Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından, Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır. 4-Yüksek Lisans Programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları
  Stratejik İletişim YönetimiTezli Yüksek Lisans Programı, modern halkla ilişkiler anlayışının “stratejik iletişim yönetimi” olarak adlandırıldığı 21.YY.da, Avrupa Birliği yolundaki gelişmekte olan bir ülkenin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program, halkla ilişkilerin işletme odaklı olduğu kadar kamu yararının da gözönünde bulundurularak uygulanabileceği bir disiplin olduğu amacından hareket etmektedir. Bu amaçla programda özel ve kamu sektörüne yönelik stratejik iletişim yönetiminin yanısıra halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar, sorun yönetimi, risk iletişimi, sağlık iletişimi gibi günümüz ekonomik, kültürel, siyasal, çevresel sorunlarına ve çatışmalarına sosyal paydaşların katkısı ele alınacaktır.

  Anabilim Dalı Başkanı

  Prof.Dr.Özden CANKAYA

  Program Koordinatörü

  Yrd.Doç.Dr.İnci ÇINARLI

  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr.Yasemin İNCEOĞLU
  Doç.Dr.Michel BOURSE
  Yrd.Doç.Dr.Melike BATUR YAMANER
  Yrd.Doç.Dr. Halime YÜCEL BOURSE
  Yrd.Doç.Dr.Banu BASKAN KARSAK
  Yrd.Doç.Dr.İnci ÇINARLI
  Öğr.Gör.Çiğdem ERSAYIN
  Yrd.Doç.Dr.Nazlı ÜLBAY AYTUNA  Ders Adı                                                  Kredi      Seçmeli/Zorunlu      Dönem

  İletişim Kuramları ve Modelleri              2+0            Zorunlu           1. Dönem

  Halkla İlişkiler Kuramları ve Etik           2+0            Zorunlu           1. Dönem

  Seminer
                                                    0+0            Zorunlu           1. Dönem

  Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi
      2+0            Zorunlu           1. Dönem

  Görsel Kültür                                           2+0            Zorunlu           1. Dönem

  Pazarlama İletişimi                                 2+0            Zorunlu           1. Dönem

  İletişim ve Toplum                                  2+0            Zorunlu           1. Dönem

  Halkla İlişkiler Yazarlığı                         2+0           Zorunlu            2. Dönem

  Uluslararası İletişim Sorunları               2+0           Zorunlu            2. Dönem

  Kriz İletişimi Yönetimi                            2+0           Zorunlu            2. Dönem

  Sağlık İletişimi                                        2+0           Zorunlu            2. Dönem

  Araştırma Yöntemleri                             2+0           Zorunlu            2. Dönem

  Seminer
                                                    0+0           Zorunlu            2. Dönem

  Kitle İletişim Hukuku                              2+0           Zorunlu            2. Dönem

Halkla i̇lişkiler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |