Home > Kurslar > Halkla İlişkiler > Beyoğlu > Halka İlişkiler Kursu - Beyoğlu - İstanbul

Halka İlişkiler Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Akademi İstanbul

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Halka İlişkiler Kursu - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Program tanımları
  Öğrencileri, stratejik iletişimin kuramsal temellerini Öğreterek, Halkla ilişkiler, Pazarlama ve insan Kaynaklan alanlarında uygulamayı bilen, yaratıcı ve etkin çözümler üreten, stratejik karar ve planlama bilincine sahip profesyonel adaylar olarak yetiştirmektir.
  Akademi İstanbul "Entegre iletişim" kavramı içinde Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, sektör içindeki uygulamalarına olanak tanıyan programın hedeflerinden bin de öğrencilerin alanlarında çağdaş çözümler geliştirmelerine imkân sağlamaktır.

  Bölümümüz Öğrencilerini iş yaşamında yer alacak başarılı Halkla İlişkiler olarak yetiştirmenin yanı sıra, sosyal yaşamı incelemeye, araştırmaya, anlamaya ve olumlu yönde bireysel ve kurumsal katkılarla değiştirmeye yönelik bireyler olarak da hazırlamayı amaçlamaktadır.

  Programın İşleyişi

  Eğitim programı dünyada olan gelişmeleri en kısa sürede aktarmak için periyodik olarak gözden geçirilerek, öğrencilerin bu alandaki en güncel bilgilerle donatılması sağlanmaktadır.
  Öğrencilerimiz, aldıkları eğitim ve katıldıkları uygulamalarla araştırmacı, proaktif, sosyal sorumluluk sahibi, hızlı düşünüp karar alabilen, olumlu insan ilişkileri kuran ve sürdürebilen, yaratıcı, yazılı ve sözlü iletişim yeteneği yüksek bireyler olarak hayata atılacaklardır. Nihai hedefimiz ise, bu özelliklere sahip yetişen öğrencilerimizin çağdaş ve modern Türkiye yolunda başarılı iletişimciler olarak yapacakları uygulamalar ve sorun çözme becerileri ile katkıda bulunmalarıdır.
  Değerlerimiz; açıklık ve dürüstlük, eleştirel düşünceye sahip olmak, araştırmayı bir düşünce ve iletişim biçimi olarak benimsemek ve uygulamak, sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak ve bu bilince uygun davranmak, kişisel gelişimin sürekliliğine inanmak, sorgulamacı ve yenilikçi olmak, problemleri tehdil değil, fırsat olarak görmek...

  Bölüm Başkanı
  ESRA DALGIÇ

  Dersler
  Medya ve Medya İletişimi
  Metin Yazarlığı
  Etkinlik Yönetimi
  Sponsorluk
  Stratejik Planlama
  Siyasi PR
  Medya İzleme ve Analiz Yöntemleri
  Veri Toplama ve Analiz
  Halkla İlişkiler Uygulamaları
  Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Protokol Kuralları

  Bölüm Detayları
  1 yıl tam-zamanlı
  Bölüm Kontenjanı:25

Halkla İlişkiler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |