Gazetecilik Tezsiz Uzaktan Eğitim Yükseklisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Resim Galerisi

Hakkında yorumlar Gazetecilik Tezsiz Uzaktan Eğitim Yükseklisans Programı - Kurumda - Gölbaşı - Ankara

  • Program tanımları
    Günümüzde iletişim ve medya sektörü, toplumun hem tanıklığıyla hem de katılımıyla, gelişimini ve dönüşümünü en hızlı gerçekleştiren alanlardan biridir.  İnsanların birbirleriyle iletişim tarzlarının biçim ve içerik olarak yenilendiği bu sürecin doğru anlaşılması ve sürece yerinde müdahaleler önemlidir. Türkiye’nin gazetecilik ve iletişim alanındaki ilk uzaktan eğitim lisansüstü programlarından olan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı, medya ve iletişimle ilgili gelişmeleri kapsamlı biçimde değerlendirebilmenin peşinde olan ve birçok farklı disiplinden gelen lisans mezunlarına, bu şansı sunmaktadır. Programımızda, birbirinden başlık, konu ve odak olarak farklılaşan bir çok ders yer almaktadır. Bu derslerin amacı, günümüz toplumlarında anaakım ve alternatif yeni medyanın yeni toplumsal ilişkilerin kurulmasındaki ve sürdürülmesindeki rolünü kavrayacak bir donanımı ve bütün bunları toplumsal ve siyasal iktidar sorunlarıyla ilişkilendirebilecek bir gazetecilik becerisini öğrenciye sağlamaktır. Dolayısıyla, teorik olmasından daha çok pratiğe ve pratiğin niteliğini güçlendirmeye yönelik  bir hedeften söz edilebilir. Bu doğrultuda programımız, gazeteci olan, olmak isteyen ya da medya sektöründe herhangi bir görevde çalışmak isteyenler için iki olanak birden sunmaktadır: programa girenlere hem mesleki bir formasyon kazandırmanın yanı sıra, hem de gazetecilikle ve habercilikle ilgili eleştirel bir tartışmayı yürütebilecek akademik yeterlilik kazandırmaya yöneliktir. Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kurumsal ya da gönüllü olarak gazetecilik/ habercilik pratiği yapanlara ve yapmak isteyenlere yöneliktir. Programda, modern toplumlarda gazeteciliğin rolü ve etkisi hakkında çok yönlü bir kavrayışı geliştirebilmenin yanı sıra bilgiyi/haberi gazeteciliğin gerektirdiği tarzlarda yapılandırma yetkinliği edindirebilmenin haber üretimi sürecindeki sıkı ilişkisi dikkate alınarak hem gazetecilik ve iletişimle ilgili kuramsal bilgi hem de multimedya becerileri (haber yazma, sesli haber, görüntülü haber) kazandırılması hedeflenmiştir. Program öğrencileri, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise, Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Lisans” diploması verilir.

Sosyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |