İktisat Tarihi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İktisat Tarihi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   İKTİSAT TARİHİ BİLİM DALI / İKTİSAT ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Tevfik GÜRAN
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Doğan KARGÜL
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKÜLTE VE BÖLÜM
   İKTİSAT FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Doğan KARGÜL
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin AKKAYA
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
  1.         TÜRK OSMANLI İKTİSADİ VE İÇTİMAİ TARİHİNE DAİR KANUNLAR
  2.         OSMANLI PALEOGRAFYASI
  3.         İSTANBUL'UN İAŞESİ
  4.         OSMANLI DEVLETİ'NDE TİCARET
  5.         ONDOKUZUNCU YÜZYILDA OSMANLI EKONOMİSİ
  6.         BAŞLANGIÇTAN 19. ASRA KADAR OSMANLI SANAYİİ VE ESNAF BİRLİKLERİ
  7.         T TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA KAYNAKLAR VE YÖNTEM
  8.         SEMİNER
  9.         MODERN ZAMANLARDA DÜNYA TİCARETİNDE DEĞİŞMELER VE OSMANLI EKONOMİSİ
  10.       CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT TARİHİNE GİRİŞ
  11.       TIMAR SİSTEMİNİN BOZULMASI VE MİRİ ARAZİLERİN ÖZEL MÜLKİYETE İNTİKALİ
  12.       OSMANLI DEVLETİNİN İDARİ YAPISI
  13.       OSMANLI MALİ TARİHİ
  14.       TAZMİNAT DÖNEMİNDE OSMANLI EKONOMİ VE MALİYESİ
  15.       ONDOKUZUNCU YÜZYILDA OSMANLI SANAYİİNDE GELİŞMELER
  16.       OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞUNDAN 19. YÜZYILA KADAR EKONOMİK YAPI
                 ( Doç. Dr. Serdar ONGAN)
  17.       ARŞİV VESİKALARI ÜZERİNE PRATİK ÇALIŞMALAR VE BELGE DEĞERLENDİRMESİ
  18.       OSMANLI DEVLETİ'NDE MADENCİLİK VE MADEN ENDÜSTRİSİ
  19.       ONDOKUZUNCU YÜZYILDA OSMANLI TARIMINDA DEĞİŞMELER
  20.       OSMANLI ŞEHİR EKONOMİSİ

İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |