Temel Emlakçılık Hizmetleri

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir T.C MEB Altın Gayrimenkul Emlak A.Ş.

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Temel Emlakçılık Hizmetleri - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  1. Diplomanın veya öğrenim belgesinin noter tasdikli sureti
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Savcılıktan sabıka kaydını gösterir belge
  4. 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Program tanımları
  Kurs Programı
  Bu program ile kursiyerlerin:
  1. Emlakçılık faaliyetlerinin öngörüldüğü tüm kurs usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları.
  2. Emlak pazarlama konusunda sektörün geçmişi bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri
  3. Emlakçılık hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmalılardır.
  4. Emlakçılık hizmetlerinde tapu-sicil kadastro şehir planlama ile ilgili kavramları öğrenmeleri ve uygulamaları
  5. Emlakçılık hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi gayrimenkul mevzuatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları
  6. Mesleğin gerektiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları
  7. Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları.
  8. Emlakçılık mesleğinin gerektirdiği iş eğitimine sahip olmaları beklenmektedir.

  Kursumuzda alanında deneyimleri olan tecrübeli öğreticilerle aşağıdaki konuların eğitimleri verilmektedir;
  • Mesleğin ilke ve amaçları
  • Emlakçılıkla ilgili terimler
  • Sözleşme ve formlar
  • Ülkemizde emlakçılık
  • Pazarlama
  • Personel ve kadrolaşma
  • Ürün hizmet yaklaşımları
  • Reklâm, halkla ilişkiler
  • Tapu İşlemleri
  • Akitli ve akitsiz işlemler
  • Tapuda şerh verme
  • Vergiler ve yasalar
  • Danışmanlık
  • Ekspertiz vb.
  Kurs Süresi
  Kursumuz 100 saat olup, toplamda 1 ay sürmektedir.

Satış ve pazarlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |