Go to Home > Türkiye - Kurumlar > İstanbul Bilim Üniversitesi

Bilgi

28 Mart 2006 Tarihli ve 26122 Sayı no.lu resmi gazetede yayımlanan (Kanun No.5475 Kabul Tarihi: 22.03.2006 ) kanun ile Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından kurulmuştur.

Yirmi birinci Yüzyıl başlarında eğitime başlamış olan İstanbul Bilim Üniversitesi; Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlı, onun kadar ülkesini, halkını ve insanlığı seven çağdaş Türk gençlerini bir SAĞLIK ORDUSU olarak yetiştirme misyonu ile kurulmuştur.

Amacımız, insan sevgisi, kardeşlik ve pozitif bilimin yol gösterdiği doğrultuda, araştırmaya ve gelişmeye açık, dürüst, ilkeli ve uygar gençlerin topluma kazandırılması için elimizdekiher türlü imkanı kullanmaktır. Hedefimiz; gençlerimizin kendilerine güvenen, sorgulayan, problem çözebilen ve çok kültürlülüğü benimseyen, hoşgörülü bireyler olarak sağlık alanında yetişmeleri ve ileri çalışma hayatlarında, gerek ulusal, gerek uluslararası arenada rahatlıkla yarışabilecekleri yeterli bilgi, deneyim ve donanım kazanmalarıdır.

Misyonumuz, çağımızın tüm sağlık sorunları ve gerçeklerini anlayan, benimseyen yeterli çevre bilinci gelişmiş bir SAĞLIK ORDUSU oluşturma amacıyla, gerekli eğitim ve öğrenim için, maddi manevi her türlü yardımı sağlamak ve yol göstermektir. Unutmayalım ki SAĞLIK en kıymetli hazinemizdir.

VİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası platformda kendini kanıtlamış eğitmen kadromuzla, verdiğimiz eğitimin bilimselliği ve kalitesi ile sağlık eğitiminde ilklerin öncüsü olmak;

MİSYONUMUZ
Çağdaş, bilimin gösterdiği yolda ilerleyen, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi görev edinmiş bireyler yetiştirerek; sağlık-insan gücünün oluşmasına katkıda bulunmak.

Kuruma ait programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |