Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Programın adı: Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı
   
  Program Koordinatörü: Yrd. Dr. Philip Martin Clark
   
  Programın amacı:
  Bu programın ilk amacı, programa katılan eczacıları farmasötik bakım konusunda daha yetkin bir uzman olarak yetiştirmektir. Eğitim süresi boyunca eczacılara, ilaçla tedavi pratiklerinde ortaya çıkan sorunların saptanması, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi için gerekli bilgiyi ve bunları pratiğe uygulamayı öğretir.
   
  Bu programa katılan öğrenciler, ilaçla tedaviyi etkileyen bilimsel ve klinik faktörleri ve farmasötik bakımın uygulamalarını inceler. Programın klinik eczacılık pratikleri içinde sağladığı ileri düzeyde eğitim, öğrencilere yeni tedavileri kritik olarak muhakeme etme yeteneği ve klinik eczacılık pratikleri ile ilgili kişisel beceri ve bilgi geliştirme olanağı sağlar.

  Programın tipi: Tezli / Tezsiz
   
  Programın süresi: En az 4 yarıyıl (2 yıl)
   
  Pratik çalışmalara ilave olarak, program zorunlu dersler ve seçmeli dersleri kapsar. Tüm yüksek lisans öğrencileri zorunlu dersleri tamamlamalı ve ilerideki araştırmaları ya da kariyer hedefleri doğrultusunda yüksek lisanslarının uzmanlaşacağı alanlara göre bir grup seçmeli dersi almalıdırlar.
   
  Tavsiye edilen ders yükü birinci yarıyıl için 15 kredi (7 ders), ikinci yarıyıl için ise 17 kredidir(7 ders).
   
  Toplam program saati: 
   
  Yüksek lisans programı (Tezli): En az 24 kredi + Tez çalışması (4 yarıyıl)
   
  15 kredi x 14 hafta x I. yarıyıl = 210 saat
  17 kredi x 14 hafta x II. yarıyıl = 238 saat
  Tez çalışması III. Ve IV. yarıyıl
                                    
  Yüksek lisans programı (Tezsiz): En az 32 kredi + Bitirme projesi *( 3 yarıyıl)
   
  15 kredi x 14 hafta x I. yarıyıl = 210 saat
  17 kredi x 14 hafta x II. yarıyıl = 238 saat
  (8 kredi x 14 hafta) + Bitirme projesi x III. Yarıyıl = 112 saat
   
  * Öğrenci danışmanının uygun gördüğü bir konu üzerinde bir çalışma yapılarak tez izleme komitesine sunulur.
   

                                       

Eczacılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |