İktisat Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İktisat Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  İktisat Doktora Programı

  Araştırma alanı; toplumsal ekonomik ilişkiler olan iktisat bilimi, ülkelerin ekonomik kalkınması ve gelişmesi için araştırmalar yapmaktadır. Ülkemizin genç bilim insanları ve analitik düşünme yeteneğini kazanmış araştırmacılara her dönem ihtiyacı vardır.

  İktisat doktora programı öğrencilerin ekonominin en temel alanlarına ilişkin geniş ve kapsamlı bilgileri edinebilmelerine ve bağımsız olarak araştırma yürütebilmelerine olanak tanıyan bir programıdır. Öğrencileri, akademik hayata kazandırmak ve/veya kamu ve özel sektörde karşılaşacakları sorunlara karşı hazırlayabilmek için hazırlanmış olan doktora programının merkezinde uygulamalı iktisat teorisi ve teknikleri yer almaktadır.   

  Öğrencilerin İktisat doktora programını tamamlayabilmeleri için: Toplamı en az 24 kredilik derslerini (bilimsel hazırlık dersleri hariç) en fazla 4 sömestrde başarıyla tamamlamaları, Doktora Yeterlik sınavını başarmaları ve hazırlayacakları doktora tezini bilim jürisi önünde başarıyla savunmaları gerekmektedir.    

  Benzer programlardan farklı olarak Maltepe Üniversitesi İktisat Doktora Programında mevcut "akademik danışmanlık hizmeti” sayesinde öğrencilerin programın tüm aşamalarında en hızlı ve doğru adımları atabilmeleri amaçlanmıştır. 

  İktisat Doktora Programında yer alan dersler:

  Güz Yarıyılı
  - İKT 601 Mikro İktisadi Analiz I (z)
  - İKT 603 Milli Gelir, İstihdam ve Büyüme Teorileri (z)
  - İKT 605 Ekonometri I (z)
  - İKT 607 Matematiksel İktisat (seçmeli)
  - İKT 609 İktisat Felsefesi (seçmeli)
  - İKT 611 Emek Ekonomisi (seçmeli)
  - İKT 613 Global Politik Ekonomi (seçmeli)

  Bahar Yarıyılı
  - İKT 602 Mikro İktisadi Analiz II (z)
  - İKT 604 Uluslararası Makro İktisat (z)
  - İKT 606 Ekonometri II (z)
  - İKT 608 Üretim Ekonomisi (seçmeli)
  - İKT 610 Kriz Teorileri (seçmeli)
  - İKT 612 Panel Data Analizi (seçmeli)
  - İKT 614 Para ve Finans Teorileri (seçmeli)

  AKADEMİK KADRO

  Prof. Dr. Seyfullah Çevik
  Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı
  Prof. Dr. Dündar Sağlam
  Yrd. Doç. Dr. Sinan Alçın
  Yrd. Doç. Dr. Nuray Ergüneş
  Yrd. Doç. Dr. Seçil Paçacı Elitok
  Öğ. Gör. Dr. Atilla Özsever

İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |