çağdaş kuram ve araştırmalar çerçevesinde yeni sınıflama sistemlerine göre incelenmesi.

  PSK 613 Yetişkin Psikopatolojisi
  Yetişkinlerde gözlenen davranış bozukluklarının çağdaş sınıflama sistemleri çerçevesinde tanı, sıklık ve nedensellikleri açısından çeşitli kuramsal yaklaşımlar ve son araştırma bulguları ışığında incelenmesi.

  PSK 614 Psikopatolojide Seçme Konular
  Psikopatoloji alanında geliştirilen çağdaş kuram ve modellerin eleştirel bir yaklaşımla incelenmesi. Literatürdeki önemli vaka çalışmalarının gözden geçirilmesi.

  PSK 615 Bilişsel Davranışçı Tedeviler
  Belirli davranışsal bozuklukların tedavisinde son yıllarda giderek yaygınlaşan bilişsel davranışçı tedavi tekniklerinin öğretilmesi ve uygulama becerilerinin kazandırılması; konuya ilişkin kuramsal tartışmaların gözden geçirilmesi.

  PSK 616 Klinik Psikofarmakoloji
  Davranış bozukluklarının biyokimyasal temellerinin tartışılması. Psikofarmakolojik ajanların aksiyon mekanizmaları hakkındaki bilgilerin klinik uygulamalarla ilişkilendirilmesi. Davranış bozukluklarında ilaç kullanımı. Bu bilgilerin davranış bozukluğu sergileyen bireylerin değerlendirilmesine ve klinik araştırmalara uygulanması

  PSK 617 Oyun terapisi
  Oyun terapisiyle ilgili kuramların, tekniklerin ve bunların çocuklara uygulanması sırasında karşılaşılan
  sorunların tartışılması; oyun terapisiyle ilgili uygulama ve gözlemlerin süpervizyon altında yapılması.

  PSK 618 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Dağerlendirme
  Çocuk ve ergenler için hazırlanmış belirli bazı psikolojik testlerin uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama, sonuçları rapor etme becerilerinin süpervizyon altında yapılacak uygulamalarla kazandırılması.

  PSK 619 Yetişkinlerde Psikolojik Değerlendirme
  Yetişkinler için hazırlanmış belirli bazı psikolojik testlerin uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama, sonuçları rapor etme becerilerinin süpervizyon altında yapılacak uygulamalarla kazandırılması.

  PSK 620 Psikoterapi Teknikleri
  Temel psikoterapi yaklaşımlarının tekniklerine ilişkin kuramsal bilgilerin öğretilmesi ve ilgili son araştırmaların gözden geçirilmesi.

  PSK 621 Öngörüşme I
  Öngörüşme teknikleri başta olmak üzere klinik psikolojinin uygulama alanlarını tanıma; mesleki sorunların tartışılması ve çeşitli dersler kapsamında kazanılan becerilerin süpervizyon altında yapılacak uygulamalarla pekiştirilmesi.

  PSK 622 Öngörüşme II
  Öngörüşme teknikleri başta olmak üzere klinik psikolojinin uygulama alanlarını tanıma; mesleki sorunların tartışılması ve çeşitli dersler kapsamında kazanılan becerilerin süpervizyon altında yapılacak uygulamalarla pekiştirilmesi.

  PSK 623 Yetişikin Psikoterapisi ve Süpervizyonu I
  İlk yılda Öngörüşme-I ve Öngörüşme-II ile diğer psikoterapi derslerinde alınan eğitimin vakalar üzerindeki psikoterapi uygulamalarına yönelik bire bir süpervizyon altında pekiştirilmesi.

  PSK 624 Yetişikin Psikoterapisi ve Süpervizyonu II
  İlk yılda Öngörüşme-I ve Öngörüşme-II ile diğer psikoterapi derslerinde alınan eğitimin vakalar üzerindeki psikoterapi uygulamalarına yönelik bire bir süpervizyon altında pekiştirilmesi.

  PSİ 699 Psikoloji Semineri

Klinik Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |