Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Fındıkzade Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Hemşirelik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  DERS LİSTESİ

  GÜZ DÖNEMİ
  Hemşirelikte Etik
  Hemşirelikte İletişim
  Araştırma Yöntemleri I
  Hemşirelikte Yönetim I
  Yönetim ve Organizasyon
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Psikiyatri Hemşireliği I
  Ruh Sağlığı Hemşireliği
  Psikolojik Yaklaşımlar ve Kuramlar
  Sağlık Tanılaması ve Değerlendirmesi I
  Hastane Enfeksiyonları
  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I
  İç Hastalıkları Hemşireliği I
  Kadın Sağ. Korunması ve Geliştirilmesi
  Perinatoloji Hemşireliği I
  Seminer

  BAHAR DÖNEMİ
  Sağlık Mevzuatı
  Araştırma Yöntemleri II
  Hemşirelikte Yönetim II
  Hemşirelikte Liderlik
  Sağlığın Tanılaması ve Değer. II
  Psikiyatri Hemşireliği II
  Çocuk Psikiyatrisi Hemşireliği
  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II
  Acil Yaklaşımlarda Temel Kavramlar
  Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği
  Perinatoloji Hemşireliği II
  İç Hastalıkları Hemşireliği II
  Seminer

  DERS İÇERİKLERİ

  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ/GÜZ DÖNEMİ

  İnsan Kaynakları Yönetimi Dersine İlişkin Beklentiler
  Dersin Amaç ve Hedeflerin Açıklanması
  Hazırlık Haftası
  İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
  İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri, İlkeleri ve Örgütlenmesi
  İnsan Kaynakları Stratejisi ve İnsan Kaynakları Planlanması
  İş Analizi ve İş Tanımları
  İnsan Kaynakları Temini ve Seçimi Eğitim ve Geliştirme
  Ücret Yönetimi İş Değerleme
  Performans Değerlendirme
  Kariyer Değerleri
  İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi
  İş Güvenliği ve İş Gören Sağlığı
  Çalışanların İş Ortamına Uyumlaştırılması
  İşe Güdüleme ve Ödül Yönetimi
  Ulusal ve Uluslararası İnsan Kaynakları Uygulamaları

  ETİK
  Tarih İçerik Etik ve Etik Çeşitleri, Etik Kuramcılar,
  Hemşirelik
  Uygulama Kodları
  Etik Karar Verme Süreci
  Hasta Hakları, İnsan Hakları
  Çocuk Hakları
  Hastaya Gerçeğin Söylenmesi
  Aydınlatılmış Onam
  TATİL
  Hasta - Sırrının Saklanması
  Ötenazi
  Organ ve Doku Transplantasyonu
  Psikiyatri Alanında Karşılaşılan Etik Sorunlar
  Abortus ve Etik
  Etik
  Yardımcı Üreme Teknikleri ve Genetik Etik Kuralları
  Sağlık Kurumlarında Etik Kuralları
  Hospicler ve Evde Bakımda Etik
  Vaka Analizi
  Malpractice
  Vaka Analizi

  HASTANE ENFEKSİYONLARI

  Hastane Enfeksiyonlarının Tarihçesi
  Epidemiyoloji
  Hastane Enfeksiyonlarına Neden Olan Mikroorganizmalar
  Hastanede Enfeksiyon Kontrolü
  Enfeksiyon Kontrol Komiteleri ve İşleyişi
  Cerrahi Alan Enfeksiyonları
  Üriner Enfeksiyonlar
  Nazokomiyal Pnömoni
  Nazokomiyal Pnömoni
  Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde El Yıkamanın Önemi
  Dezenfektanların Yanlış Kullanımı ve Enfeksiyon
  Hastane Enfeksiyonunu Önlemede Alınması Gereken Önlemler
  Tıbbi Atıklar
  Hastane Personelinin ve Hasta Ailesinin Eğitimi

  PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
  Dersin Takdimi
  Psikiyatri Hemşireliğine Giriş
  Ruh Sağlığı Yerinde Olan ve Olmayan Bireyin Nitelikleri
  Psikiyatri Hemşireliğinin Amaç, İnanç, İşlevleri ve Tarihsel Gelişimi
  Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar
  Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerle İletişim ve İlişkiler
  Ara Sınav
  Anksiyete Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı
  Duygu Durum Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımları
  Şizofreni ve Hemşirelik Yaklaşımı
  Kişilik Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı
  Madde Bağımlılığı ile İlgili Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı
  Deliryum,Deamans ve Amnestik Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı
  Çocukluk ve Adalesin Dönemi Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı

  Sağlık Tanılaması ve Değerlendirilmesi
  Dersin içeriği ve tanışma
  Kapsamlı Sağlığın Değerlendirmesinde Hemşirenin Önemi ve Rolü
  Sağlığın Değerlendirmesine kayıtların önemi

  Sağlığın Değerlendirmesinde Kültür ve Kültürün Rolü
  İletişimde Kültür Farklılıkları ve Etkileri

  Sağlığın Değerlendirmesinde Yöntemler;
  Öykü Alma
  Fizik Muayene
  Yaşam Bulgularının Değerlendirmesi
  Fiziksel Ruhsal,Sosyal Durumun Değerlendirilmesi
  Sağlık Algılamaları Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Beslenme ve Metabolizmanın Değerlendirilmesi
  Antropometrik Ölçümler
  Deri, Dekübitüs Ülser, Yara Değerlendirmesi
  Saç,Tırnak, Çene Oral Kavite, Boyun Troid Bezinin Değerlendirilmesi
  Karnın Değerlendirilmesi Karında Sıvı

  YÖNETİM ve ORGANİZASYON
  Hemşirelikte Yönetim ve Organizasyon Dersine İlişkin Beklentiler Ders Programının Amaç ve Hedeflerinin Açıklanması Dersle İlgili Temel Kuralların Öğrencilerle Birlikte Oluşturulması
  Hazırlık Haftası
  Organizasyon Kavramı ve Organizasyonla İlişkili Diğer Kavramlar
  Organizasyon Kavram ve Kuramlarının Tarihsel Gelişimi
  Organizasyon İlkeleri ve Organizasyon Yapıları
  Organizasyon İlkeleri ve Organizasyon Yapıları
  Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu
  Misyon-Felsefe
  Vizyon
  Hedefler
  Değerler
  Stratejik Yönetim

  Ülkemizdeki Hastanelerin ve Hemşirelik Hizmetlerinin Organizasyonu
  Özel Hastaneler
  Askeri Hastaneler
  SSK Hastaneleri
  Üniversite Hastaneleri
  Polis Hastaneleri
  PTT Hastaneleri
  Öğretmen Hastaneleri
  Sağlık Bakanlığı Hastaneleri

  Yurt Dışındaki Hastanelerin ve Hemşirelik Hizmetlerinin Organizasyonu

  İskandinavya
  Almanya
  İngiltere
  ABD
  İsrail
  Kanada
  Avusturya
  Japonya
  Hemşirelik Hizmetlerinde Otorite,Güç,Politikalar
  Sağlık Kurumlarında Gruplar ve Komiteler
  Mesleki Örgütlenme

Hemşirelik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |