Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  l- Mezuniyet Koşulu Doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans derecesiyle mezun olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı bulunmamak. 2- LES / ALES Koşulu Adli Tıp Enstitüsü ne başvuracak adayların eşit ağırlıklı puan türünden en az LES en az 50, ALES en az 63 puan almış ve başvuru sırasında sonuç belgesini ibraz etmiş olmak. LES taban puanı olan 50 e karşılık LES e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE (Graduate Record Examination) sınavının quantative bölümünden en az 647,5 ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavında en az 475 puan almış olanlar, LES/ALES sonucu yerine sözkonusu sınav sonuç belgelerini ibraz edebilirler.) 3-Yabancı Dil: Doktora programına başvuracak adayların, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 veya TOEFL sınavından (eski) 493 veya (yeni) 167 puan veya IELTS sınavından her bölümden 5,9 puan almak almış olmaları gerekmektedir. Tüm sınav sonuçları belgelenmelidir. 2 Haziran 2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar ile bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardan yeniden ÜDS sınavından 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanları almış olma şartı aranmaz. Bu durumdaki adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 veya TOEFL sınavından (eski) 477 veya (yeni) 153 puan veya IELTS sınavından her bölümden 5,5 puan veya İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 50 puan almak almış olmaları gerekmektedir.
 • Program tanımları
  Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı

  Ders Programı


  Zorunlu Dersler  
  Kriminalistik        
  Adli Tıp     
  Adli Bilimlerde Delil ve Bilirkişilik      
  Yeni Yasal Düzenlemeler ve Adli Bilimler        
  Bilimsel Araştırmalarda Etik, Proje Hazırlama Teknikleri ve Deney Hayvanlarının Kullanımı Adli Tıp Uygulaması     

  Seçmeli Dersler         
  Hukuk ve Adli Bilimler       
  Mağdur Bilim (Viktimoloji)       
  Kriminoloji      
  Klinik ve Postmortem Toksikoloji      
  Temel Adli Genetik     
  Adli Tıpta kimliklendirme ve Moleküler Genetik İncelemeler     
  Adli Davranış Bilimleri     
  Adli Psikiyatri      
  Adli Radyoloji      
  Adli Travmatoloji      
  Adli Endomoloji     
  Adli Mikrobiyoloji         
  Adli Antropoloji     
  Adli Dişi Hekimliği     
  Adli Patoloji     
  Adli Biyoloji   
  Adli Hemşirelik       
  Farmakolojide Temel Kavramlar ve Farmasötik Toksikoloji       
  Psikoaktif Maddelerin Farmakolojisi      
  Bağımlılık Genetiği  
  Adli Bilimlerde İstatistik     
  Balistik
  Belge İncelemesi   
  Sağlık Mevzuatı
  Cinsel Suçların Hukuki Boyutu
  Cinsel Suçların Adli Tıp Boyutu     
  Adam Öldürme ve Yaralama Suçları     
  Madde Bağımlılığının Hukuki Boyutu     
  İnsan Hakları İhlalleri ve Adli Tıp Boyutu     
  Ceza Hukukunda Temel Kavramlar         
  Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Kavramlar     
  Kriminalistik Uygulaması     
  Adli Antropolojide Araştırma Yöntemleri     
  Adli Osteoloji     
  Adli Bilimlerde Besin Mikrobiyolojisi     
  Ateşli Silahlar ve Atış Artıkları     
  Droglar ve Adli Toksikoloji     
  Olay yeri inceleme Teknikleri     
  Nükleotidlerin Yapı ve Fonksiyonu     
  Adli Bilimler ve DNA     
  Adli Mikroskopi    

Tıbbi araştırma ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |