Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Bilim Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Hemşirelik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Hemsirelik Yüksekokulu veya Saglık Yüksekokulu Hemsirelik ve Saglık Memurlugu Programı ve Ebelik Programı 4 yıllık mezunları başvurabilir.
 • Program tanımları
  HEMSİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERSLER
  Zorunlu Dersler
  Saglık Tanılaması
  Hemsirelikte Kavram ve Kuram
  Hemsirelikte Arastırma
  Hemsirelikte Bilisim ve Sınıflama Sistemleri
  Çagdas Yönetim Teknikleri
  Seminer Kredisiz

  DERS İÇERİKLERİ


  Saglık Tanılaması :
  Birey, aile ve toplumun saglık gereksinimlerini belirleyen subjektif ve objektif degerlendirme
  yöntemleri, yasamın tüm evrelerine özgü, normal fizyolojik ve sık görülen patolojik
  göstergelerin tanılanması ve degerlendirilmesine yönelik bilgi ve uygulamaları kapsar.

  Hemsirelikte Kavram ve Kuram :
  Hemsirelikte temel kavram ve ilkeleri,hemsirelik kuram ve kuramcıları, hemsirelik süreci
  uygulamada kullanılan modeller hakkında bilgileri içerir.

  Hemsirelikte Arastırma :
  Hemsirelikte arastırma önceliklerini belirleme, klinik arastırma yöntemlerini uygulama ve
  degerlendirme konusunda bilgileri içerir.
  Hemsirelikte Bilisim ve Sınıflama Sistemleri :
  Saglık bakım ortamlarındaki bilgi, enformasyon yönetim sistemleri, hemsirelik
  terminolojisinin gelistirilmesinde hemsirelik tanıları, girisimleri ve sonuçları konusunda
  uluslar arası düzeyde dil birligine ulasmak için gelistirilen standartlar, sınıflama sistemleri
  (NANDA, NIC, NOC, ICNP vb.) ve güvenli kayıt sistemleri konusunda bilgi ve uygulamaları
  kapsar.

  Çagdas Yönetim Teknikleri :
  Yönetim biliminin modern sonrası gelismelerini Organizasyon-Çevre-Teknoloji boyutları
  içinde inceleme; Toplam Kalite Yönetimi, Dıs Kaynaklardan Yararlanma, Sebeke
  Organizasyonları, Ögrenen Organizasyonları, Süreç Yenileme vb. çagdas yönetim tekniklerini
  kavrama; ve uygulamaları izleme ve degerlendirmeye yönelik donanımı kazandırmayı kapsar.

  Seçmeli Dersler :

  Klinik Fizyoloji
  İç Hastalıkları Hemsireligi
  Mikrobiyoloji
  Hasta Egitimi
  Saglık Politikaları ve Hemsirelik
  Enfeksiyon Hastalıkları Hemsireligi
  Hemsirelik Esasları
  Nöroloji Hemsireligi
  Hemsirelikte Etik
  Kardiyoloji Hemsireligi
  Cerrahi Hastalıkları Hemsireligi
  Onkoloji Hemsireligi
  Hemsirelikte Yönetim
  Gögüs Hastalıkları Hemsireligi
  Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Hemsireligi
  Çocuk Saglıgını Koruma ve Gelistirme
  Ana Çocuk Saglıgı ve Sorunları
  Kadın Saglıgı ve Hastalıkları Hemsireligi
  Perinatoloji Hemsireligi
  Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Hemsireligi
  Ürojinekoloji Hemsireligi
  Ruh Saglıgı ve Psikiyatri Hemsireligi
  İletisim ve İnsan İliskileri
  Yogun Bakım Hemsireligi
  Evde Bakım Hemsireligi
  Saglıgı Gelistirme
  Halk Saglıgı Hemsireligi
  Acil Cerrahi Hemsireligi
  Ameliyathane Hemsireligi

  Klinik Fizyoloji :
  Temel fizyolojinin gözden geçirilmesi, sistem hastalıklarında ortaya çıkan belirti ve bulguların, tanıyı destekleyen parametrelerin fizyolojik anlamlarının degerlendirilmesini kapsar.

  İç Hastalıkları Hemsireligi :
  Birey, aile ve toplumun saglıgının korunması ve gelistirilmesine yönelik bilgi uygulamaları, farklı sistem hastalıklarında hemsirelik bakım girisimlerinin uygulanmasına yönelik bilgileri içerir.

  Mikrobiyoloji :
  Hastalık etkeni olan mikroorganizmaları, bunların bulasma ve hastalık olusturma yollarını, tanı metodlarını; sterilizasyon-dezenfeksiyon-antisepsi kavramlarını ve metodlarını; immun sistemi, immun sistemde yer alan olusumları ve fonksiyonlarını; aktif ve pasif bagısıklama kavramlarını ve amaçlarını kavratmak, hastane enfeksiyonları ve etkenleri hakkında bilgilendirmek.

  Hasta Egitimi :
  Hastalarda tanılama kriterleri dogrultusunda planlanan, bireysellestirilmis hasta egitim programlarında farklı klinik sorunlara özgü etkili yöntem ve stratejilerin gelistirilmesi ile ilgili
  bilgi ve uygulamaları içerir.

  Saglık Politikaları ve Hemsirelik :
  Ülkemizde Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde uygulanan ve mevcut saglık politikalarının
  özelliklerini kavrama; birey aile ve toplum saglıgı üzerindeki katkıları ile hemsirelik uygulamaları ve mesleginin gelisimi üzerindeki etkilerini anlama ve degerlendirmeyi kapsar.

  Enfeksiyon Hastalıkları Hemsireligi :

  Enfeksiyon hastalıklarında tanı, tedavi yöntemleri ve hemsirelik bakımı konusunda bilgi ve
  uygulamaları kapsar.

  Hemsirelik Esasları :
  Hemsirelik Esasları ile ilgili temel kavram ve ilkeler, hemsirenin rol ve islevleri, bakım süreci
  ile ilgili bilgi ve uygulamaları kapsar.

  Nöroloji Hemsireligi :
  Nörolojik hastalıklarda hastalık sürecinin farklı dönemlerinde karsılasılan klinik sorunlar ve
  komplikasyonlarda hastanın bakımı ve bakım kalitesini iyilestirici girisimlerle ilgili bilgi ve
  uygulamaları kapsar.

  Hemsirelikte Etik:
  Çagdas tıbbi girisimler, bakımla ilgili etik sorunlar, ahlakı degerler ile etik ikilem sorunları
  çözümleme, etik rehber ilkelerle karar verme konusunda bilgileri içerir.

  Kardiyoloji Hemsireligi :
  Kardiyak risk faktörleri, birincil korunma önlemleri kardiyak hastalıklarda bakım girisimlerinin planlanması ve degerlendirilmesi ile ilgili bilgi ve uygulamaları kapsar.

  Cerrahi Hastalıkları Hemsireligi :
  Cerrahi Hastalıklarına iliskin temel kavram, ilkeler ve toplumun saglık gereksinimleri
  dogrultusunda cerrahi hastasının bakımına iliskin standartların olusturulması, uygulanması ve
  degerlendirilmesi ile ilgili bilgi ve uygulamaları kapsar.

  Onkoloji Hemsireligi :
  Farklı kanser türlerinde uygulanan kemoterapi, radyoterapi, kemik iligi transplantasyonu gibi
  tedavi yöntemleri, onkolojik aciller, destek tedavisi ile ilgili hemsirelik girisimlerinin
  uygulanması ve semptom kontrolünde hemsirenin rolü ile ilgili bilgi ve uygulamaları kapsar.

  Hemsirelikte Yönetim :
  Yönetim ve Hemsirelik yönetimine iliskin temel kavramlar, yönetici hemsirelerin rol ve
  islevleri, saglık hizmetleri yönetiminde esas alınan yasal düzenlemelerle ilgili bilgi
  uygulamaları kapsar.

  Gögüs Hastalıkları Hemsireligi :
  Gögüs hastalıklarında birincil ve ikincil korunma önlemleri ile akut bakım girisimlerini ve
  bakım kalitesini iyilestirici girisimlerle ilgili bilgi ve uygulamaları kapsar.
  Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Hemsireligi :
  Çocuklarda sık görülen hastalıklar ve hemsirelik bakımını içerir.

  Çocuk Saglıgını Koruma ve Gelistirme :
  Aile ve toplum içinde çocugun saglıgını koruma ve gelistirmeye yönelik uygulamaları içerir.

  Ana Çocuk Saglıgı ve Sorunları :
  Dünyada ve ülkemizde ana ve çocuk saglıgına yönelik sorunlar ve çözümünde hemsirenin
  rolü irdelenir.

  Kadın Saglıgı ve Hastalıkları Hemsireligi :
  Bu ders, üreme saglıgı, kadın saglıgına genel bakıs, kadın yasam evrelerine göre kadının
  saglık ve psiko-sosyal sorunları yanı sıra kadın saglıgının korunması ve gelistirilmesine
  iliskin bilgi ve uygulamaları kapsar.

  Perinatoloji Hemsireligi :
  Bu ders, prekonsepsiyondan baslamak üzere gebelik, dogum anı ve sonrası dönemlerde
  normal ve riskli gebe, fetüs, anne ve yenidogan ile aile üyelerinin bakım gereksinimlerinin
  tanılanması ve karsılanmasına iliskin bilgi ve uygulamaları içerir.

  Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Hemsireligi :

  Bu ders, kadının tüm yasam evrelerinde, üreme organları hastalıklarında kendi ve ailesinin
  fiziksel ve psikososyal bakım gereksinimlerinin tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik bilgi
  ve uygulamaları kapsar.

  Ürojinekoloji Hemsireligi :
  Bu ders, kontinansın gelistirilmesi, sürdürülmesi, inkontinanslı hasta ve ailesinin degerlendirilmesi, tedavi yöntemleri ve hemsirelik yaklasımına iliskin bilgi ve uygulamaları kapsar.

  Ruh Saglıgı ve Psikiyatri Hemsireligi :
  Birey, aile ve toplumun ruh saglıgının tanılanması, ruhsal sorunların degerlendirilmesi korunma ve bakımına iliskin bilgi ve uygulamaları içerir.

  İletisim ve İnsan İliskileri :

  Kisilerarası iliskileri etkileyen kavramlar, olumlu/saglıklı iletisim, ilke, yöntem ve teknikler hakkında bilgileri içerir.

  Yogun Bakım Hemsireligi :

  Yogun bakım gereksinimi olan bireyin tanılanması, yogun bakım ünitesindeki hastanın bakım
  girisimlerinin planlanması, uygulanması ve degerlendirilmesi ile ilgili bilgi ve uygulamaları
  kapsar.

  Evde Bakım Hemsireliği :
  Evde bakım hizmetlerinin organizasyonu, evde bakım gerektiren saglık sorunlarında bakım
  girisimlerinin planlanması ile ilgili bilgileri kapsar.

  Saglıgı Gelistirme :

  Bireyin saglıklı yasam süreci ve saglıklı ortam olusturacak temel davranıslar kazanması, kendi saglık bakımına katılımının saglanması ile ilgili bilgi ve uygulamaları içerir.

  Halk Saglıgı Hemsireligi :

  Halk Saglıgı Hemsireligi ile ilgili temel kavram ve ilkeler, öncelikli saglık sorunlarının belirlenmesi, saglık risklerinin azaltılması, saglıgı gelistiren, sürdüren, hastalıklardan koruyan, tedavi eden saglık bakım sistemleri ile ilgili bilgi ve uygulamaları içerir.

  Acil Cerrahi Hemsireligi :

  Acil Cerrahi uygulamalarında hemsirelik bakım gereksinimlerinin planlanması, girisimlerin uygulanması ve degerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içerir.

  Ameliyathane Hemsireligi :
  Ameliyathanede, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastanın bakım, bakım devreleri komplikasyonların önlenmesi, ekip yaklasımı ve yogun bakım ile ilgili bilgi ve uygulamaları
  kapsar.

Hemşirelik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |