Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Bilim Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Tıp, Dis Hekimligi ve Veterinerlik Fakülteleri; Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları başvurabilir
 • Program tanımları
  HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERSLER
  :

  Temel Dokular
  Preparasyon Teknikleri
  Preembriyonik ve Embriyonik Dönem
  Mikroskobik ve Moleküler Hücre Yapısı
  Dolasım Sistemi Histolojik Yapısı ve Gelisimi
  Sindirim ve Solunum Sistemi Histolojik Yapısı ve Gelisimi
  Ürogenital ve Endokrin Sistem Histolojik Yapısı ve Gelisimi
  Yardımcı Üreme Tekniklerinde Temel Prensipler
  Seçmeli Dersler
  Seminer (Kredisiz)

  *Seçmeli Dersler : Patoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Anatomi ve diger Anabilim
  Dalları’ndaki derslerden seçilebilir.

  DERS İÇERİKLERİ
  Temel Dokular :
  Epitel, bag doku ve özellesmis tipleri, kas ve sinir dokularının teorik ve mikroskobik olarak
  incelenmesi.

  Preparasyon Teknikleri :
  Histolojik inceleme ve arastırma tekniklerinin temel prensiplerinin kavranması ve
  uygulanması.

  Preembriyonik ve Embriyonik Dönem :

  Gametogenesisden baslayarak preembriyonik ve embriyonik dönem gelisimlerinin
  tanımlanması.

  Mikroskobik ve Moleküler Hücre Yapısı :
  Hücre moleküler yapısının kapsamlı olarak incelenmesi ve mikroskobik yapı detaylarının
  degerlendirilmesini kapsamaktadır.

  Dolasım Sistemi Histolojik Yapısı ve Gelisimi :
  Kan doku, hematopoez, kardiyovasküler sistem histolojisi ve embriyonik gelisimi konularını
  kapsar.

  Sindirim ve Solunum Sistemi Histolojik Yapısı ve Gelisimi :
  Üst ve alt sindirim bölümleri ile sindirim bezlerini olusturan organların yanı sıra solunum
  sistemi organlarının histolojisi ve embriyolojisi konularını kapsamaktadır.

  Ürogenital ve Endokrin Sistem Histolojik Yapısı ve Gelisimi :
  Bosaltım sistemi, disi ve erkek üreme sistemleri ile tüm endokrin sistem organlarının
  histolojik ve embriyolojik incelenmesini kapsar.

  Yardımcı Üreme Tekniklerinde Temel Prensipler :
  Yardımcı üreme teknikleri laboratuarında uygulanan yöntemlere ait temel prensiplerin
  kavranması.

Biyomedikal çalışmalar ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |